Cấm quần không đáy - Trọng Văn

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Cấm quần không đáy
  Hỏi ai biết chiếc quần không đáy
  Hở chỗ nào mà thấy vua ra
  Chiếu 2 lần nghiêm cấm dân ta
  Mặc ngoài phố, ái chà hơi ngặt!

  Ý ngài muốn y phục thống nhất
  Giữa hai đàng từ Bắc vào Nam
  Lệnh đã ban đâu mấy ai làm
  Nên lặp lại 9 năm sau đó

  Lần thứ nhì quan/dân lớn nhỏ
  Phải chấp hành chẳng bỏ một ai
  Kẻ ương ngạnh kháng chỉ làm sai
  Bị trừng phạt thẳng tay cho biết!

  Luật lệ nầy chắc có vua Việt
  Mới nghĩ ra nói thiệt ngộ ghê!
  Gái thời nay váy cũn cỡn nè
  Vua nào thấy cũng mê tít mắt!


  Trọng Văn - 20090519

  Vua Minh Mạng ra chiếu chỉ lần thứ nhất vào tháng 10 năm Mậu Tý (1828)
  với mục đích cải cách y phục của người dân đàng ngoài (từ Thanh Nghệ trở
  ra Bắc) cho phù hợp với nhân dân đàng trong (từ sông Gianh trở vào Nam).
  Gần 9 năm sau mà ngu dân vẫn chần chừ chưa chịu đổi thay! Vua bắt buộc
  phải ra chiếu chỉ thứ 2 vào tháng 9 năm Đinh Dậu (1837). Lần nầy vua tuyên
  bố sẽ xử phạt đích đáng những ai tiếp tục mặc váy ra đường!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group