XEm là cười

 • vancent

  khoảng 1 10 năm trước
 • * Con quỳ lạy chúa trên trời
  Sao cho con lấy được người con yêu
  Sau khi con lấy được rồi
  Con không đi lễ chúa làm gì con

  * Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ!
  Tổ cha mày con khổ mãi nghe con

  * Để tiền trong túi làm chi
  Mua liều thuốc chuột phòng khi hết tiền

  * Trên đồng cạn dưới đồng sâu
  Vợ chồng cấy cấy là thằng cu ra đời

  * Sức khoẻ là vô giá. Hột xoàn mới có giá.

  * Học không yêu yếu dần rồi chết
  Yêu không học không ngóc được lên

  * Vầng trăng ai xẻ làm đôi
  Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
  Đêm qua anh ngủ trên giường,
  Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.

  * Học làm chi,thi làm gì
  Tú Xương còn rớt, huống chi là mình


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group