Quả phúc, báo ứng là gi? - KTCBPG

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • QUẢ PHÚC ,BÁO ỨNG LÀ GÌ ?

  Qủa phúc và báo ứng là hai vấn đề nói lên khía cạnh nhân và quả thành hình liên tục trong Phật giáo .

  Qủa phúc là kết quả của việc làm phước .Kết quả có được là do nhờ nhiều nhân tố hợp thành .Nhân tố tốt thì qủa tốt ,còn nhân tố xấu dĩ nhiên quả sẽ xấu .Câu ca dao :

  “Cây xanh thì lá cũng xanh ,
  Cha mẹ hiền lành để phúc cho con ” .

  Có liên hệ đến lý nhân quả liên tục kéo dài từ đời này qua đời khác .Còn báo ứng là đền trả hay thù đáp lại cũng giống như quả báo .Như vậy ,quả phúc và báo ứng giống hay khác nhau ? Chữ quả phúc bao hàm cái nghĩa thiện ,còn báo ứng có sự trả vay vô hình do luật nhân quả hỗ tương mà thành .Có nhiều trường hợp ta làm thiện trong đời này liền được báo ứng ngay gọi là hiện báo .Có người làm nhiều việc lành nhưng hiện tại chưa được đền đáp xứng đáng mà phải chờ thời gian 5 ,10 ,20 hoặc 30 năm sau mới có báo ứng gọi là Sanh báo ,nhưng đôi khi còn có những trừơmg hợp ta ra sức làm việc thiện và chờ mãi cho đến lúc lìa đời vẫn không thấy được chút phước báo nào tới cả mà phải đợi tới đời con cháu mới được hưởng phước gọi là Hậu báo . Chữ báo ứng hay quả báo vì thế có ba nghĩa : HIỆN BÁO ,SANH BÁO ,Và HẬU BÁO như đã trình bày trên đây .

  Khi biết qua ý nghĩa này rồi ,chúng ta không còn thắc mắc hay trông chờ cũng như không chán nản ,thối chí đạo tâm trong bất cứ một công việc làm thiện nào ,dù nhỏ đến đâu cũng phải cố gắng làm cho đến cùng và cái kết quả tốt hay xấu đưa lại đều phải vui vẻ chấp nhận ,thì mới tỏ ra xứng đáng là người thực hành và hiểu lý nhân quả của đạo Phật một cách đúng mức ,không thiên lệch .

  Thái độ chán nản ,than trách số phận ,chờ mong việc tốt đến …là những việc không phải của người Phật tử chân chánh đã hiểu sâu về ý nghĩa của nhân và quả liên tục kéo dài .

  KTCBPG


  Source: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=9327


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group