Vi Tiếu - Huyền Không Tử

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Học Và Làm
  Ða Trí là chú tiểu ham học nhất trong viện, hầu hết kinh luận chú đều học qua. Không những thế chú còn nghiên cứu các Tôn giáo, Triết học và các ngành văn hóa, nghệ thuật nữa.

  Trái lại Vô Văn thì chỉ ưa làm, trong viện chú đảm trách hầu hết công việc khó nhọc nhất.

  Tuy vậy hai chú rất thân nhau.

  Ða Trí nói:

  - Hiểu biết trăm kinh ngàn luận không bằng tự hiểu biết mình.

  Còn Vô Văn thì nói:

  - Việc làm tuy nhiều nhưng chung quy cũng không qua một niệm.

  Nhân đó Sư khen ngợi hai chú và dạy chúng:

  - Kinh sách không có tội, tội chỉ ở nơi người nô lệ vào sách. Việc làm không có tội, tội chỉ ở nơi người đắm chìm vào việc.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Nhớ Kỹ Quá.
  Thiền sinh hỏi:

  - Thưa Thầy, Thiền sư nào nói: "Bình thường tâm thị đạo"?

  Sư đáp:

  - Tổ Huệ Năng.

  Chú tiểu thị giả đính chính:

  - Thưa Thầy đó là lời của Mã Tổ ghi trong "Giang Tây Mã Tổ Ðạo Nhất Thiền Sư ngữ lục".

  Sư cười ha hả nói:

  - Con nhớ kỹ quá!

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Ngàn Tay Ngàn Mắt
  Một đệ tử hỏi:

  - Ngàn tay ngàn mắt của Ðức Quán Thế Âm như thế nào hả Thầy?

  Sư đáp:

  - Nóng lạnh, đói no, vui buồn, mừng giận, đẹp xấu, dở hay, phải trái cho đến trăm ngàn chuyện ngươi đều hay biết đó là ngàn mắt. Làm lụng, đi đứng, ngủ nghỉ, nói năng, suy nghĩ, tạo tác, động tịnh cho đến trăm ngàn việc ngươi đều làm được đó là ngàn tay.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước • Hư Hỏng
  Vị Tăng đang xem kinh.

  Sư hỏi:

  - Kinh gì đó?

  Vị Tăng đáp:

  - Kinh "Trưởng lão Tăng kệ", những bài kệ chứng đạo của các bậc Thánh Thinh Văn Ðệ Tử Phật.

  Sư nói:

  - Hư thân đấy!

  Vị Tăng ngạc nhiên:

  - Không lẽ các bậc Thánh cũng hư?

  Sư đáp:

  - Thánh không hư nhưng ông muốn làm Thánh thì lại hỏng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Nghe Sao Ðể Vậy.

  Những câu chuyện "Vi tiếu" trong Ðạo tràng chẳng bao lâu được truyền ra bên ngoài. Có người khen là thâm trầm, có người khen nhờ đó mà được khai mở, có người bảo là phá chấp, có người cho là bí hiểm, cũng có người mù tịt chẳng biết sự lý thế nào, hoặc có người trách là bất kính với Phật Pháp...

  Vì thế nhiều người đến gặp Sư với thái độ khác nhau. Người thì cung kính, người thì tìm hiểu, người thì tranh luận...

  Có lần khi người ta nhắc lại một câu nói của Sư thì Sư ngạc nhiên:

  - Ủa, hình như hôm đó tôi nói với một người khác kia mà!

  Lần khác Sư bảo:

  - Nói cho vui vậy mà, ông để ý làm gì!

  Có lần Sư nói:

  - Thôi đừng có tin nhảm.

  Lần khác Sư lại nói:

  - Nghe sao để vậy không được à?

  Nhưng cũng nhiều lần Sư chỉ cười không nói gì cả.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group