Thiền sư và cô lái đò - Sưu tầm

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thiền sư và cô lái đò

  Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư.
  Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
  Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
  Cô lái mỉm cười:
  - Vì Thầy nhìn em…

  Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
  Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.
  Nhà sư hỏi vì sao?
  Cô lái cười bảo:
  - Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
  Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
  Lần khác nhà sư lại qua sông.
  Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
  Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.
  Nhà sư hỏi vì sao?
  Cô lái đáp:
  - Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
  Nhà sư trả tiền và lên bờ.
  Một hôm nhà sư lại qua sông.
  Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…
  Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
  Cô lái đáp:
  - Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
  Thiền sư hỏi:
  - Vì sao vậy?
  Cô lái cười đáp:
  - Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa…
  Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...

  Tr.D chuyển


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group