thơ vui

 • vancent

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bánh mì phải có patê
  Làm trai phải có máu dê trong người!!!

  * Làm trai cho đáng nên trai
  Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

  * Gió mùa thu anh ru em ngủ
  Em ngủ rùi... anh cạy tủ anh đi!!!!

  * Hôm qua em ở đâu??
  Sao để anh chờ lâu
  Đúng là... đồ con trâu!!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group