Tính sổ đời - Trọng Văn

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Tính sổ đời

  Cuối năm ngồi tính sổ đời
  Việc nhiều, lương ít chắc lời rồi nghen
  Cả tình lẫn bạc đều đen
  Người ta mãi hẹn, xong quên… chuyện thường!

  Vài kẻ ghét, dăm người thương
  Bận rộn / nhàn hạ, vui / buồn... đến/đi
  Tài sản nhìn chẳng thấy chi
  Nợ nần, thôi nhắc làm gì càng lo!

  Đôi khi mơ mộng vu vơ
  Nuôi chút hy vọng để cho qua ngày
  Còn sức khỏe cũng mừng thay
  Sang năm tiếp tục đi cày, kiếm... cơm.


  Trọng Văn - 20091208


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group