Hôn nhân tốt cho sức khỏe tâm thần

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hôn nhân tốt cho sức khỏe tâm thần
  Wednesday, December 16, 2009

  WELLINGTON, New Zealand (Reuters)
  - Hôn nhân thực sự tốt cho bạn, với một cuộc nghiên cứu lớn có tầm mức quốc tế cho thấy rằng nó giảm bớt các nguy cơ buồn chán và lo lắng, nhưng những rối loạn này dễ xảy ra hơn một khi mối quan hệ chấm dứt.

  Cuộc nghiên cứu 34,493 người tại 15 quốc gia, được cầm đầu bởi tâm lý gia lâm sàng Kate Scott thuộc Ðại Học Otago của New Zealand, và được căn cứ vào những cuộc khảo sát của cơ quan Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới (WMH) thuộc Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), được thực hiện trong thập niên vừa qua.

  Cuộc nghiên cứu thấy rằng việc chấm dứt hôn nhân qua sự ly thân, ly dị hoặc chết được liên kết với sự gia tăng nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần, với phụ nữ dễ quay sang việc lạm dụng chất, như rượu và ma túy, và đàn ông dễ trở thành phiền muộn.

  “Ðiều làm cho cuộc nghiên cứu này độc đáo và có giá trị hơn là mẫu khảo sát lớn như vậy và bao gồm nhiều nước như vậy và sự kiện rằng chúng ta có các dữ kiện không những về sự buồn chán mà còn cả sự lo âu và những rối loạn về lạm dụng chất,” bà Scott nói trong một bản tuyên bố.

  “Ngoài ra, chúng ta có thể nhìn vào những gì xảy ra cho sức khỏe tâm thần trong hôn nhân, cả trong sự so sánh với những người chưa bao giờ kết hôn, và với những người chấm dứt hôn nhân.”

  Bà Scott nói cuộc nghiên cứu thấy rằng việc kết hôn, so với việc không kết hôn, tốt cho sức khỏe tâm thần cho cả hai phái, không phải chỉ cho phụ nữ, như những cuộc nghiên cứu trước đây đã kết luận.

  Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu kết luận rằng đàn ông có thể ít trở nên buồn chán hơn so với phụ nữ trong cuộc hôn nhân đầu tiên của họ, một yếu tố mà bà Scott nói có thể liên hệ tới vai trò truyền thống của giới tính trong gia đình, như những cuộc thăm dò khác của WMH đã chứng tỏ rằng khi phụ nữ được giáo dục tốt hơn, tỉ lệ buồn chán có khuynh hướng giảm bớt.

  Sự khác biệt giới tính khác mà cuộc nghiên cứu tìm thấy là việc kết hôn giảm bớt nguy cơ bị những rối loạn sử dụng chất ở đàn bà nhiều hơn ở đàn ông. Bà Scott nói điều này có thể giải thích bởi sự kiện rằng phụ nữ thường là người săn sóc chính cho con cái còn nhỏ.

  Tuy nhiên, mặt xấu của hôn nhân, theo cuộc nghiên cứu của Ðại Học Otago, là chấm dứt nó có một hậu quả tiêu cực cho cả hai phái.

  “Ðiều mà cuộc nghiên cứu của chúng tôi vạch ra là quan hệ hôn nhân cung cấp rất nhiều lợi ích sức khỏe tâm thần cho cả đàn ông lẫn đàn bà, và rằng sự buồn chán và rối loạn liên kết với việc chấm dứt hôn nhân có thể làm cho người ta dễ đi tới những rối loạn tâm thần,” bà Scott nói.

  Cuộc nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Y Học Tâm Lý của Anh. Cuộc nghiên cứu được thực hiện với sự cộng tác với Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Ðại Học Harvard và một số các tổ chức quốc tế khác. (n.n.)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group