SƯ PHỤ TUI 2

 • tjenkjm

  khoảng 1 10 năm trước
 • miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm
  một trăm giáo mác một vác dao bầu
  một xâu thịt chó một lọ mắm tôm
  một ôm rau húng một thúng rau răm
  một chai 65 một rằm cũng nhậu
  nam mô a di đà 1,2,3 dzô

 • hoanggialam

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tà tà bóng ngã về tây
  Anh em thong thả dang tay vô ngồi
  Một chai cùng với đĩa dồi
  Chó to chễm chệ vùa ngồi vừa nhâu(nhậu)
  Vài ly nghiã lý gì đâu
  Chẳng qua thơm miệng thơm râu thôi mà

  ***** Cheer *****


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group