Đoán Điềm: Những điềm xảy ra lúc còn thức

 • 470525

  khoảng 1 10 năm trước
 • Máy mắt, nhảy műi .v.v... hầu như tất cả mỗi người trong chúng ta đều trải qua. Đó là điềm xảy ra trong lúc ta còn thức, dù ngày hay đêm. Và chiêm bao là điềm xảy ra trong lúc ta còn ngủ.
  - Trong sách Đông Tây lưu lại, thì chiêm bao cűng như điềm đều được nghiên cứu tỉ mỉ và luôn gặp nhau ở những điểm tương đồng..v.v..
  Trong trang này gồm có: Nháy Mắt, Nhảy Mũi, Mặt Nóng, Tai Ù, Thịt Giựt, Hồi Hộp, Nồi Kêu, Lửa Cười, Chó Sủa, Quạ Kêu, Chim Heo Kêu, Chim Khách Kêu
  Nháy mắt
  Nháy mắt là một điềm thông thường hơn hết mà mỗi người trong chúng ta đều biết.
  Đó là một tác động tự nhiên xảy ra; bất cứ lúc nào mà không làm sao khống chế được, ngoại trừ tác động ấy ngừng lại, cűng tự nhiên như lúc xảy ra.
  Về sự ứng nghiệm của loại điềm này thì mỗi người hiểu một nghĩa khác nhau và gần như do sự truyền khẩu, mà không căn cứ vào đâu cả. Đại khái đàn ông máy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu. Còn đàn bà thì ngược lại.
  Đó là lề lối thông thường dựa trên nguyên tắc "nam tả nữ hữu " , mà chúng ta có thể nói là khá sai lầm, nếu không bảo là vô căn cứ.
  Theo nghiên cứu qua những sách Đông Tây nêu trên, thì giá trị của điềm máy mắt tương đồng như sau, bất luận là nam hay nữ.
  Để xem tiếp xin quý vị chọn nháy mắt trái, hay mắt phải
  Nháy mắt trái
  - 23 giờ đến 1 giờ có bạn bè ở xa về.
  - 01 giờ đến 03 giờ buồn bực do người trong thân gây ra.
  - 03 giờ đến 05 giờ có người mang tài lợi đến.
  - 05 giờ đến 07 giờ có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.
  - 07 giờ đến 09 giờ có khách quấy rầy.
  - 09 giờ đến 11 giờ Có người mời ăn uống.
  -11 giờ đến 12 giờ có người đem tin vui về.
  -13 giờ đến 15 giờ có tin vui.
  -15 giờ đến 17 giờ gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
  -17 giờ đến 19 giờ có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
  -19 giờ đến 21 giờ việc suy tính trong lòng sắp thành tựu.
  -21 giờ đến 23 giờ có khách quí đến nhà.
  (còn nữa)
  Nháy mắt phải
  - 23 giờ đến 1 giờ Có rượu thịt, ăn uống.
  - 01 giờ đến 03 giờ Có người thân nhắc nhở.
  - 03 giờ đến 05 giờ Sắp có tin lành đem đến.
  - 05 giờ đến 07 giờ Tài lợi bất ngờ.
  - 07 giờ đến 09 giờ Có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.
  - 09 giờ đến 11 giờ Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.
  -11 giờ đến 12 giờ Đề phòng tai nạn hoặc mất của.
  -13 giờ đến 15 giờ Hao tài không đáng kể.
  -15 giờ đến 17 giờ Có người khác phái đang tưởng nhớ đến mình.
  -17 giờ đến 19 giờ Có bà con ở xa đến thăm.
  -19 giờ đến 21 giờ Có người rủ đi du lịch.
  -21 giờ đến 23 giờ Có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.
  Nhảy műi
  Nhảy műi do cảm sốt gây ra là chuyện thông thường, không liên quan gì cả và cűng không có giá trị gì đối với những điềm. Ngược lại, bỗng nhiên nhảy műi liên tiếp nhiều lượt, một hay nhiều cái. Chúng ta có câu ví thông thường: -nhảy műi (một cái) có tài; - Nhảy műi hai cái có lợi. Câu ấy cűng có một phần đúng, vì hầu hết những lần nhảy műi như thế là điềm tốt lành mà ít khi có điềm dữ.
  * Việc nhảy műi một hay nhiều cái, giá trị vẫn như nhau.
  - 23 giờ đến 1 giờ Có bgười mời dự tiệc hoặc dự lễ linh đình.
  - 01 giờ đến 03 giờ Có người khác phái rủ mình làm một việc tuy có lợi, nhưng rất hại cho người khác.
  - 03 giờ đến 05 giờ Có cuộc hẹn hò về tình cảm.
  - 05 giờ đến 07 giờ Có người mang quà đến tặng.
  - 07 giờ đến 09 giờ Có lộc ăn.
  - 09 giờ đến 11 giờ Có quới nhân sẳn sàng giúp đỡ, đáp ứng sự mong muốn trong lòng mình từ lâu.
  -11 giờ đến 12 giờ Có thân nhân từ xa về, đem tài lợi đến cho mình.
  -13 giờ đến 15 giờ Có lộc ăn và có lợi vào.
  -15 giờ đến 17 giờ Có tin làm mình lo sợ, nhưng rốt cuộc đâu vào đó, mọi việc đều êm đẹp.
  -17 giờ đến 19 giờ Có người khác phái nhờ giúp một việc gì, có lợi về tiền cűng như tình cảm.
  -19 giờ đến 21 giờ Có người khác phái tưởng nhớ đến mình, sẽ viết thơ cho mình.
  -21 giờ đến 23 giờ Có sự lo nghĩ về tiền bạc, nhưng vẫn giải quyết dễ dàng.
  Mặt nóng
  *Tự nhiên ta thấy mặt nóng bừng ngứa ngáy khó chịu mà không phải do bệnh chứng gây ra. Đó là một điềm.
  *Mặt bừng nóng tuy là một điềm nhưng cűng chưa phải là điềm dữ, mà chỉ là một lối báo ứng tự nhiên và vẫn có những giá trị khác nhau tùy theo thời gian xảy ra.
  *Ngoài việc mặt nóng, còn tai nóng, lắm lúc bừng đỏ trông thấy. Gần như một thứ phongngứa thường gọi là mề đai. Thật ra đó là điềm nóng tai. Điềm này cűng có giá trị tương đương như mặt nóng.
  - 23 giờ đến 1 giờ Công việc trù tính sẽ được thu xếp, lợi vào.
  - 01 giờ đến 03 giờ Sắp có chuyện bực mình, có lục đục trong nhà.
  - 03 giờ đến 05 giờ Có người bạn đến nhà mời hợp tác.
  - 05 giờ đến 07 giờ Có người mời ăn uống.
  - 07 giờ đến 09 giờ Người xa về đem tin vui.
  - 09 giờ đến 11 giờ Người cű tưởng nhớ đến mình, mong gặp để giúp đỡ.
  -11 giờ đến 12 giờ Có chuyện xích mích giữa người trong thân.
  -13 giờ đến 15 giờ Có cãi vả, đề phòng to chuyện.
  -15 giờ đến 17 giờ Có người giới thiệu khách quí muốn hợp tác với mình.
  -17 giờ đến 19 giờ Được người dòm ngó đến mình.
  -19 giờ đến 21 giờ Có lộc thực mang đến.
  -21 giờ đến 23 giờ Có kẻ vu cáo mình đến tụng đình.
  Tai (ù)
  Triệu chứng ù tai gần giống như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng, y như gió thổi mạnh vào. Đó là một điềm xảy ra bất ngờ và rất dễ nhận.
  Ù tai có những giá trị khác nhau và riêng rẽ giữa tai phải và tai trái, khác với tai nóng.
  23 - 1 giờ
  Tai Trái: Có người khác phái đang mong nhớ.
  Tai Phải: Có việc kiện thưa. Ít phần thắng, nhiều phần thiệt
  01 - 03 giờ
  Tai Trái: Mang lời ăn tiếng nói
  Tai Phải: Có việc kiện thưa. Ít phần thắng, nhiều phần thiệt
  03 - 05 giờ
  Tai Trái: Có việc hao tài, nhưng không đáng kể
  Tai phải: Có cải vả giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo đỗ vở
  05 - 07 giờ
  Tai trái: Có kẻ rình rập, đề phòng mất trộm
  Tai phải: Có khách quí đến thăm hoặc dạm hỏi
  07 - 09 giờ
  Tai trái: Có việc phải đi xa
  Tai phải: Có người đến cạnh nhờ vã mình
  09 - 11 giờ
  Tai trái: Tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ
  Tai phải: Tài đến bất ngờ, vui trong nhà
  11 - 13 giờ
  Tai trái: Người thân từ xa về, có sự vui vẻ trong nhà
  Tai phải: Có người trong thân đến thăm
  13 - 15 giờ
  Tai trái: Có người mời ăn uống
  Tai phải: Có tin từ xa đưa về
  17 - 19 giờ
  Tai trái: Có người rủ đi du lịch
  Tai phải: Người vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại
  17 - 19 giờ
  Tai trái: Đề phòng mất đồ trong nhà
  Tai phải: Có người mời hợp tác trong công việc lợi lộc
  19 - 21 giờ
  Tai trái: Có ăn uống
  Tai phải: Có của bất ngờ
  21 - 23 giờ
  Tai trái: Tin vui, có tài lợi vào
  Tai phải: Có rượu thịt, ăn uống. Hoặc có người mời dự tiệc

 • 470525

  khoảng 1 10 năm trước
 • Có những việc rất khó giải thích nhưng rất hiệu nghiệm:
  *Khi bạn đến viếng đám ma bạn có bệnh tật gì. khi đến gần linh cữu bạn khấn thầm gửi người quá cố đưa bệnh tật ra khỏi bạn là được chấp thuận.
  *Khi ngủ hay giật mình hoặc mơ những điều không muốn hoặc tự nhiên sợ sệt không yên lòng. Trước khi ngủ bạn để con giao hay vật gì bằng sắt to tương tự gối đầu giường, đêm đó bạn ngủ yên giấc ngay.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group