Vui Giáng Sinh - Trọng Văn

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Vui Giáng Sinh

  Năm nào còn có Giáng Sinh?
  Vui được cứ hưởng tận tình đi nghen
  Mai mốt Hồi giáo nó chen
  Vào đông, Jesus chúng đem dẹp à!

  Lúc ấy chỉ một Allah
  Mỗi ngày mấy chặp quỳ... tà gối luôn!
  Dịp lễ lớn rất thảm thương
  Nhịn đói từ sớm tinh sương... suốt ngày

  Cấm uống đến mức độ nầy:
  Nước bọt phải nhổ ra ngoài nữa cơ
  Mệt lả, ngồi đấy đợi chờ
  Mặt trời khuất bóng mới cho ăn kìa!

  Nghe nói kiêng nốt chuyện... kia
  Dân nhậu thèm khát rượu/bia dài dài!
  Bây giờ xả láng sướng thay
  Cũng mong rằng Chúa còn hoài đã hơn!


  Trọng Văn - 20091219


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group