Bao Công

 • cuopcali

  khoảng 1 10 năm trước
 • Mất bao công đào ao thả cá
  Có bao kẻ lạ vác cần đến câu
  Anh không giận những người câu cá
  Nhưng anh giận sao cá lại cắn câu

 • aloe_vera

  khoảng 1 10 năm trước
 • Ở đời có đói mới ăn
  Cá kia cũng thế, anh cằn nhằn chi
  Tức thì làm cũng được gì
  Chi bằng vớt hết, nhâm nhi cho đỡ buồn


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group