Lượm về

  • gialang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Hôm qua con gái lấy chồng
    Đêm về bà mẹ trong lòng nhẹ tênh
    Nó có thằng lấy cũng hên
    Tưởng thành gái ế, không tên nào thèm!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group