Đấu giá lương tri - Trọng Văn

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Đấu giá lương tri

  Xin đấu giá phần lương tri còn lại
  Mời người xem định giá trị bao nhiêu?
  Nhìn xung quanh thiên hạ bán tình yêu
  Ừ tiếc quá! Có nhiều tôi cũng bán!

  Thời buổi nầy hỏi gì đáng coi nặng?
  Tình thua tiền, tín nghĩa thua cao sang
  Đã là thế lựa chọn quá dễ dàng
  Khỏi suy nghĩ tôi sẵn sàng giao dịch.

  Lời nói thẳng lắm người nghe không thích
  Cũng chịu thôi vì lợi ích riêng tôi
  Kệ họ đi cùng lắm bị chửi tồi
  Vâng tất cả rồi đâu cũng vào đấy!


  Trọng Văn - 20090411


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group