buon wa. moi chia tay ban gai moi nua. party hong ba con??? *pics, dance update*

 • 8chíp_chãnh_chọe

  khoảng 1 10 năm trước
 • thấy người ta mới chia tay bạn gái là katy với mama nhào dzô àh hahaha
  2 người tránh ra chừa chỗ cho út choẹ coi So funny

 • 8mama

  khoảng 1 10 năm trước
 • choy ơi ba chị em nhà 8 mê dzai khiếppppppppppppppppp

  thâu xê dzaaaaaaaaaaaaaa hết đi , để chỗ cho mama coi các con So funny

 • 8chíp_chãnh_chọe

  khoảng 1 10 năm trước
 • mama già rồi nhường cho con gái trẻ đẹp dễ thương đi mama So funny

 • 8mama

  khoảng 1 10 năm trước
 • già rồi gần xuống lỗ , nên phải cho mama lên xe bông trước , dành dựt chi dới mâm =))

 • 8chíp_chãnh_chọe

  khoảng 1 10 năm trước
 • anh này còn trẽ hông hợp với người già như mama Laugh of loud
  mama tránh ra đi So funny
  mama dzô làm bà chủ xóm cá độ đi hahaha

 • 8mama

  khoảng 1 10 năm trước
 • ông chủ xóm cá độ bỏ theo dzợ rầu , giờ còn gì mà làm bà chủ hả =))

 • 8mama

  khoảng 1 10 năm trước
 • ông chủ cũ đi theo dzợ , mà ôm tiền ôm xóm cá độ đi , làm gì có ông chủ mới nào trong xóm cá độ đâu =))

 • 8chíp_chãnh_chọe

  khoảng 1 10 năm trước
 • chòy oi wan đó hahaha mama này
  thôi hơn 1h rồi mama đi ngủ sớm để chỗ này út choẹ canh cho Sun

 • t0myknight

  khoảng 1 10 năm trước
 • 8mama wrote:xê dza đi , ngắm quài mòn dzai seo Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud
  Blinking ... đọc song tk sợ mấy cô gái trông đây luôn... bỏ chạy là vùa Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group