it poem

 • MrTrungVictory

  khoảng 1 10 năm trước
 • Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT)
  Chúng nó khô khan, lãng mạn gì?
  Viết thư tán gái thì kinh dị
  Chúng viết bằng gì? Ngôn ngữ C
  Đừng dại mà yêu bọn IT
  húng nó tài năng mỗi tội kỳ
  Bạn gái chúng nó đòi đăng ký
  "Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?"
  Đừng dại mà yêu bọn IT
  Chúng nó 35 đến lạ kỳ
  Gặp nhau bọn nó tòan năn nỉ
  Em mở mã nguồn cho anh đi
  Cryin Cryin

 • Út Ít

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bạn ơi, sưu tầm ghi sưu tầm dzô bạn. Bài này lâu rồi mà..có thâm niên lắm đó ;))

 • MrTrungVictory

  khoảng 1 10 năm trước
 • ùm thì thấy hay post lên cho dzui thộiCó ý nghĩa quá mừ :D :D


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group