bài toán tích phân

 • phuocxin

  khoảng 1 10 năm trước
 • Đêm đầu hạ mưa buồn rơi rả rích
  Bài tích phân giải mãi vẫn chưa ra
  Hay là chép trao theo tờ lưu bút
  Gửi đến người người giải giúp tối

  Em hãy gọi tình yêu là số học
  Mẫu là em và tử số tình anh
  Chẳng có nghĩa khi em đứng cạnh bên
  Mà trái tim một số không tròn trĩnh

  Em định nghĩa tình tôi một hàm nhớ
  Xét trên miền tọa độ của decan
  Gốc tọa độ chính lần đầu gặp gỡ
  Khoảng thời gian hơn ba năm còn gì

  Em mơ mộng học toàn văn với thơ
  Tôi khô cằn thích học toán lý hóa
  Bài toán tình chắc em chưa giải mã
  Phượng rơi rồi em đã giải xong chưa

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • há há hay qá là hay câu "Mẫu là em và tử số tình anh " ...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group