Say - Trọng Văn

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Say

  Cắm sào giữa vũng hồn ta
  Thuyền cô đơn đợi trăng ngà đêm nay
  Rượu vài chén, dễ gì say?
  Đêm chưa chịu đến bởi ngày chưa đi!

  Dăm chén nữa, chả thấm chi
  Thiếu vắng tri kỷ có gì vui đâu!
  Ừ cũng uống chứ nhịn sao?
  Tránh buồn vô cớ lẻn vào nhiễu ta!

  Bầu rượu cạn, chợt nhìn ra
  Trời đen như mực, thế là không Trăng!
  Đứng dậy, chuếnh choáng ngã lăn
  Lầm bầm chửi rủa: Cha thằng nào xô!


  Trọng Văn -20080313


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group