Sở trường - Trọng Văn

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Sở trường

  Thi sĩ: bầu rượu, túi thơ
  Uống riết: ngớ ngẩn, ngu ngơ... khùng khùng

  Họa sĩ vẽ: rắn, vẽ giun...
  Triển lãm lưu động, khoe cùng thế gian!

  Chính trị gia: gạt gẫm dân
  Kiếm phiếu, kiếm ghế ngồi ăn mập mình!

  Ký giả rất giỏi linh tinh
  Chuyện nhỏ, xé lớn người nhìn thấy to

  Thầy bói nhắm mắt đoán mò
  Đông/Tây/Nam/Bắc đều dò ra ma!

  Mua gian, bán lận thương gia
  Tiền vô như nước, cửa nhà cao sang

  Công nhân thất học, ngu đần
  Suốt đời, suốt kiếp phải mần cu li

  Bác sĩ dẫu khám bệnh gì
  Cũng ra toa thuốc, kẻ đi an lòng

  Luật sư có cãi thành không
  Và không hóa có chéo chồng ngược nhau!

  Kỷ sư đào cống, xây cầu
  Vật liệu bớt xén, chi vào hộp đêm

  Giáo viên mở lớp dạy kèm
  Trong trường bỏ mặc chả thèm giảng chi!

  Học trò mãn khóa dự thi
  Rớt như sung rụng bởi vì… dốt cơ!


  Trọng Văn - 20090621


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group