Anh ước ... vui

 • conanghaudau

  khoảng 1 10 năm trước
 • Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó
  Một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh
  Một dãy trường sơn trồng đầy sả ớt
  Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
  Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
  Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group