Cùng nhậu cùng yêu cùng thiên vinh

 • vothienvinh

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chập Chững Yêu.......
  Chập chững vào yêu chập chững hờn.
  Tưởng rằng vào yêu chập chững hơn.
  Ngờ dâu càng yêu càng chập chững.
  Chập chững buồn chập chững cô đơn.....
  Tập nhậu Nè........  Xưa kia ta ở trên trời.
  Vì mê uống rượu bị dời xuống đây.
  Xuống đây ta uống cho say.
  Sơ gan phỗ chứng lại quay về trời.......


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group