Canh 5

 • Canh5

  khoảng 1 10 năm trước
 • Canh 5 tới rồi anh ơi
  Nằm nhà buồn lắm, lẻ loi một mình
  Bởi vậy anh chớ làm thinh
  Đợi em wa đó, rung rinh cái giường

  Nhưng xin anh hãy tỏ tường
  Dù sao đi nưa cũng nương tay giùm
  Đừng có ra súc đùng đùng
  Tại em không muốn um xùm người ta

  Mong anh đừng có cho ra
  Vì em đây mới vừa wa tháng này
  Thôi thì ta hãy mê say
  Không thôi trời sáng không say được gì

  - 5 O'clock (March 18, 2009)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group