MỘT THỜI KỶ NIỆM - Mi Kha

 • NGƯỜI VIỄN XỨ

  khoảng 4 tuần trước
 • Mấy năm mới học được làm mấy câu thơ, dự định học xong 2 chữ i tờ thì vào MYE nhờ nàng thơ Moderator chỉ giáo thêm , ai ngờ út củng bỏ đi biền biệt á ...thiệt là :

  MI KHA ơi hởi MI KHA
  Cớ sao em nở bỏ ta một mình
  Đau lòng chỉ biết lặng thinh
  Não tâm ngấn lệ ...trần tình nhớ em ...hic...hic...hic...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group