Khéo tu - Trọng Văn

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Khéo tu

  Nghe nói khéo tu phước lộc nhiều
  Kiếp sau dư dả tha hồ tiêu
  Nhàn rỗi thiên hạ lo xa quá!
  Chết về tro bụi (sau khi thiêu).

  Nghiệp duyên ai biết thật hay không?
  Được xài che lấp nỗi bất công
  Tín ngưỡng nào khác liều thuốc ngủ
  Cứ tin là đúng để yên lòng!

  Thời xưa tôn giáo vua chúa dùng
  Đè đầu, chận cổ dân nói chung
  Để họ an phận làm nô lệ
  Bọn giàu bóc lột vẫn dửng dưng.

  Việt nam chịu ảnh hưởng Trung Hoa
  Nên cả guồng máy của nước ta
  Từ trên xuống dưới toàn tham nhũng
  Dân nghèo, nghèo mãi phải lắm mà!


  Trọng Văn - 20090523


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group