CÁN BỘ NÓI

 • tjenkjm

  khoảng 1 10 năm trước
 • các anh yêu nước làm chi
  tây nguyên dc mất còn j các anh
  đường lối đã chỉ rành rành
  yêu đảng là phải chấp hành thật nghiêm
  cứ làm mới biết hên xui
  năm thua năm dc tây nguyên mất j
  các anh tính toán chi ly
  thông tin kinh tế an ninh quốc phòng
  rồi đưa kiến nghị lòng vòng
  lôi kéo kích đọnh thật ko ra j
  các anh phải biết đến khi
  bô-xit bán dc tiền ty thu về
  bên đó có j ghớm ghê
  công nghệ trung quốc hết chê ổn liền
  các anh đèn sách liên miên
  nào biết đất nc rồng tiên lên trời
  biển đông nhường nhịn đất trời ta yên
  các anh giở sử mà xem
  ông cha ta vẫn thường đem cống quà
  các anh về bảo với nhau
  lãnh đạo đã tính trước sau kỹ rồi


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group