Chồng em có cái ku ki !

 • xí_xa_xí_xọn

  khoảng 1 10 năm trước
 • chồng em có cái ku ki
  sáng thì hắn ngủ đêm thì...lại chơi
  làm em mệt bở cả hơi
  dzậy mà lại muốn đuợc chơi woài woài

  chồng em có hai quả xoài
  chua chua sậm sậm ăn hoài chẳng vơi
  chồng em lại chẳng cho xơi
  chỉ cho em wậy khi chơi nhà chòi

  chồng em có hai wả hồi
  đen đen nhỏ nhỏ nằm lồi hằn ra
  cắn vào thì ồng lại la
  khều khều mút mút rồi sà vào xơi

  chồng em có đủ đồ chơi
  chơi hoài chơi miết hết hơi rồi nằm
  làm em... mày mũi tối tăm
  mặt ngoài bảo ghét..lại mừng thầm trong tâm


  Giggling Giggling Giggling [


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group