Ôi tình iêu !

 • sabercats

  khoảng 2 10 năm trước
 • Cháp tay lạy cụ Tình iêu
  Bồ con chét sớm, con tìm nguòi hai :)

 • Tieu_Qui

  khoảng 2 10 năm trước
 • chắp tay lạy cụ tình iêu
  cho thèng hai chít con tìm thèng 3 :P

 • sabercats

  khoảng 2 10 năm trước
 • Chap tay vịt lại Ong Tròi
  Cho con đuọc láy anh chàng Houston

 • sabercats

  khoảng 2 10 năm trước
 • Chap tay Quĩ Lạy Ong Tròi
  Thàng ba mà mất, thàng twin đến lièn :)

 • Tieu_Qui

  khoảng 2 10 năm trước
 • chắp tay con lạy Thiên lôi
  cầu cho ông đánh cí ngừ đáng ghét kia :P

 • sabercats

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tròi ràng tròi nói nhẽ ra
  Nguòi chĩ có mọt, ai ngờ ham dzui

 • Tieu_Qui

  khoảng 2 10 năm trước
 • một ngừ chán lém trời ui
  con thay ngừ mới cho đời thim vui

 • Tieu_Qui

  khoảng 2 10 năm trước
 • con đâu có lí bồn ngừ
  tim mờ có chủ con lí dzề làm chi

 • sabercats

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tròi ràng con có biét khong
  Lau nhà, rũa chén phãi đâu mọt nguòi :)

 • Tieu_Qui

  khoảng 2 10 năm trước
 • việc nhà đã có chồng lo
  không cần đụng tới lèm dzì mịt thân :P

 • Nhỏ

  khoảng 2 10 năm trước
 • chòy ...hết kêu chòy ròi hả , giò tới gai đinh

 • sabercats

  khoảng 2 10 năm trước
 • Láy chồng mà có mọt thoi
  Néu mà nó biếng lấy ai làm dùm :)

 • Tiên

  khoảng 2 10 năm trước
 • sabercats wrote:Chap tay vịt lại Ong Tròi
  Cho con đuọc láy anh chàng Houston


  Ai lấy chồng Houston vậy SBC ??

  Chấp tay Trang cầu Ông Tơ
  Cho Vịt lấy được MnM làm chồng Giggling Giggling

 • Tieu_Qui

  khoảng 2 10 năm trước
 • nó biếng thì ta cúp lương
  cho ai nhịn đói ngừ đó bít liền :P

 • Nhỏ

  khoảng 2 10 năm trước
 • chạp tây vịt lạy ong tơ
  cho con lấy ngừ con iêu :P


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group