Trung Quốc hóa - Trọng Văn

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Trung Quốc hóa

  Cắt đất dâng Tàu chuyện thường thôi
  Vua chúa thời xưa đã làm rồi
  Bây giờ diễn lại đâu gì lạ
  Lảnh tụ yếu/hèn phải chịu thôi!

  Thờ phụng ma Tàu mới biết sao?
  Vô chùa, đền, miếu nhìn trước sau
  Phần lớn thánh thần trong số đó
  Hình như xuất xứ tự bên Tàu!

  Trung Quốc từ lâu dòm ngó mình
  Láng giềng kế cận chắc sanh tình
  Việt Nam mơn mởn thèm cũng đúng
  Để hở ai mà dại không rinh?

  Phim ảnh, văn hóa của Trung Hoa
  Xâm nhập lan tràn khắp nước ta
  Không tin khảo hạch già lẫn trẻ
  Sử Tàu họ thạo hơn sử nhà.


  Trọng Văn - 20090413


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group