Địa ngục du ký - Dịch giả: Đào Mộng Nam; Minh giải: Lương Sĩ Hằng

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Chín

  LẠI DẠO THÀNH THÁC OAN

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày 19 tháng 8 nhuận năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Tuyên dương chân lí độ phàm phu
  Chấn khởi cương thường hóa tục ngu
  Vạn giáo quy tông triều thánh chúa
  Nhân nhân học đạo niệm Nam Mô.

  Dịch

  Nêu cao lẽ thực cứu người ngu
  Nâng giấc mối giềng giúp họ tu
  Muôn giáo quay về chầu một đấng
  Người người học đạo niệm Nam Mô.

  Tế Phật: Lòng người trên thế giới chạy ùa theo cái học về khoa học, coi cái học về siêu hình huyền bí, về tinh thần tín ngưỡng là chuyện không tưởng. Họ không hiểu rằng vật chất sẽ tan biến, chỉ tinh thần mới vĩnh cửu mà thôi. Thiên đường hay địa ngục cũng đều do ý nghĩ của mình mà có hoặc không. Thiên đường không xa, ngoảnh đầu lại thấy ngay; địa ngục há gần, tu đạo ắt xa. Trong Thành Thác Oan thê lương vô cùng. Dương Sinh, bữa nay thầy trò mình sửa soạn dạo âm ti, tinh thần ráng phấn khởi, mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Thưa ân sư, con đã sửa soạn xong xuôi, xin thầy khởi hành.

  Tế Phật: Đã tới.

  Dương Sinh: Thưa chốn này giống như bữa trước đã đến thăm. Tại sao thầy không hạ đài sen phía ngoài Thành Thác Oan, vì chỉ cách có một bước đường?

  Tế Phật: Phật cho bốn tướng sinh, trụ, hoại, diệt đều là không, nên cửa địa ngục cũng sẽ bị phá bởi tướng không, qua lại tự do, mảy lông không trở ngại. Bữa trước dẫn con tới lần đầu, hạ đài sen phía ngoài Thành Thác Oan, rồi đi bộ vào là vì bữa đó có nhiều thời giờ, còn bữa nay thời giờ eo hẹp, cho nên phải vào thẳng địa ngục. Mong người đời giác ngộ, tu đạo nếu như trừ khử được sắc tướng, tự nhiên không còn sự trói buộc của địa ngục, giống như thầy tự do lui tới.

  Dương Sinh: Thưa, thầy vừa giảng về “Thượng Thừa Đại Pháp” con thành tâm thụ giáo. Phía trước Thành Quan cùng Tướng Quân đang đi tới.

  Tế Phật: Mau mau đến vái chào.

  Dương Sinh: Kính chào Thành Quan cùng Tướng Quân. Bữa trước quý vị đã tận tình chỉ giáo cho, lòng ghi nhớ mãi ơn này. Bữa nay, lại tới làm phiền, xin được chỉ giáo thêm.

  Thành Quan: Không dám, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo chúng tôi vô thăm lại Thành Thác Oan, hầu tỏ rõ sự tình để còn tả vào sách mà khuyên giải người đời.

  Dương Sinh: Chân thành cám ơn. Bạch ân sư, mình cùng quý vị đó vào thăm.

  Tế Phật: Con cùng Thành Quan và Tướng Quân vào trước đi. Ta còn bận chút việc riêng, tạm rời khỏi nơi đây.

  Dương Sinh: Thưa, thầy đi như vậy, chút nữa ai đưa con về?

  Tế Phật: Con chớ lo, tới giờ đương nhiên thầy về đón con.

  Tướng Quân: Dương Thiện Sinh cứ yên tâm theo tôi.

  Dương Sinh: Hai gian phòng có vách ngăn ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ, theo như tôi thấy, họ đầu bù tóc rối, vóc dáng tiều tụy. Xin hỏi Thành Quan vì lí do gì họ lại bị giam giữ ở đây?

  Thành Quan: Những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ, lúc còn ở dương gian vì yêu đương dang dở, lại thêm tính tình nông nổi, uống độc dược quyên sinh, sau khi chết đều bị giam giữ ở đây. Mong người đời chớ quá si mê, thất trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. Nếu như không làm chim liền cánh thì làm sao có thể là cây liền cành được.

  Dương Sinh: Còn trong nhà ngục kia tại sao lại toàn những kẻ cụt chân, cụt tay, bể óc, mình mẩy ướt đẫm máu tươi? Khóc than rên siết trông thật đáng thương.

  Thành Quan: Những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian, vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thác oan, nên hồn tới địa ngục bị tạm giam ở đây, cho đến khi đúng tuổi thọ thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương vô tư mà xét xử công và tội.

  Dương Sinh: Trong đó có thứ đạo lí ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ, đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù, khiến chẳng thể siêu sanh, tôi cho như vậy là vô nhân đạo.

  Thành Quan: Nhà ngươi biết một mà chẳng biết hai, đâu phải ai bị tai nạn xe cộ cũng vào đây. Có kẻ tuổi thọ đã tròn đầy, song nghiệp chướng còn trói buộc thân mà phải chịu cái họa oan nghiệt tai nạn xe cộ thì không phải vào đây. Sở dĩ người đời nhiều kẻ oán Trời, trách đất là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức mà lại bị chết ở dưới bánh xe? Đạo Trời quá bất công! Thử hỏi thầy Nhan Hồi là người hiền đức, lương thiện tại sao lại sớm thác? Thế Tôn Như Lai một lòng vì đạo tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại Trời xanh không mắt, mà là số kiếp Trời định để rèn luyện tâm tính con người. Huống thân xác nhỏ nhoi tuy tiêu vong mà tinh thần bất diệt.

  Dương sinh: Đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan, chẳng mâu thuẫn lắm sao? Vì vậy, nếu nói nhân quả người sẽ không tin nữa. Xin Thành Quan khai thị để giải trừ nghi hoặc.

  Thành Quan: Ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay, không biết trải qua bao nhiêu đời, nhân quả tích tụ lại đếm không hết. Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên trước và sau của con người, gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tiền kiếp không phải chỉ có một đời trước, mà là cái nhân của toàn bộ kể từ lúc bắt đầu có tính linh tới khi tích chứa lại. Người đời đều ngộ nhận kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước, do đó chưa thông lẽ đạo. Kiếp trước định bảy phần, còn kiếp này định ba phần, cho nên nói “Mệnh nan cải, vận khả di” (Mệnh khó cải, vận có thể dời).

  Dương Sinh: À thì ra là thế. Một số người phàm chuyện gì cũng cho là nhân quả của kiếp trước, hoặc ngược lại tin là Trời cao sắp xếp, đó là tư tưởng tiêu cực, thực tế không đúng. Mấy căn nhà giam phía trước, tiếng kêu thê thảm không dứt, họ bị giam cầm như vậy là phạm phải tội gì?

  Thành Quan: Đó là vong hồn những kẻ bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau.

  Dương Sinh: Cảnh này thật không nghĩ nổi, kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng, sự chết tới là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao sau khi chết còn bị đày ở Thành Thác Oan này?

  Thành Quan: Lí luận vậy cũng đúng. Có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức, nguyên nhân gây nên sự tương tranh, làm thương tổn lẽ Trời, đó là lí do của sự thác oan. Mong người đời hiểu rõ lẽ này. Không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước kẻ đó còn thiếu nợ ta. Tục ngữ nói “Oán khả giải, bất khả kết” (Oán nên cởi, chẳng nên buộc). Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà không đòi, mình có được vô lượng công đức. Nếu như kẻ lòng không dấy ý niệm riêng tư, đối đãi thuận thảo với nhau, giống như Trời không che riêng ai, đất không chở mình ai, ắt địa ngục thành không có, nhân quả chẳng thành. Sở dĩ người đời hiểu rằng thân mình khó được, phải gắng tu tâm dưỡng tính. Nếu như tham hoa mà nói kiếp trước hoa thiếu nợ ta, tới đâu cũng săn bẻ hoa đẹp thì đó không phải là cái “nhân” của kiếp trước báo ứng. Cái “nhân” của kiếp trước phải là vô tình mà gặp gỡ, còn như kẻ cố ý hành động bất lương là kiếp này tạo thêm “nhân” mới sẽ kết thành quả của kiếp sau.

  Tướng Quân: Điều Thành Quan phát biểu, câu nào cũng là chân lí, người đời nên hiểu mà giác ngộ. Nếu như không tin cái lí này, người đời sẽ không tu đạo, nói thác là chỉ những kẻ có căn Tiên, cốt Phật mới có thể thành đạo. Hoặc nói kiếp này mình chỉ cầu có một tài sản ngàn muôn vạn hẳn sẽ chẳng cần phải làm việc thì đều là sai cả.

  Tế Phật: Ta đã về tới. Điều Thành Quan và Tướng Quân vừa nói thực là chí lí, có thể phá tan được sự mê lầm của thế nhân. Hãy nhớ lại cái thuở ban đầu thiêng liêng vô thủy, từ cõi Trời, người người đều là Tiên Phật, nhưng vì rơi xuống cõi thế gian, bụi hồng làm mê muội, lu mờ chân tính, do đó không thể trở về nguồn cội. Tới nay được Trời ban đạo lớn, dạy dỗ mọi người tu đạo, đây là thời kì kết thúc nhân quả mà trở về chân không. Chúng sinh chẳng thể lại si mê, kẻ chịu tu có cái phận của Tiên Phật; kẻ không tu, rớt trở lại sáu ngã luân hồi như cũ. Tiên, Quỷ do người làm nên, số mệnh chẳng phải do Trời sắp xếp, thấy cảnh trong Thành Thác Oan, hẳn là đã thấu tỏ. Đã tới giờ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ Thành Quan cùng Tướng Quân đã tận tình giúp đỡ việc hoàn thành cuốn sách qua sự chỉ dẫn rành rọt về thực trạng của Thành Thác Oan, cũng đả phá về mê tín.

  Dương Sinh: Lẽ đạo sâu như biển, nếu không được sự chỉ dạy của Thành Quan và ân sư, hẳn là người đời chẳng thể tỏ tường. Mong ân sư khai thị về chân lí nhiều hơn nữa để giáo hóa được người đời, để kẻ tu đạo có được đường hướng đứng đắn, nhận định mẫu mực, mới mong tránh được cảnh cho tới chết mà chân lí vẫn chưa được giác ngộ.

  Tế Phật: Đó là trách nhiệm của ta, từ đây về sau sẽ tăng cường việc phát huy chân lí của đạo giáo. Thánh Hiền Đường được lệnh của Trời lo việc đó để phổ độ chúng sinh, hầu giúp thiên hạ chúng sinh quay về chính đạo mà thành chính quả. Mau sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Xin vâng lệnh, con đã lên đài sen, mời thầy trở về.....

  Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.  LỜI ÔNG TÁM GIẢNG

  Ta nghe qua tất cả nói địa ngục là mê tín, mờ ảo, cảnh không có, nhưng mà địa ngục đã đem lại cho chúng ta thấy rõ thực chất của mọi sự việc, sự thật của mọi sự việc, phải làm, phải chịu, phải sửa mới có tiến, thấy rõ ràng. Văn minh vô cùng, văn minh hơn những người đời tại thế gian, đổ thừa việc này, đổ thừa việc kia, đổ thừa việc nọ, không đi sát trong cái công việc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là phải thực hành chớ không dụng lí. Thực hành, làm tới đâu, tu tới đâu tiến tới đó và học tới đó, rất rõ ràng. Các bạn đã nghe hồi nãy giờ thì cái Thành Thác Oan, nó chết oan mới xuống đó, phải bắt xuống đó, xuống đó giam giữ rồi đúng kì, đúng hạn mới được tiến hóa đi lên, thấy rất rõ ràng mọi sự công chuyện. Rồi còn những người cũng bị chết oan vậy, nhưng mà ý chí người ta là giải thoát, cũng như các bạn tu Vô Vi mỗi đêm các bạn nghĩ chuyện đi về Trời, sửa tâm sửa tánh, hi sinh tất cả những tánh hư tật xấu quy không, trở về không, thì bị đụng cái đùng hay cái bom xuống cái đùng thì các bạn cũng trở về cái chỗ thanh nhẹ; thay vì chúng ta bị giam trong cái chỗ tăm tối, động loạn. Tại sao chúng ta bị giam trong chỗ tăm tối động loạn? Chúng ta còn uất ức, còn thương tiếc si mê thể xác, si mê chuyện đời mà không biết cái cảnh thanh nhẹ là đời đời của chúng ta đã nhiều kiếp. Biết được cái đó mà rủi có tai nạn nào xảy đến chúng ta cũng đi trong cái chỗ giải thoát. Cho nên cái ý chí vô cùng để cho các bạn có những ý niệm đó trong thực hành rồi kiểm soát mới thấy rằng cái tâm tánh từ trước kia tôi chưa tu tôi muốn làm câu thơ mà làm không được, bây giờ tôi tu tại sao tôi làm thi thơ dễ dãi mà làm thi thơ nào cũng về đạo là tại sao? Là tôi đã gom gọn rồi, gom gọn cái chơn thức của tôi sáng suốt, nó không có trì trệ, không có sân si nữa thì lúc đó tôi hành văn nó dễ dãi mà không có khó khăn. Cũng một đề tài đó mà tôi làm hoài nó ra hoài. Vì nó là cái gì? Nó là thanh điển mà tôi tu rồi thanh tịnh, ngộ đại thanh tịnh thì một câu một chữ của tôi nó bằng một bài thơ tôi viết rồi, người ta nói cho một đống, người ta thắc mắc một đống, các bạn chỉ trả lời một chữ KHÔNG mà thôi, là hết rồi. Với nụ cười và một chữ không, là hết rồi, mà khi các bạn ý thức được các bạn mới trả lời như đó và các bạn ở qua cái cảnh đó các bạn mới dám trả lời một câu như vậy, mà chưa đến các bạn trả lời không được, nói không ra, có chữ KHÔNG rất dễ mà nói không ra, cái gì kêu là KHÔNG mà mình không hiểu mà khi mình nói chữ KHÔNG, người ta hỏi tới đâu mình phải cắt nghĩa ra chữ KHÔNG. Sanh, trụ, hoại, diệt đều là KHÔNG. Trường đời là cái chỗ học hỏi, học nhẫn học hòa để tiến. Nghịch cảnh trong lúc tôi tu học, tôi bị gieo oan giáo họa này kia kia nọ... là nghịch cảnh để tôi có cơ hội về KHÔNG, chán đời qua đạo mới về KHÔNG. Nhiều người không biết mới thử một chút mà ngã nghiêng rồi, mà nói tôi quyết tâm tu. Tâm tôi lúc nào cũng nghĩ tới Thượng Đế mà tôi không chịu tu, mà nghĩ tới Thượng Đế, mà Thượng Đế hạn hẹp còn Thượng Đế lớn rộng Đại Từ Bi nó không biết nghĩ, thì cái tâm của nó không bao giờ mở, tâm nó ở trong cái xó kẹt và không phát triển được, đi tới chỗ tự sát, tự giam lấy mình. Cho nên địa ngục là chứng minh con người tự giam. Tôi làm bậy thì tôi phải xuống cái chỗ đó chớ tôi không thể làm gì hơn được hết, mà tôi biết xây dựng cho tôi nhẹ, thì tôi sẽ chết tôi sẽ đi tới cái chỗ nhẹ phải không? Người ta đi về chánh nghĩa, cứu nước cứu dân, anh hùng, không cần biết tới thể xác ta là gì? Là ta quy không, ta nhẹ. Rồi các bạn tu ở đây tại sao tôi cứ nhắc các bạn phải quy KHÔNG để chi? Để dìu tiến vạn linh trong cái tiểu thiên địa này và nó liên hệ với tam giới càn khôn vũ trụ. Các bạn đem cái thanh điển đó để dẫn giải những cái phần sơ căn đang đi xuống mà gặp bạn thì họ cũng sẽ đi lên. Làm đại sự chớ đâu có phải làm tiểu sự đâu; chớ đừng có chán nản giữa đường. Từ nay về sau những người tu Vô Vi đều bị thử thách hết... cấp tốc... vì Thượng Đế đã lưu ý rồi. Càng thương nó thì càng độ nó và càng cho nó về sớm để cho nó học nhiều hơn, ngắn hơn, đụng chạm nhiều hơn để có cơ hội thức tâm. Còn những phần nào mà bị sàng sảy không chịu nổi thì thôi, khóa sổ luôn. Cho nên hôm nay tôi đến đây, tôi đọc cái Địa Ngục Du Kí này để nhắc các bạn một lần nữa. Các bạn đã có Địa Ngục Du Kí trong nhà, trong tay, nhưng mà chưa có cặn kẽ được, chơn lí rõ ràng dẫn tiến tâm thức để các bạn thức tâm càng sớm hi sinh tánh hư tật xấu, dẹp bỏ tự ái ngu muội đó mà trở về với sự thanh thản nhàn hạ sẵn có của bạn chớ không phải xin của ai, đừng có mê tín xin nữa, cầu xin nữa mà không đi là còn bị tội nặng nữa. Thực hành để đi tới nó mới sớm giác được.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:20 pm với 3 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi MƯỜI

  DẠO ĐỆ NHỊ ĐIỆN BÀN BẠC VỚI SỞ GIANG VƯƠNG

  CÙNG THĂM NƠI GIẢNG ĐẠO

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày 26 tháng 8 nhuần năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Tam Tào phổ độ quỷ thần nhân
  Địa ngục cơ quan nhật nhật tân (1)
  Nhiệm nhĩ dương gian đa ám thất
  Nan đào pháp nhãn dạ du tuần.

  Dịch

  Ba ngôi cứu chuộc đủ muôn loài
  Địa ngục cơ quan đổi mới hoài
  Cho dầu gian manh trong xó tối
  Tránh sao mắt thánh dõi theo ngươi. (2)

  Tế Phật: Dạo địa ngục viết sách, làm khổ tâm cả thần lẫn người là mong độ kẻ mê lầm trên dương thế, nên chẳng quản công lao, do đó có thể nói là “Vi thiện, tối lạc”, làm việc thiện một cách rất vui vẻ. Các đệ tử đêm nào cũng cố gắng công phu cho tới canh khuya, khiến Phật ta thật là cảm động. Tam Tào (Thiên Tào: Trời, Địa Tào: âm phủ, Nhân Tào: các bậc đạo cao đức rộng) phổ độ, trên độ khí tinh tú sông Ngân, giữa độ muôn vạn chúng sinh cõi thế, dưới độ hồn quỷ địa ngục. Lúc này Trời và người cùng hoang mang, cửa Thánh mở rộng, chánh đạo ban xuống, có duyên gặp đạo tu đạo, vô duyên thấy Phật chê Phật, tự xa lánh thiên đường. Nhìn lại cõi thế gian, chốn chốn thiền đường mọc lên như nấm, đạo khí tỏa khắp mọi nhà. Lúc này văn hóa phục hưng, đạo xưa được kính trọng và thi hành, hiện ra cảnh tượng tốt lành. Hồn quỷ ở dưới địa ngục mong chờ lúc này để được cứu chuộc. Hôm nay đưa Dương Sinh dạo địa ngục thăm qua một lượt, để hiểu rõ sự tình, hầu thuật lại cho người đời rõ. Dương Sinh sửa soạn dạo âm ti.

  Dương Sinh: Thưa con đã sẵn sàng.

  Tế Phật: Chốn dạo thăm bữa nay là Đệ Nhị Điện, tinh thần con phải hăng hái lên.

  Dương Sinh: Thưa vâng, nếu như con thất thố hoặc sái quấy, xin ân sư cứ trách mắng, đừng quản ngại.

  Tế Phật: Không có chi, mau lên đài sen, khởi hành thăm âm phủ..... đã tới, mau xuống đài sen.

  Dương Sinh: Phía trước là đâu? Thấy có người ta đông cứng lại thêm bọn đầu trâu mặt ngựa áp giải các vong hồn đi tới.

  Tế Phật: Đây là Đệ Nhị Điện, mình đi lẹ tới gặp Sở Giang Vương.

  Dương Sinh: Toán người từ đằng trước đi tới, ở giữa có một vị thân thể to lớn, khoẻ mạnh, mình bận bộ đồ xưa, giống như lễ phục ở dương gian người ta thường mặc vào các dịp cúng tế thần linh, hào quang toả lấp lánh, vẻ oai phong lẫm liệt, hai bên có quân tướng hộ giá.

  Tế Phật: Đây chính là Sở Giang Vương ở Đệ Nhị Điện, mau tới ra mắt.

  Dương Sinh: Xin ra mắt Sở Giang Vương cùng Tiên Quan.

  Sở Giang Vương (Minh Vương, Diêm Vương, Vua Âm Phủ): Miễn lễ, mời đứng dậy. Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường quá bộ tới thăm. Bản điện đã sớm nhận được chiếu chỉ của Ngọc Hoàng, nên rõ quý Thánh Hiền Đường vì nhu cầu trước tác Địa Ngục Du Kí cần phải đi thăm mười điện địa ngục, đồng thời cũng vừa nhận được thư tay của Tế Phật, bảo là hôm nay sẽ tới thăm bản điện, do đó chúng tôi đã tới trước, chờ nghênh tiếp quý vị. Mời hai vị theo tôi vào điện để chúng ta cùng bàn bạc.

  Tế Phật: Đa tạ Sở Giang Vương đã tiếp đãi chúng tôi một cách nồng hậu. Dương Sinh, mình theo Sở Giang Vương vào trong điện.

  Sở Giang Vương: Mời hai vị vào nhà hội nghỉ ngơi một chút. Tướng Quân, mau dâng trà.

  Dương Sinh: Đa tạ, đêm nay thầy trò chúng tôi tới quấy rầy là vì muốn được giải tỏa những điều thắc mắc, vậy kính mong Sở Giang Vương trình bày cho chúng tôi được rõ sự tình của lưỡng điện.

  Sở Giang Vương: Quá khách sáo, bản điện sẽ tường trình các sự việc của mười điện địa ngục, sở hình phạt chính thức, phàm những vong hồn từ Đệ Nhất Điện giao tới, công tội đã được xét xử tỉ mỉ. Còn loại tội hồn ác độc, xảo quyệt, vì lúc ở thế gian nó đã quá quen thuộc với tánh đó rồi, nên bây giờ âm phủ chỉ tạm sửa trị căn bệnh của nó mà thôi; bởi vốn biết nó chẳng thể giác ngộ. Những tội hồn này lúc tới bản điện, bản điện phải đem sổ lí lịch của âm phủ ra đối chiếu với những tội mà nó đã phạm, nhất nhất đều tỏ tường. Nhân vì tình trạng thế gian đổi khác, nên địa ngục cũng phải đổi mới và tăng thêm nhiều nhà ngục, cho nên nói “Thời thiên pháp diệc thiên” (Đổi thời pháp cũng đổi). Nhiều hình luật ở cõi âm cũng phải sửa chữa để đáp ứng nhu cầu thời đại mới, hầu sửa trị nổi những kẻ không tuân theo khuôn phép.

  Tế Phật: Sự thay đổi của lí số, thành tượng ở Trời, thành hình ở đất, nhân gian cũng theo cảnh vật mà biến đổi. Bóng thiên đường địa ngục tức khắc hiện hình, nên nhất cử nhất động của người đời, một gốc cây một ngọn cỏ ở thế gian, Trời như tấm gương lớn lập tức phản chiếu ra. Địa ngục lại do gương Trời phản chiếu, một mực trong sáng rõ ràng. Đừng nói là khoa học tiến bộ, quỷ thần có thể tiêu diệt, thế nhân ỷ hữu hình muốn thắng vô hình, mới hay rằng vô hình chủ tể của hữu hình. Tiên Phật là chủ động lực trong cõi tối tăm mà người chỉ là bị động ở ngoài cõi sáng sủa.

  Dương Sinh: Nguyên lai là như vậy. Thế nhân đều cho địa ngục là cõi ta không thấy được, kì thực lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt ta thật là kì diệu, quả là đáng sợ. Bỗng dưng thân tôi tới được một thế giới mới hoàn toàn khác lạ.

  Sở Giang Vương: Ta vì công việc bề bộn, chẳng tiện giúp đỡ nhiều, nhờ Tướng Quân dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm các ngục được chăng?

  Tướng Quân: Xin vâng lệnh.

  Dương Sinh: Nhưng các vong hồn ở trước điện kia, có kẻ cổ mang gông, tay bị xích, giống như các tội phạm ở dương gian thật đáng thương. Diêm Vương đăng đường xử án, đập bàn la hét, y hệt người nông phu chửi mắng trâu bò.

  Tướng Quân: Thời giờ eo hẹp, xin Dương Thiện Sinh chớ có lan man, mau theo tôi rời khỏi điện.

  Tế Phật: Đi thôi, đừng ngó nữa.

  Dương Sinh: Nơi đây đám đông tụ tập, không một tiếng chim kêu. Họ đang làm chi vậy?

  Tướng Quân: Vì hiện thời đúng là lúc Tam Tào Phổ Độ nên Bồ Tát Địa Tạng Vương đều cho thiết lập tại mỗi điện một sở giảng đạo, phàm tội hồn trong ngục còn có thiện căn, trong lúc thụ hình còn tỏ ra tốt lành, đều có thể lần lượt tới sở giảng đạo, lắng nghe Tiên Phật thuyết pháp, do đó họ mới thận trọng bước đi nhè nhẹ, không dám gây tiếng động. Chắc nhà ngươi cũng thấy họ đang lục tục kéo vào.

  Dương Sinh: Thì ra địa ngục cũng độ hồn quỷ mà giảng kinh thuyết pháp. Có thể so sánh với dương gian, khắp nơi thiết lập đền thánh giáng cơ để phát huy đạo giáo. Kẻ tu đạo tại gia không thiếu, hiện thời Tiên Phật quá từ bi, không quản gian khổ giáng xuống cõi phàm trần, địa ngục để cứu độ chúng sinh tại chốn dương gian và quỷ hồn nơi địa ngục.

  Tế Phật: Mình hãy theo chân đám quỷ hồn kia mà tiến vào.

  Dương Sinh: Thưa rất phải. Trên cửa lớn có một cái biển, đề “Nhất Điện Giảng Đạo Sở” (Sở giảng đạo điện số một). Mỗi quỷ hồn vào cửa tất phải tới một gian phòng nhỏ ở bên cạnh, giống như công xưởng, kêu là “Thủ Vệ Thất” báo cáo, rồi sau mới vào trong điện.

  Tướng Quân: Đây là nơi cư trú của Tướng Quân giữ cửa, chuyên phụ trách việc kiểm soát các tội hồn vô ra, nếu như không có giấy chứng nhận được phép tới dự hội của các tiểu ngục đều không được vào cửa. Tôi phải tới trước để báo cáo về việc quý vị tới thăm với mục đích để viết sách. Hai vị chờ tôi một lát tại đây... Tôi đã báo cáo và ghi tên quý vị xong, mời theo tôi vào trong giảng đường, ngồi chiếu trên, đợi Tiên Phật giáng lâm.

  Tế Phật: Lúc này xe pháp chở Nam Hải Bồ Tát Quan Thế Âm, Dương Sinh hãy quỳ lạy đón chào.

  Dương Sinh: Thưa tuân lệnh... Quan Âm Đại Sĩ, đã lên đài chuẩn bị thuyết pháp. Trong nhà giảng các ghế ngồi cũng cùng một kiểu ghế học trò ở nhà trường thế gian, có khoảng hai ngàn người, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Quan Âm Đại Sĩ ngồi trên tòa sen, toàn thân lụa trắng, cầm cành dương liễu nhúng nước cam lồ trong bình Tịnh Thủy rẩy xuống. Xin hỏi ân sư như vậy có dụng ý gì?

  Tế Phật: Mưa pháp nhuần thấm, nước cam lồ rưới khắp, có duyên tự nhiên được độ, biểu thị lòng Trời từ bi, không phân biệt tử sinh lục đạo. Chỉ cần chịu quay đầu, chịu sửa lỗi để tự làm mới mình thì đều được thuyền từ tế độ, đó là đại nguyện của Quan Âm Đại Sĩ. Thôi chớ hỏi nữa, hãy lắng nghe Quan Âm đại sĩ thuyết về pháp “Cứu Khổ Cứu Nạn”.

  Quan Âm: Bữa nay có Dương Thiện Sinh cùng Phật Sống Tế Công thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung tham dự buổi hội, ta rất vui mừng. Mong rằng sau khi nghe ta thuyết pháp, trở lại trần gian, Dương Thiện Sinh sẽ tận lực khuyên can giáo hóa người đời. Quý Thánh Hiền Đường vì phổ hóa thế nhân, tất cả đệ tử hiến trọn tâm lực, hi sinh tất cả, tạo được thuyền từ, quảng độ thiên hạ chúng sinh, tinh thần thật đẹp đẽ, tương lai ắt thành quả vị thánh hiền. Mong gắng sức thi hành.

  Tế Phật: Dương sinh mau lạy tạ lời khuyên từ ái của Đại sĩ.

  Dương Sinh: Cảm tạ những điều Quan Âm Đại Sĩ chỉ giáo, khi trở lại Thánh Hiền Đường con sẽ chuyển lời dạy này đến toàn thể bạn đạo để khỏi phụ lòng trông cậy của Đại sĩ.

  Đại Sĩ: Bây giờ bắt đầu bài thuyết pháp: “Người từ vô thủy tới nay sống sống chết chết, mà hình thể tuy chết, tính linh bất diệt. Hôm nay các người tới âm phủ, vẫn chưa liễu ngộ thân huyễn ảo là giả, tính huệ giác mới là chân. Các mối tình ái khó xả, oán than không dứt, phải liễu ngộ thế giới như mộng ảo, duyên thân thuộc là do nhân qủa tựu thành, báo ứng tuần hoàn một cưỡng một thuận, không thể lại si mê chẳng ngộ. Như ý niệm trong đầu không dứt, tính đời trong tâm không diệt, sẽ mãi mãi luân hồi. Nay gặp lúc mạt pháp. lòng người điên đảo, gốc huệ thui chột, hài nhi ra đời thông minh khôn khéo. Nói ra thì sẽ lộ thiên cơ, nhưng lửa đèn trước gió khó giữ cho cháy được lâu. Bởi vậy thói đời ngày một nhiễm, chân bản tính dễ mất. Cho nên dẫu thông minh tự ngộ, tuệ quang cũng bị lu mờ, làm thương tổn thiên lí, hành động thất đức, bất nhân cứ tăng thêm mãi. Thế gian nhân vì hỗn loạn, nhân luân đồi bại, các ngươi là những kẻ rơi xuống huyệt sâu, thân thịt đã mất, nghiệp ác đeo theo. Phải hiểu là bóng theo người, chớ nói là không có ánh sáng mà ảnh không hiện. Mỗi nghĩ mỗi nhớ cơ quan tâm thần đều phát sinh ảnh hưởng, nghiệp chướng lập tức buộc thân. Giờ đọa chốn tối tăm, vẫn còn một điểm lương tri chửa đen, phải biết sám hối lỗi lầm. Nay ta khuyên các người liễu ngộ, cố gắng chịu sự hành hạ của hình phạt để tội ác tiêu tan. Ráng chịu đựng thống khổ, dẹp bỏ lòng oán than, ta sẽ tới cứu độ” Giảng xong.(3)

  Tế Phật: Mau tiễn xa giá.

  Dương Sinh: Tuân lệnh. Đa tạ lời vàng của Quan Âm Đại sĩ... Toàn thể quỷ hồn đều quỳ lạy xa giá. Nhiều kẻ sau khi nghe xong cảm động, khóc than lệ chảy.

  Tế Phật: Đại Sĩ thương xót quỷ hồn, ban lời vàng ngọc để khuyên răn, vỗ về, quả đã phát bồ đề tâm, mong thiên hạ chúng sanh hiến thân ngộ đạo. Nếu như còn có kẻ tiếc thân, chẳng sớm tu đạo, khi chết, tới địa ngục chịu khổ nghiệp, rồi sau mới tu luyện lại, hẳn là khó khăn gấp bội. Thời giờ eo hẹp, Dương Sinh sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Tướng Quân: Bản điện có điều chi khiếm lễ, kính xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha tội.

  Dương Sinh: Ở đây, tôi là người phàm, cớ sao lại nói xin “tha tội” thực quá hạ mình. Xin hỏi lại ân sư, các điện ở địa ngục đều thiết lập các nơi giảng đạo? Cuối cùng, tới bao giờ tội hồn mới có thể hết tội mà thành đạo?

  Tế Phật: Các sở giảng đạo do các điện thiết lập là cấp thấp nhứt, cốt để khảo nghiệm tâm tính các tội hồn xem sự giác ngộ nông hay sâu, sau đó còn có sở giảng đạo cấp cao hơn để họ tu luyện lại. Thôi đừng hỏi thêm nữa, thời giờ đã muộn, mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường, xin đa tạ sự tiếp đãi của Tướng Quân... Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
  LỜI ÔNG TÁM GIẢNG

  (1) Nhật nhật tân là mỗi ngày mỗi tiến hóa.


  (2) Thấy rõ không, mình nói: Ôi chu cha tôi làm ở đây Địa Ngục không biết đâu, ông Diêm Vương không thấy đâu, ông mắc xử người ta ông không thấy đâu. Tôi làm bậy, làm bậy các bạn không phải đi ăn cắp đồ của người ta là làm bậy. Các bạn giận người ta là bậy rồi, giận một chút xíu là bậy rồi. Tu làm sao cái tâm nhứt trần bất nhiễm. Lúc nào cũng ở trong cái trạng thái của vạn linh, hòa trong trạng thái của vạn linh để mở ta và cứu người. Cái đó là cái cần thiết của mình cái đó là chứng minh sự giải thoát của nội tâm.

  (3) Đó, Quan Thế Âm Ðại Sĩ cũng có nói rõ tất cả, những người mà chưa thức, ở thế gian, tu mà không thức thì chết cũng thành ma, mà tu thức thì không có bao giờ đi xuống địa ngục mà ôm lấy cái nghiệp tâm oán trách mà thành ra con quỷ. Cho nên Quan Thế Âm cũng cảnh cáo và cho biết rõ phải tu nó mới có thức, mới biết cái hồn của chúng ta là bất diệt, còn không tu đến thức thì không bao giờ biết cái hồn của ta bất diệt. Biết cái hồn chúng ta bất diệt thì chúng ta không làm những điều sái quấy để kì tới phải chịu tội. Đó, cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ..... ta tu ta hiểu rõ, xuất hồn là có hồn, hồn là bất diệt, mà hồn là gì? Là cấu trúc bởi siêu nhiên là điển thanh chớ không phải trược thì cứ đó hướng thẳng lên thì mới nghe được những lời nói của Đại Sĩ giảng dạy và cho chúng ta thấy rằng, cái nghiệp không có thể nuôi dưỡng trong tâm được. Tánh tình độc ác, sân si tăm tối đó là nghiệp, phải mau mau bỏ.  LỜI GIẢNG CHUNG

  Nay có cơ duyên được nghe lại những lời của Đại Sĩ của Quan Thế Âm đều là thông suốt cứu độ tâm linh, không bỏ một ai. Một câu của Ngài là thấu triệt ba cõi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, để chi vậy? Để quán thông ba cõi trong nội tâm nội tạng của chúng ta, trong cơ tạng đó, mới liên hệ với ba cõi Trời Đất được. Khi mà chúng ta thông suốt được rồi, chúng ta đọc bất cứ cuốn kinh nào chúng ta cũng được mở trí, tâm thanh tịnh, càng tu càng Thiền càng được hào quang khai triển trên bộ đầu thì cái tâm thức của các bạn không nuôi dưỡng trong cái tâm bằng thịt nữa không còn nuôi dưỡng trong cái tâm của xác thịt nữa, mà ngay trung tim bộ đầu ở chính giữa này nè, trong hư không nè, mà cảm thức cái đó mới là chơn tâm. Ngồi đây nhưng không phải đây, học đạo triền miên 24 trên 24. Cho nên người chịu cố gắng tu tới bực đó dễ tha thứ mà dễ xây dựng dù quỷ ma đến ám hại chúng ta, chúng ta cũng có thể cảm hóa nó được, dùng lượng từ bi thanh tịnh dày công tu học của chúng ta để cứu độ nó thì chúng ta thấy là tất cả huynh đệ tỉ muội một nhà trong càn khôn vũ trụ không còn có ma quỷ đối với ta nữa, nếu chúng ta có thiện tâm thiện chí tu học. Trở về KHÔNG là trở về PHẬT, mà đạt được cái chơn lí đó, là đều mở cái thức hòa đồng. Cho nên các bạn dày công niệm Phật trong lúc đầu, rồi sau này niệm, thường niệm, vô biệt niệm, đâu có cần phải niệm nữa. Tưởng là phải có, nó nhẹ nhàng tới vậy. Đi đến lúc các bạn không cần niệm nhưng là niệm, bởi vì cái hào quang nó đã thường phát triển lên và nó càng ngày càng mở rộng chớ nó không còn có sự eo hẹp. Cái tâm của chúng ta thấy cái của Trời Phật không ai lấy được. Không có ai có thể ôm cái của này mà chạy qua khỏi quả địa cầu được. Không có ai ăn cướp được của ta mà ta phải sợ. Chỉ sợ chúng ta mất tâm, mất sự sáng suốt là chúng ta đã bị quỷ vô thường cướp chơn tâm, cho nên tánh tình không điều hòa đối với gia cang bất ổn, tạo tội không hay, tự dìm mình xuống địa ngục mà không biết, xưng danh tu thiếu tu, thế gian hao tổn hằng hà sa số! Các bạn tu rồi các bạn chứng nghiệm những lời của tôi nói có đúng không? Chỉ cần thực hành mới cứu rỗi được mình, mà muốn thực hành nhiều thì phải lấy oán làm ân nhiều, phải cần sự đụng chạm nhiều. Chúng ta vui nhờ đó mới thấy dũng khí của chúng ta, nếu mà chúng ta thuận buồm xuôi gió làm sao biết Đạo. Tại sao những vị thành đạo là chỉ thành công trong sự nhịn nhục. Cái gì làm cho Ngài nhịn nhục? Phản trắc, sự kích động làm cho Ngài phải nhịn nhục mà để thức tâm tiến hóa và thường độ tha lực, tấn công chúng ta mà chúng ta là Đại Từ Bi thì chúng ta cứu.


  Cho nên ông Trời bị chửi nhưng mà ông Trời cứu, ông Phật bị chửi mà ông Phật độ, thấy rõ chưa! Chúng ta theo cái gương đó mà đi, theo cái gương đó mà làm người thì các bạn đừng sợ là các bạn không có việc làm, giải được cái nghiệp tâm thì cái thần thức cứu độ của các bạn không ngừng nghỉ làm việc trong ba cõi, lui về thanh tịnh rõ ràng, chớ không phải nói bằng đôi môi lui về thanh tịnh mà không thanh tịnh. Khi mà các bạn nói tôi lui về thanh tịnh các bạn sẽ bị kích động nhiều hơn mà trong lúc kích động mà các bạn không chịu nổi đó, là các bạn bị rớt rồi, thử liền tại chỗ. Có nhiều khi các bạn ngồi thiền đang thấy tôi thanh nhẹ đi lên, thấy sung sướng lắm rồi thì nó làm nặng liền, quỷ vô thường nó làm một cái là nặng liền. Nội cái dục tính của các bạn động là nó làm nặng liền, thấy rõ chưa. Cái cảnh xuống địa ngục trong nháy mắt chớ không phải chờ quỷ bắt tôi mới xuống địa ngục. Trong nháy mắt là các bạn rơi xuống liền, trong cái giờ ngồi thiền cũng rơi xuống liền nhưng mà hạ từng công tác rõ ràng cho nên phải hiểu cái chỗ đó.
  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:20 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Mười Một

  DẠO ĐỊA NGỤC BÙN PHÂN NƯỚC TIỂU

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày mồng 3 tháng 9 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Tĩnh thủ phiên khai bối diệp thư
  Tâm vô quản ngại lạc hà như
  Hồng trần nan nhiễm liên hoa thể
  Tiên Phật thiên tòng sanh tử trừ.

  Dịch

  Tay sạch lật tờ lá bối kinh
  Tâm không ràng buộc khổ xa mình
  Bụi hồng khôn nhuốm ta sen trắng
  Nối gót Phật Tiên vượt tử sinh.

  Tế Phật: Sinh tử là việc lớn của con người, nên khó tránh nổi hai chữ tử sinh, bởi vậy Trang Tử nói “Ngã bản bất nguyện sinh, hốt nhiên sinh ư thế. Ngã bản bất nguyện tử, hốt nhiên tử kì chí” (Ta vốn chẳng muốn sinh, hốt nhiên sinh ra đời. Ta vốn chẳng muốn chết, hốt nhiên hạn chết tới). Dù biết con người không làm chủ được sự sống chết tuy nhiên cũng không thể nói con người hết phương cách làm chủ sự sống chết. Chỉ vì người đời không hiểu đạo sống chết, sinh từ đâu tới? Chết đi về đâu? Hẳn là hoang mang chẳng rõ, nên mới để cho Diêm Vương cai quản, nên nói: “Diêm Vương chú định tam canh tử, nan lưu hoạt đáo ngũ canh thiên.” (Diêm Vương đã định canh ba chết, khó lòng sống nổi tới canh năm). Nay gặp kì phổ độ, nếu như người đời thấu hiểu, quay về với lẽ thực, hoặc theo đại đạo, tu tâm dưỡng tánh, tự nhiên siêu sanh khỏi chết, không trở lại luân hồi. Người đời nên quý báu cái thân mình đã được sinh ra, lại được sống ở giữa đất. Giờ này phút này, giác ngộ lo tu kể cũng chưa muộn. Dương Sinh sửa soạn dạo địa ngục.

  Dương Sinh: Dạ dạ, ân sư chẳng quản khó nhọc, ân cần tha thiết giáo hóa người đời, hiện tại làm cho người ta rất cảm động.

  Tế Phật: Trách nhiệm của ta là do Tiên Phật lấy từ bi độ người, cứu đời làm chức vụ của mình, mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành...

  Tế Phật: Đã đến điện thứ hai, mau xuống đài sen.

  Dương Sinh: Đêm nay sao lại đến chốn này?

  Tế Phật: Trước bái kiến Diêm Vương, sau thăm lại các ngục.

  Dương Sinh: Diêm Vương đã dời điện, phải tới gấp... Bái kiến Diêm Vương cùng chư vị Tiên Quan.

  Diêm Vương: Miễn lễ, mau đứng lên, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong điện nghỉ ngơi.

  Tế Phật: Vì thời giờ eo hẹp, tôi thấy không cần thiết, chỉ xin dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm ngục hình phạt là đủ rồi.

  Diêm Vương: Thôi được. Tướng quân hãy hướng dẫn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đi thăm ngục.

  Tướng Quân: Xin tuân lệnh. Mời hai vị theo tôi.

  Dương Sinh: Ô, hơi hướm chốn này sao khó ngửi quá, hình như là mùi hôi thúi của phân và nước tiểu.

  Tướng Quân: Phía trước là “Phẩn Niệu Nê Địa Ngục” (Địa ngục bùn phân nước tiểu) do đó nơi đây hôi thối, xin lượng thứ.

  Dương Sinh: Mùi xú uế càng đi tới càng nồng nặc, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, thưa thầy con chịu không nổi, con không muốn đi nữa.

  Tế Phật: Đừng sợ hãi, ta có bảo vật này, con cầm lấy đi.

  Dương Sinh: Thưa vật này là vật gì?

  Tế Phật: Cái lồng lọc bụi bặm, con hãy đội lên, không khí tự nhiên trong sạch, mùi xú uế nào cũng tan biến.

  Dương Sinh: Thực quá hay, chẳng còn ngửi thấy mùi vị gì nữa hết. A, phía trước có treo một tấm bảng gỗ, trên đề Địa Ngục Bùn Phân Nước Tiểu, tiếng than khóc từ phía trong vọng ra. Nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô, hai tay quờ quạng, giống như đang bơi lội.

  Tướng Quân: Đây chính là Địa Ngục Bùn Phân Nước Tiểu, mau tiến lại gần xem.

  Dương Sinh: Được được. Thưa ân sư không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao?

  Tế Phật: Làm gì có mùi vị, ta đã thành Phật, đồ ô uế này, ta thấy cũng như không thấy, mùi của nó không hề xâm nhập khứu giác ta khác với ngươi là kẻ phàm nhân, hễ thấy thanh sắc là bị xúc cảm và mê hoặc.

  Dương Sinh: Cái ao lớn này giống như biển rộng, không thấy bến, thấy bờ. Trong ao có đủ cả già trẻ nam nữ, họ ngụp lặn nổi chìm cùng cứt đái. Mỗi lần há miệng kêu la là lại nuốt thêm phân và nước tiểu. Thực quá dơ dáy! Thầy ơi! Con muốn ói!

  Tế Phật: Hãy kiên định tâm thần, đừng để mùi ô uế ảnh hưởng tới tâm chí.

  Dương Sinh: Quả thực tôi không hiểu nổi, xin hỏi Tướng Quân, những kẻ tới đây đã phạm phải tội gì mà bắt họ phải chịu cực hình này?

  Tướng Quân: Họ là những gái giang hồ, lúc sống chuyên bán thân lấy tiền, dụ dỗ con gái nhà lành đem bán cho khách phá trinh, cầm đồ cho vay nặng lãi. Ăn nhau người để cho bổ béo. Chân không lấm đất, chỉ dùng miệng lưỡi xảo trá để lường gạt người khác lấy tiền. Kẻ chơi bời dâm dục quá độ, kẻ làm chứng gian, nói trắng ra đen. Kẻ vờ kêu người chơi hụi rồi giựt hụi, hùn hạp buôn bán rồi giựt vốn. Kẻ làm quan ăn hối lộ. Kẻ đứng trung gian ăn lời. Kẻ lãnh xây cất nhà cửa ăn bớt tiền công và vật liệu. Những kẻ lúc sống thân ô uế, nhiễm độc cùng mồm miệng không được thanh sạch, khi chết đều bị đày xuống ngục này để họ nếm mùi hôi thối. Những vong hồn ở đây vạn phần thống khổ, thở hít toàn là mùi phân và nước tiểu, mỗi lần mở miệng là có vật ô uế trôi vào, bụng vừa đói vừa khát, muốn ăn không có cái gì ăn. Những kẻ lúc sống ăn toàn đồ dơ bẩn để sống, khi chết xuống địa ngục lãnh quả báo ứng như vậy thì kể cũng xứng đáng. Do đó, giữa đám bùn phân nước tiểu, họ càng cựa quậy để mong thoát khỏi thì lại càng bị chìm sâu.(1)

  Dương Sinh: Thực đáng thương quá, hiện thời dương gian đã sử dụng cầu tiêu máy, làm mất hẳn mùi hôi thối, cùng các chất hóa học làm tiêu các chất độc, nhà giàu còn dùng dầu thơm để diệt mùi hôi. Nhưng họ lại tham lam ăn chận tiền tài không trong sạch, thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ nhưng trong tâm lại nực mùi cứt đái dơ bẩn, nên bị đày xuống ngục này kể cũng hợp lí.

  Tế Phật: Dương Sinh nói rất phải, mỗi gia đình người đời sửa soạn giàu đẹp đàng hoàng, mình mặc y phục lộng lẫy. Nhìn bề ngoài thấy sạch sẽ tươm tất, kì thực cái tâm bên trong chứa muôn ngàn mưu kế. Nào như chuyện đầu cơ trữ gian, chẳng hề mưu cầu chính đạo, có thể nói giống hệt mùi vị và hình dáng của phân cùng nước tiểu. Lúc sống tuy nhất thời hưởng thụ, nhưng khi tới địa ngục thì chuyện lại khác xa, bởi vì chỉ được ăn đồ dơ dáy để sống qua ngày.

  Tướng Quân: Không thể đồng tình với họ, mấy kẻ đó đều là loại sâu bọ đáng thương, giống như bọ trồ, chuyên ăn đồ dơ bẩn để lớn lên. Khuyên người đời phải quang minh chính đại, không được thấy tiền liền dùng thủ đoạn, mưu gian để hại người. Những kẻ chuyên hành nghề bất lương để kiếm đồng tiền dơ bẩn, chắc chắn sau khi chết sẽ phải tới đây để trả nợ.

  Dương Sinh: Không rõ những tội hồn này bao giờ mới hết khổ?

  Tướng Quân: Căn cứ theo tội của họ nặng hay nhẹ mà xử, nhưng tối thiểu cũng phải tới lúc da thịt của tội phạm nát nhừ. Tới lúc mãn hạn tù ở đây thì giao qua điện khác để xét xử các tội còn lại.

  Dương Sinh: Địa ngục ngày nay thực sợ quá.

  Tế Phật: Thời giờ đã trễ, bữa nay cuộc hành trình tới đây ta thấy đã đủ. Dương Sinh sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ Tướng Quân đã chỉ dạy. Cũng nhờ Tướng Quân thay mặt cám ơn Diêm Vương đã chiếu cố.

  Dương Sinh: Cái lồng con đang đội thưa có phải lấy xuống không?

  Tế Phật: Lên đài sen rồi mới được gỡ nó ra, còn không con sẽ chịu không nổi đâu.

  Dương Sinh: Thưa, con đã lên đài sen.

  Tế Phật: Con có thể lấy nó xuống, bắt đầu trở lại Thánh Hiền Đường. Gió cõi âm lạnh lẽo, uế khí trùng trùng, bụi hồng muôn trượng, chôn vùi biết bao anh hùng hảo hán. Khuyên người đời mau tu sửa để thoát khỏi cảnh địa ngục ưu sầu... Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.  LỜI ÔNG TÁM GIẢNG

  (1) Cho nên chúng ta thấy những sự gian manh của những người ở thế gian không có thể nào mà tránh khỏi, tránh khỏi pháp luật ở đây nhưng mà phần hồn chúng ta đã bị ô nhiễm rồi. Càng ngày càng nặng thì cái lúc chết thế nào? Lúc chết chúng ta phải ở trong cái giới tầng nặng nề đó, cho nên bắt buộc phải sống ở trong cái hoàn cảnh đó. Vì lấy cái gian xảo mà nuôi thân thì nó có sống quen với bùn dơ rồi thì cái luồng điển nó tới đó nó chạy vô đó mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp Vô Vi này, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi thanh lọc, mỗi hít thanh khí. Trước kia các bạn hít thanh khí làm Pháp Luân Thường Chuyển nó khó khăn, nhưng mà ngày nay các bạn hít, một cái chuyện ô uế mà đi ngang trước mặt các bạn là các bạn hít vô thấy nó nặng rồi, rút là thấy rồi. Đó càng ngày càng nhẹ, càng nhẹ rồi nó trụ lên trên bộ đầu rồi, chúng ta thấy rằng không có mê, không có chấp, ở đâu cũng vậy. Cho nên rồi đây, rồi các bạn cũng có cơ hội đi xuống thăm những cái ngục này, nếu tu thanh nhẹ các bạn xuống đó... rồi các bạn nghĩ tại sao họ ăn năm này tới năm kia mà họ không chết, cái hồn vẫn còn, thì mình thử ăn đi, ăn vô rồi cũng không có cái gì, nhưng mình học cái nhịn nhục mà để thức tâm mới có cơ hội giải thoát. Cho nên chúng ta tu, càng ngày càng đụng chạm rồi càng thấy tôi cần thức tâm hơn, tôi cần giải thoát hơn, tôi cảm thấy cái cơ thể tôi nó ô trược, tôi đang sống trong cái bùn nhơ nước tiểu là cái thể xác này. Các bạn ăn qua ba tấc lưỡi là hôi thúi rồi, không có phải trong sạch đâu. Cho nên chúng ta đang sống ở trong đó chớ không phải là không ở đó mà chúng ta sợ. Chúng ta càng làm pháp luân thì càng được thanh lọc, từ cái ô trược nó biến về sự thanh sạch, thì nó biến nước miếng các bạn ngọt. Nước cam lồ nó rưới tươi pháp thủy. Pháp thủy đã chan hòa trong tâm thức các bạn, và trên đầu các bạn lại bừng sáng hào quang trong lúc các bạn nhắm mắt trong thanh tịnh mà kể cả hơi thở các bạn không còn lưu ý nữa thì làm gì mà có mùi hôi, đi tới đó là bắt đầu ngộ Đạo và học Đạo. Lúc đó chúng ta thấy kinh kệ quý báu vô cùng. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, một cuốn kinh là một sự công phu kì công vô cùng để hướng độ chúng sanh. Chúng sanh bị lầm sai, và nuôi dưỡng cái ô trược quên sự thanh sạch và nuôi dưỡng sự thanh sạch để tiến hóa là vậy.  LỜI GIẢNG CHUNG

  Cho nên lấy cái gì để chứng minh sự ô trược, hiện tại chúng ta tu mọi người cố gắng tu, cố làm Pháp Luân Thường Chuyển cảm thấy thanh nhẹ, thích chỗ thanh sạch, thích nhìn chỗ quang đãng, cởi mở, thích nghe những lời nói siêu giác, nhưng mà chúng ta đi làm việc ở thế gian, đương ngồi đương nói chuyện thấy thanh nhẹ, gặp một người nó tới trực diện với mình thấy trước ngực nặng, cái đầu nó rần, mình thấy đối phương, đối phương cả một gánh ô trược, nó không khác gì bùn nhơ nước tiểu, tâm nó nghĩ những chuyện phá hoại không lành. Đó, cho nên những người tu Vô Vi lần lần... lần lần nó thanh nhẹ rồi, hiểu được đối phương, ngồi trực diện với nhau, hiểu rồi, đo được, thấy nó nặng ngực, chúng ta bây giờ làm sao? Chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để độ cho người và gia tăng tầng thanh quang của mình, từ quang của mình hướng độ cho đối phương, chúng ta cầu cho đối phương sớm giải thoát cái ách trần trược trong nội tâm.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:20 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Mười Hai

  DẠO ĐỊA NGỤC ĐÓI KHÁT

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày mồng 9 tháng 9 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Cao ca nhất khúc vọng xuân phong
  Nữu bãi yêu chi túc đạp trùng
  Thế thái văn minh đa ám lộ
  U hồn tận đọa võng la trung.

  Dịch

  Xuân về ngóng gió miệng ca vang
  Uốn éo lưng tay cẳng đạp trùng
  Tân tiến thói đời đường tối ám
  Hồn đen lọt trúng lưới Trời giăng.  Tế Phật: Phải bôn ba cực nhọc để viết sách, vì ai khổ sở, vì ai phiền não? Ngã đường trần gian tuy người xe náo nhiệt nhưng đạo đức lại suy vi, phong tục ngày càng sa đọa. Tiếng khóc than của các oan hồn ở cõi âm rung chuyển cả núi non địa ngục. Thánh Hiền Đường phụng mệnh Ngọc Hoàng viết sách Địa Ngục Du Kí. Tả lại những hình phạt và thảm cảnh ở địa ngục là có ý dùng những cảnh ấy hầu giảng giải về chân lí để mọi người thấy rõ bến mê, cho nên sách này không phải là cuốn tiểu thuyết giải trí. Mong người đời hiểu rõ như vậy. Dương Sinh sửa soạn lên đường dạo địa ngục.

  Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, mời thầy khởi hành.

  Tế Phật: Người phàm được ngồi tòa sen là một đặc ân, vậy Dương Sinh phải quý trọng sự ban thưởng này..... Đã tới, mau xuống đài sen. Bữa nay mình thăm ngục đói khát.

  Dương Sinh: Nơi đây như đồng hoang, bốn phía đều vắng bóng người, thưa mình đi hướng nào?

  Tế Phật: Không xa đây lắm, qua khỏi khúc đường gập ghềnh này là tới Ngục Đói Khát.

  Dương Sinh: Đã không có một bóng người thì hồn quỷ đi ngả nào mà vào được trong ngục?

  Tế Phật: Con nhìn về hướng bên trái hẳn rõ lí do.

  Dương Sinh: A! Quả nhiên thấy một con đường nhỏ ở về phía bên trái, có hai ba quỷ đầu trâu mặt ngựa đang áp giải tội hồn đi.

  Tế Phật: Chúng ta qua bên phải để cùng đi với họ.

  Ngưu Tướng Quân: Người phàm ở xứ nào tự tiện đến đây?

  Tế Phật: Hãy mở mắt nhìn cho kĩ cũng chưa muộn.

  Dương Sinh: Vị Tướng Quân đầu trâu này xấu xí coi thật đáng sợ, tay cầm chĩa sắt, lưỡi sắt coi vẻ rất hung bạo. Không hiểu có tính làm dữ với mình không?

  Tế Phật: Đừng sợ, ta sẽ nói trắng ra cho hắn rõ.

  Ngưu Tướng Quân: Hai vị là ai? Hãy nói mau, nếu không tôi sẽ trói lại, giải giao cho Chúa Công phân xử.

  Tế Phật: Tướng Quân, nhà ngươi làm âm binh được bao lâu rồi, tại sao không biết ta?

  Ngưu Tướng Quân: Tôi đảm nhiệm chức âm binh chỉ mới ngoài hai tháng, nhất thiết thi hành lệnh trên, phàm những ai không có giấy phép đều bị bắt giữ, đó là trách nhiệm của tôi.

  Tế Phật: Tôi là Phật Sống Tế Công, còn vị này là môn sinh của Quan Thánh Đế Quân thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung ở dương gian, phụng chỉ dạo địa ngục viết sách khuyên đời. Bữa nay, muốn tới Ngục Đói Khát nhưng mới đi được đến đây. Tướng Quân phải biết là chúng tôi có Ngọc Chỉ tùy thân, không được ngăn cản, trái lệnh nhà ngươi sẽ lãnh hình phạt.

  Ngưu Tướng Quân: Ngọc Chỉ trước mắt, xin cúi lạy nghinh chào. Thì ra người dương thế vốn kêu ngài là vị hòa thượng khùng Tế Công. Tôi cũng rời dương gian cách nay cũng không lâu, chưa từng được diện kiến Đại Phật, xin ngài cùng Thiện Sinh xá tội. Nếu như muốn đến Ngục Đói Khát, vượt qua trái đồi nhỏ kia là tới, tôi xin dẫn hai vị đi.

  Tế Phật: Hay quá. Dương Sinh chúng ta hãy theo Tướng Quân đi đến đó.

  Dương Sinh: Tốt lắm. Con đường nhỏ này đầy đá vụn, mặt đường nhiều ổ gà ngập nước, đi thật là khổ cực, gan bàn chân nhức nhối như thể kim đâm. Phía trước có thêm hai vị Tướng Quân khác, họ áp giải một phụ nữ, nhìn cách trang sức có vẻ rất giàu có nhưng chân lại bị xiềng. Bà ta tới đây vì tội gì vậy?

  Tế Phật: Những kẻ giàu có ở chốn dương gian hưởng thụ quá nhiều, không tiếc ngũ cốc, mặc sức vứt bỏ thực phẩm, ăn uống quá no nê thừa mứa, do đó bị áp giải tới Ngục Đói Khát này để có dịp cho sống và hiểu cái khổ của sự đói khát.

  Dương Sinh: Quả đồi này không cao, cây cối tốt tươi, mọc đầy lau cùng loại cây dây leo, giống hệt đồi ở dương thế, trên đồi chỉ có một con đường nhỏ, vừa đủ ba người đi lọt.

  Tế Phật: Qua khỏi đồi này, con nhìn về phía trước sẽ thấy Ngục Đói Khát thiết lập ở dưới chân đồi.

  Dương Sinh: Con thấy rồi, vách ngục bốn phía toàn bằng gang cứng, sơn đen, có then gài, đã tới chân đồi rồi.

  Ngưu Tướng Quân: Quý vị chờ tại đây một lát, tôi vào báo cáo trước.

  Dương Sinh: Bốn chữ Địa Ngục Đói Khát được khắc sâu vào bảng gỗ nhìn không rõ ràng lắm, hai bên có binh tướng canh phòng cẩn mật. Người đàn bà áp giải đi trước đã bị dẫn vào trong ngục.

  Tướng Quân: Tôi đã vào trong báo cáo với quan coi ngục, mời hai vị theo tôi.

  Ngục Quan: Hoan nghênh Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiên Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã hạ mình tới thăm. Chậm ra nghinh tiếp, thất lễ quá, xin tha tội.

  Tế Phật: Không có chi, chúng tôi tới đây quấy rầy, nhân vì Thánh Hiền Đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Kí, tôi dẫn linh hồn Dương Sinh xuống âm phủ quan sát rõ tình hình, để rồi viết thành tài liệu để khuyến cáo người đời, bữa nay tới đây, mong Ngục Quan chỉ dẫn nhiều cho.

  Ngục Quan: Bản ngục là Ngục Đói Khát trực thuộc Đệ Nhị Điện, tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm. Mời Tế Phật lưu lại đây uống trà nghỉ ngơi.

  Dương Sinh: Hay, tôi theo Ngục Quan đi... nhà ngục này, mỗi gian lớn bằng ba cái chiếu, những kẻ bị giam giữ trong đó, tuy mình bận quần áo đẹp đẽ, nhưng vẻ mặt tại sao lại vàng võ ốm o, miệng không ngớt oán than?

  Ngục Quan: Những người đó đều là các thương gia ở thế gian, ăn mặc dư thừa, vung tiền như rác, không biết dè sẻn, đối với kẻ nghèo khổ hay ăn xin, không hề có lòng thương xót, sau khi chết đều bị đày xuống ngục này. Tôi kêu một nam tội hồn ra đây để nhà ngươi hỏi han họ.

  Dương Sinh: Xin hỏi tiên sinh, cớ sao phải tới đây chịu tội?

  Nam Tội Hồn: Tôi lúc sinh tiền mở công xưởng để kinh doanh, và buôn bán phát đạt, kiếm quá nhiều lời. Bởi quan hệ việc buôn bán, hàng ngày phải thù tiếp xã giao, nhà hàng, khách sạn, cao lâu chơi bời, mỗi bữa tiệc xài phí cả chục ngàn đồng cũng không tiếc, nhưng đối với việc phúc lợi của nhân viên lại khắc nghiệt vô cùng, nên các công nhân thường oán hận. Nếu như có những đoàn thể từ thiện đến nhờ giúp đỡ, tôi đã chỉ cho được khoảng 500 đồng, thực quả thiếu thiện tâm. Như có kẻ ăn xin hoặc bạn bè thân quyến nghèo túng tới mượn tiền, thì sai đầy tớ ra nói dối là đi vắng. Trong nhà thì ăn uống sơn hào, hải vị chẳng hề tiết kiệm, ngoài thì nuôi nhiều tình nhân, xây nhà vàng để chứa người đẹp, mỗi tháng tiêu phí hàng bao chục ngàn đồng. Hai năm trước đây chết vì bệnh áp huyết cao, liền bị án đày xuống Ngục Đói Khát, tuy mặc đồ âu phục nhưng không có sơn hào hải vị mà ăn, mỗi tuần lễ chỉ được một chén rau, chén cháo thay cơm, ba ngày đã đói lả hôn mê. Âm binh đầu trâu mặt ngựa lấy nước xối cho tỉnh lại, thật là thống khổ vô cùng, bụng đói, ruột quặn từng cơn chịu không nổi, ngài có đồ ăn, xin làm ơn cho tôi một chút ít, tôi đói lắm.(1)

  Ngục Quan: Quân súc sanh, mau lại đây, không được làm rộn, mi tự làm tự lãnh, hưởng thụ quá nhiều, không được kêu khóc. Rồi kêu nữ tội ra, mau khai rõ những tội mà ngươi đã phạm ở chốn trần gian cho Dương Thiện Sinh đây nghe.

  Nữ Tội Hồn: Khi còn sống tôi là vợ của một người giàu có, nhân chồng tôi mở công xưởng kinh doanh, chuyên xây cất nhà cửa, nên từ nhà nhỏ mà được ở nhà lớn. Vì nhiều tiền nên ngày càng nhiễm thói bất lương, học đánh bài, ngày đêm say mê cờ bạc, quên hết trách nhiệm gia đình. Thường hẹn bạn bè tới vũ trường, hoặc ăn uống thâu đêm, một đời ăn chơi cờ bạc hoang phí, không hề tiết kiệm tiền bạc. Đối với việc cứu tế người nghèo hoặc việc từ thiện thì lơ là, không đếm xỉa đến. Suốt đời hưởng thụ, sau khi chết, vua địa ngục không thương, phán giao tôi đến ngục này chịu tội, hiện thời đói khát chịu không nổi.

  Dương Sinh: Nữ tội hồn này, nét mặt hiện rõ sự thống khổ, đưa ngón tay vào mồm nhai nhai, y như đói khát quá không chịu nổi.

  Ngục Quan: Mau vào trong ngục.

  Dương Sinh: Mong Ngục Quan nói rõ, tôi thấy tội hồn trong mấy gian nhà ngục, bất luận nam nữ tuy bận đồ đẹp đẽ, nhưng tại sao họ lại như lũ ăn mày bên đường, rên xiết không ngừng, đầu tóc rối bời, nhai ngón tay cho đỡ đói?

  Ngục Quan: Phàm người đời phá hại của Trời, không tiếc ngũ cốc, tiêu xài hoang phí không biết tiết kiệm. Có tiền chỉ lo tiêu pha hưởng thụ cho riêng mình, không bố thí cho người nghèo khổ, hoặc làm việc công ích. Đàn ông có tiền thì bỏ bê vợ con nhà cửa, lập tổ uyên ương ở ngoài sống với vợ bé, tình nhân. Hoặc đàn bà một sớm nổi danh, như ca sĩ hiện nay thì coi chồng mình không ra gì, tự ý li hôn, hưởng thụ danh vọng giả tạo thế này thế kia. Phàm khi giàu có thì thay lòng đổi dạ, sinh ra nhiều hành vi đê tiện. Sau khi chết tất cả đều sa xuống địa ngục này chịu khổ; mong kẻ hưởng sung sướng, phú quý, vinh hoa ở thế gian, nên bớt chút tiền của giúp người, không nên xài phí cho riêng mình nhiều quá. Nếu không vậy, ăn uống chơi bời thỏa thích, phước hết thì họa đến. Kiếp này hưởng được vinh hoa phú quý là do kiếp trước tu nhân tích đức mà được phước báo. Nếu được phú quý nhưng không dâm dục, lại làm điều thiện để tích đức giúp người giải thoát tai nạn, thường làm chuyện “Cứu nhân độ thế” hoặc in kinh sách khuyên đời, sau khi chết không những nhân gian lưu truyền tiếng tốt, mà hồn còn được lên cõi cực lạc, được người đời nhang khói.

  Tế Phật: Thời giờ đã hết. Dương Sinh, ta hãy sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Ngục Quan: Thưa vâng. Nếu như có điều chi thất thố, xin lượng thứ.

  Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan đã giảng giải rõ ràng rành mạch. Chúng tôi sắp sửa trở lại Thánh Hiền Đường.

  Tế Phật: Mau lên đài sen.... Đã tới Thánh Hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.  LỜI ÔNG TÁM GIẢNG

  (1) Cho nên chúng ta thấy rõ cái luật quân bình chưa? Ở thế gian người ta nói rằng tôi không đủ: không đủ sống, không đủ ăn, tôi phải buôn bán cho nhiều, tôi phải kinh doanh cho nhiều, tôi phải lợi lộc cho nhiều, tôi phải ăn gian thiên hạ cho nhiều để tôi giữ tiền hơn là để tiền trong tay thiên hạ, nhưng mà không thấy rằng tiền của thiên trả cho địa, của Trời chứ không phải của mình. Tiền bạc của các bạn đang có đây là của ông Trời, một ngày nào bị lấy không còn một xu. Những người đã rời khỏi Việt Nam đã thấy rõ rồi, trước kia tôi có tiền mà bây giờ tiền tôi không có một đồng xu nào hết, bị lấy lại. Cho nên chúng ta không nên bôn ba về tiền bạc mà lâm phải cái tội kêu là tham tiền mà bỏ thiền, bỏ tu rồi đâm ra lãnh cái tội ở tương lai, khó gỡ gạc.  LỜI GIẢNG CHUNG

  Cho nên ở trong cái xã hội này, chúng ta thấy rất rõ, ăn có một chút mà mua cho thiệt nhiều, rồi phung phí bỏ giỏ rác, rồi biết bao nhiêu người... những cái đồ mà phung phí tại xứ Úc này bây giờ đó có thể cứu biết bao nhiêu gia đình ở trong xứ... cái xứ đói khổ hiện tại. Cho nên ta phải luyện cái tánh không nên học những cái chuyện phung phí của những người chưa hiểu đạo... mà chúng ta hiểu đạo thì thấy cái gì nó vừa cái đó là đủ rồi, không nên tham mà mắc phải tội trạng ở tương lai vì hồn chúng ta bất diệt thế nào chúng ta cũng bị xử! Nếu chúng ta nói chết là hết thì muốn làm gì thì làm! Mà chúng ta thấy rằng chết vẫn còn, nếu chết mà không còn, không có địa ngục để xử tội bất cứ một ai!  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:21 pm với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Mười Ba

  DẠO CẦU NẠI HÀ THĂM NGỤC VŨ TRÌ

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày 19 tháng 9 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Nại Hà kiều hạ tội hồn đa
  Chính lộ phất hành trụy võng la
  Hợp lí đương tu bồ đề đạo
  Tu thân lập đức hóa can qua.

  Dịch

  Chân cầu Nại Hà tội hồn đông
  Đường thẳng không đi kiếm lưới giăng
  Đáng lẽ phải theo lời Phật dạy
  Sửa mình nuôi đức hết đao cung.

  Tế Phật: Các môn sinh của Thánh Hiền Đường đã nhận ra chân lí mà tu đạo, nên dầu khó nhọc vẫn không nản lòng, tinh thần đó thật đáng mừng. Nay được dịp phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Kí là do Ngọc Hoàng một lần nữa khẩn thiết ra lệnh dạo địa ngục viết nên cuốn sách muôn đời kì lạ, công khuyên răn giáo hóa đời đời bất tuyệt, do đó ta rất vui mừng hướng dẫn Dương Sinh dạo địa ngục.

  Dương Sinh: Đa tạ sự dạy dỗ của ân sư. Toàn thể môn sinh của bản Thánh Hiền Đường đang dâng hiến tất cả tinh thần lẫn vật chất, ra công phục hưng văn hóa đạo đức, in tặng kinh sách dạy điều thiện để phổ biến giáo hóa người đời, cầu nguyện Trời xanh phù hộ để giảm bớt công lao cực khổ của những bạn cùng tu.

  Tế Phật: Có lòng tu đạo bao giờ cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, ta từ trong cõi tối chuyển hóa thiên cơ, để cho các con được thuận buồm xuôi gió. Bữa nay chuẩn bị dạo địa ngục.

  Dương Sinh: Thưa, con đã lên đài sen.

  Tế Phật: Đã tới, mau xuống đài sen.

  Dương Sinh: Thưa đây là đâu? Tại sao tiếng khóc than không dứt? Phía trước có một cây cầu, người đi trên cầu đều trượt chân rớt xuống, tiếng kêu khóc vang Trời.

  Tế Phật: Đây là cầu Nại Hà, người trần phàm tới khi chết phần lớn phải qua cầu này.

  Dương Sinh: Cầu này lắc lư không ngớt, chẳng khác nào loại cầu treo, trên cầu có khá nhiều quỷ đầu trâu, mặt ngựa áp giải tội hồn đến giữa cầu liền đẩy xuống, thật quá tàn nhẫn.

  Tướng Quân Giữ Cầu: Vừa nhận được điện văn của giáo chủ Địa Tạng Vương, được biết Phật Sống Tế Công hướng dẫn Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung trên dương thế xuống thăm bản âm ti để viết sách Địa Ngục Du Kí, hầu khuyên răn giáo hóa người đời, xin tha lỗi cho sự đón tiếp chậm trễ.

  Tế Phật: Không sao, không sao. Chính chúng tôi mới làm phiền quý vị.

  Tướng Quân: Mời hai vị đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn quý vị lên cầu.

  Dương Sinh: Tôi chẳng dám lên, đứng ở đầu cầu nhìn cũng đủ rồi.

  Tế Phật: Đừng sợ, hai Tướng Quân trâu ngựa sẽ không đẩy con xuống cầu đâu.

  Dương Sinh: Vậy thì được, xin thầy nắm tay con cho thật chặt, cái cầu này đong đưa dữ quá, con cứ sợ té xuống.

  Tế Phật: Dĩ nhiên thầy phải nắm chặt tay con, mau lên cầu.

  Dương Sinh: Ái a! Ái a! Dưới cầu toàn là rắn, hàng mấy vạn con, gồm đủ loại, có con mãng xà lớn bằng cây cột, há miệng lè lưỡi, nhiều người rớt xuống cầu, bị rắn ăn thịt kêu la thảm thiết, hồn vía tôi cũng lên mây, hết dám ngó. Thầy ơi! Mình về thôi.

  Tướng Quân: Xin Dương Sinh đừng sợ, dưới cầu Nại Hà này là hố rắn độc. Phàm những ai tâm địa xấu xa, lường gạt tiền bạc và nhan sắc, gây chuyện thị phi, giết chóc, tạo tai họa cho người khác để mua vui. Sau khi chết ruột những kẻ bất nhân đó sẽ hóa thành những con rắn ác độc này. Tội hồn đi tới cầu Nại Hà tự nhiên tâm hoảng kinh, chân bủn rủn, bị hai Tướng Quân trâu ngựa đẩy xuống cầu cho những con rắn độc đó ăn thịt. Những kẻ rớt xuống cầu cố vùng vẫy để tìm đường thoát, nhưng hễ cựa quậy liền bị độc xà nhai ngấu nghiến.

  Dương Sinh: Ôi kinh quá, nhìn thấy rắn độc là hết hồn rồi, nếu như kẻ nhát gan, quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần phải đạp, cứ đi tới giữa cầu tức khắc hôn mê, không còn làm chủ được lục thần, tự động rớt xuống.

  Tế Phật: Chúng ta mau vượt qua cầu này, bữa nay tội hồn quá đông khiến cầu đầy nghẹt, kẻ khóc người la thật là thảm thiết, ai bảo họ lúc sống làm chuyện bất lương ác độc, khiến bây giờ đi đứng run rẩy, rớt xuống cầu chịu hình phạt độc xà ăn thịt.

  Dương Sinh: Mau đi tới đầu cầu, lòng con quá sợ hãi, thì ra cầu Nại Hà là như vậy. Bên cầu không có lan can để nắm, đi qua tay lạnh chân run, lại nhìn thấy dưới cầu toàn là rắn độc, khiến người ta lạnh hồn, bủn rủn đôi chân.

  Tế Phật: Gan mật con quá nhỏ, ta cho con ba viên thuốc định thần, mau uống đi để cho mặt khỏi xanh xao, mồ hôi hết chảy... Mau từ giã Tướng Quân giữ cầu, chúng ta còn phải thăm nơi khác.

  Dương Sinh: Đa tạ Tướng Quân giữ cầu đã tận tình hướng dẫn, vì thời giờ có hạn không lưu lại lâu hơn được.

  Tướng Quân: Xin tạm biệt.

  Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen, chúng ta đi thăm nơi khác.

  Dương sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy lên đường.

  Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Ngục Vũ Trì trước mặt là ngục mới thiết lập ở cõi âm, thuộc quyền cai quản của Đệ Nhị Điện.

  Ngục Quan: Cung kính đón chào Phật Sống Tế Công cùng thánh bút Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường tới thăm. Tôi vừa nhận được chỉ dụ của Chúa Công, báo cho biết hai vị thân hành tới thăm bản ngục để viết sách khuyên đời, mời quý vị vào trong xem xét.

  Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan. Xin hỏi Ngục Quan tại sao trong ngục lại có ánh đèn màu mờ ảo, tiếng chân nhảy, tiếng khóc than thảm thiết?

  Tế Phật: Những kẻ bị giam ở đây lúc còn tại thế làm vũ nữ hoặc ham nhảy nhót, vào trong xem rồi biết.

  Dương Sinh: Dạ, bên trong đầy cả nam lẫn nữ. Nam thì già trẻ đều có, bận âu phục chỉnh tề, thiếu nữ trẻ trung mặc các thứ hàng lụa mỏng manh, đẹp đẽ. Cũng có đủ các thứ người ngoại quốc, mỗi khi họ bước trên mặt sàn, lập tức kêu la, nhảy cỡn không ngừng, trai gái ôm nhau từng đoàn. Xin hỏi Ngục quan đó là hình phạt gì vậy?

  Ngục Quan: Phàm tại thế làm vũ nữ không chính đáng, hoặc mượn cớ khiêu vũ để ăn chơi, sau khi chết đều bị giam ở ngục này để họ hưởng thú vui khiêu vũ. Nhưng đến đây thì không được phiêu diêu quên mình, hoặc hưởng trọn thú khoái lạc hương sắc mê hồn nữa đâu. Trong Ngục Vũ Trì (Ao khiêu vũ) sàn nhảy được tạo bằng sắt nung đỏ nên rực sáng hừng hực. Nam nữ một khi đạp lên, tức khắc đau đớn vô cùng, khiến phải nhảy cỡn, lúc sống vui với khiêu vũ thì khi chết cũng lại nếm hương vị cũ, khó mà quên được. Gan bàn chân của mỗi kẻ bị phỏng sưng phồng, lở loét.

  Dương Sinh: Ngục Quan nói rất hợp lẽ đạo. Lúc sống ham khiêu vũ, khi chết cho họ nhảy đã đời, nhưng mỗi thời đại, trào lưu lại khác nhau, khiêu vũ không phải là hoàn toàn xấu, nó cũng có tác dụng làm cho thân thể cùng tâm hồn khỏe khoắn. Do đó tất cả những kẻ khiêu vũ đều phải tới đây chịu khổ hình thì hóa ra luật pháp ở cõi âm chẳng thiên lệch lắm sao?

  Ngục Quan: Tôi đã nói rõ, không phải tất cả những người ưa khiêu vũ đều bị đày ở đây. Kẻ bị phạt ở địa ngục là vì lúc còn sống muốn khiêu vũ để ăn chơi, hẳn là không phải lối khiêu vũ cốt để cho thân thể khỏe mạnh mà là đam mê nữ sắc. Con gái thì ham giao du rộng, đem thân cho người ta ôm ấp kiếm tiền một cách vô liêm sỉ. Sau khi khiêu vũ xong còn bằng lòng để cho khách dẫn ra khỏi vũ trường tìm nơi trao ân đổi ái, hoặc là lúc còn sống không vâng lời cha mẹ, đến những khiêu vũ trường sa đọa, vui chơi nhảy nhót, hoang dâm vô độ. Nếu khiêu vũ để cho thân thể khỏe mạnh, tâm thần minh mẫn bản ngục đâu có xử phạt. Kẻ bị phạt giam vào ngục là kẻ dâm ô, làm thương tổn phong hóa, khuyên người đời đem tinh lực, tiền tài dùng vào việc giải trí lành mạnh, nếu không sau khi chết sẽ bị giải tới “Ao Khiêu Vũ Địa Ngục” chịu cực hình. Dương Sinh: Nói thế mới hợp lẽ đạo, nếu không thời đại ngày một thay đổi, cứ ưa theo trào lưu mới, nước ta cũng có thuật làm cho thân thể khoẻ mạnh, người ngoại quốc cũng có lối của họ. Kẻ thụ hình tại địa ngục là mượn danh khiêu vũ để làm chuyện bất chính.

  Tế Phật: Bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò mình phải trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ Ngục Quan đã chỉ dạy tỏ tường. Dương Sinh mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Cám ơn Ngục Quan đã chỉ rõ. Con đã sẵn sàng.

  Tế Phật: Trở về Thánh Hiền Đường... Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.  LỜI ÔNG TÁM GIẢNG

  Cho nên chúng ta thấy Địa Ngục Du Kí, nhiều người đọc qua nói làm cái gì cũng có tội hết. Đâu có phải có tội! Đàng hoàng hợp tình hợp lí là không có tội mà cái gì mình quá lố ăn chặn thiên hạ là có tội. Buôn bán cũng có đạo đức của thương trường. Chánh trị cũng có đạo đức của chánh trị. Quân sự cũng có đạo đức của quân sự, nó hướng về con đường chánh nghĩa, chớ chúng ta không biết, rồi nói: Ôi cha! Tôi đọc cái gì trong này, cái gì cũng sợ hết, tôi đâu có dám đọc. Trong này chỉ rõ, chúng ta đi khiêu vũ cho có sức khoẻ, có thì giờ để làm cho chúng ta được ổn định thần kinh, cũng như những người thợ may ở đây, may một chập rồi tôi đứng, tôi nhảy, tôi múa, tôi hoạt động một chút xíu, cái đó đâu có tội gì đâu! À, rồi nhiều người đọc rồi nói: Chu cha! Nó đứng làm cái điệu giống khiêu vũ đó, rồi xuống địa ngục. Không phải, khiêu vũ cho tôi có sức khoẻ, để tôi tiếp tục làm việc và tôi giúp đời. Cái tinh thần đó đáng ca tụng. Cái tinh thần mà hi sinh để giúp đời và giữ cái cơ thể này là của Thượng Đế ân ban cái tiểu thiên địa này, phải giữ cho nó điều hòa đừng làm cho nó hư, các bạn đi làm việc mà làm quá, làm chết bỏ cái đó là nó hư rồi, mình phá hoại chớ không phải làm việc, đáng lẽ tôi có thể sống mười năm tôi cứu đời mà tôi còn có ba năm đâu có làm gì được. Tôi phải điều hòa, ăn uống, hoạt động phải điều hòa. Chúng ta có giờ tu Thiền, cũng làm Soi Hồn, làm Pháp Luân, làm Thiền Định để cởi mở trong nội tâm, nội tạng. Rồi mỗi ngày chúng ta phải đi làm việc tận tình phục vụ chúng sanh, chớ không phải nói tôi có đồng lương này tôi mới làm. Không! Không nghĩ vấn đề đó. Chúng ta, người tu vô vi là tận tình phục vụ khi mà tôi hứa làm việc này là tôi phải tận tình phục vụ, đó là hành đạo, không có bị xuống địa ngục. Còn ngược lại mà chúng ta làm ít mà muốn ăn nhiều, cái đó là phải đi làm lại, làm lại là học lại, xuống địa ngục học lại là vậy.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:21 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Mười Bốn

  DẠO ĐỊA NGỤC GIÁ LẠNH

  Phật sống Tế Công

  Giáng ngày 29 tháng 9 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Hàn phong thích cốt tiệm sơ đông
  Lạc thiện do như nhất thạch tùng
  Vạn lục sơn di thành tuyết hải
  Trúc mai kính ngạo ngật cao phong.

  Dịch

  Cắt sương gió lạnh lúc sang đông
  Vui đạo gan bền tựa đá thông
  Non chuyển ngàn xanh thành biển tuyết
  Đỉnh cao mai trúc chẳng xiêu lòng.  Tế Phật: Mùa thu qua dần, mùa đông khắc nghiệt đang tới, thời tiết thay đổi lạ kì, chúng sinh đau ốm ngày càng nhiều, là bởi không biết thích ứng với khí hậu. Bữa nay ta đưa Dương Sinh dạo thăm Ngục Giá Lạnh ở cõi âm, cũng gặp cái cảnh gió lạnh thấu xương, không hiểu con có chịu nổi hay không?

  Dương Sinh: Thưa ân sư, con vừa mới bị cảm, bữa nay Trời lại giá buốt, con nghĩ để bữa khác hãy tới Ngục Giá Băng. Bữa nay dạo thăm chốn khác, không rõ ý kiến của thầy như thế nào?

  Tế Phật: Đâu có được, đã thông tri là mình dạo thăm Ngục Giá Băng xong xuôi rồi, nửa chừng chẳng thể thay đổi, như con sợ không chịu nổi lạnh, thầy cho con ba viên thuốc nguồn ấm này, uống mau đi, không được kéo dài thời gian.

  Dương Sinh: Cảm ơn thầy đã ban cho con thuốc tiên..... con đã uống xong. A, con cảm thấy khắp mình nóng ran, không còn lạnh nữa.

  Tế Phật: Mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, xin thầy khởi hành.....

  Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen.

  Dương Sinh: Phía trước tại sao không có lấy một bóng người, chỉ thấy một trái núi hoang phủ tuyết trắng, hình như tuyết vừa rơi, không thấy cây xanh tốt, chỉ có ít cây khô trụi lá, đây là chốn nào?

  Tế Phật: Nơi đây gần Địa Ngục Giá Băng, núi đó vì chịu ảnh hưởng băng lạnh quanh năm có tuyết, lạnh lẽo lạ thường. Chúng ta không đi đường âm phủ nên không thấy bóng người, với lại mình ngồi đài sen bay trên không nữa. Con theo thầy đi tới sườn núi phía bên trái là mình gặp Địa Ngục Giá Băng.

  Dương Sinh: Chốn hoang vu này chẳng có đường sá chi hết, cây cỏ chết rụi vì băng, tất cả đều khô héo, càng đi tới càng cảm thấy giá lạnh, phải chăng vì uống ba viên thuốc tiên hết còn công hiệu?

  Tế Phật: Công hiệu của thuốc không hề bị giảm, vì tính dược của thuốc tiên là quan hệ qua lại, đợi một lát sẽ thấy thân thể nóng trở lại, đủ sức chịu đựng nổi ba ngày, con cứ yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh, chết cứng đâu.

  Dương Sinh: Phía trước có một dãy phòng, đều làm bằng gỗ, sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết nở. Phía trước dựng hai trụ gỗ, giữa có tấm bảng trên đề “Địa Ngục Giá Băng”. Trước ngục có một lối đi hẹp ăn thông với các phòng, tại sao phía trong không có bày biện chi cả?

  Tế Phật: Ngục này thiết trí bằng băng lạnh, các tội hồn đều bị ướp lạnh, đông cứng lại, không cách gì trốn thoát nổi, cho nên không cần trang bị chi cả.

  Dương Sinh: Trên đường có vài âm binh áp giải chừng mười người vừa nam vừa nữ, không rõ có phải dẫn tới ngục này chịu tội không?

  Tế Phật: Đúng đấy, phía trước Ngục Quan và Tướng Quân đã tới, Dương Sinh sửa soạn vái chào.

  Dương sinh: Kính chào Ngục Quan cùng Tướng Quân, chúng tôi phụng chỉ dạo địa ngục, xin các vị chỉ bảo tường tận cho.

  Ngục Quan: Miễn lễ. Chúng tôi vừa nhận được sắc chỉ của Chúa Công Sở Giang Vương, nên đã rõ Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường trên dương gian sẽ xuống thăm bản ngục cho thấu tỏ sự tình, để viết sách Địa Ngục Du Kí hầu thức tỉnh giáo hóa người đời. Mời hai vị theo chúng tôi vào thăm ngục.

  Dương Sinh: Xin đa tạ.....

  Tế Phật: Chúng tôi vào thăm thẳng Ngục Giá Băng, chẳng cần vào trong nhà làm chi nữa.

  Ngục Quan: Cũng tốt.

  Dương Sinh: Ngục Giá Băng ở giữa hai trái núi, phía trong giống như hồ tắm ở dương gian, vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ. Trong hồ có đủ cả gái lẫn trai, mình chỉ mặc áo lót, phần dưới nhìn không thấy vì bị băng đóng dính cứng, kẻ nào kẻ ấy mặt xanh ngắt, môi đen, tay run rẩy, không kêu khóc nổi nữa, chỉ còn rên rỉ thôi. Trước mặt có hai ông già, nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha, hình như muốn nói với tôi điều gì. Thưa thầy, có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng không?

  Ngục Quan: Để tôi lôi vài tội hồn lên để Dương Sinh muốn hỏi gì thì hỏi.

  Dương Sinh: Tốt tốt. Xin hỏi lão tiền bối, ở dưới đó cảm thấy thế nào?

  Tội Hồn: Băng trời tuyết đất, chỉ mặc quần áo lót mỏng manh, tôi không còn đủ sức nói nữa. Thân thể đông cứng, sắp hết cầm cự nổi.....

  Ngục Quan: Tướng Quân mau đem nước gừng cho nó uống để giúp đỡ nguyên khí.

  Tướng Quân: Uống mau đi, rồi cung khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống, để viết vào sách khuyến thiện hầu giáo hóa người đời đừng bắt chước làm chuyện bậy giống ngươi, để sau khi chết khỏi rơi xuống địa ngục này.

  Tội Hồn: Tôi, lúc còn tại thế rất ưa thích sưu tầm tem thư, tiền xưa, đồ cổ các loại. Lúc 45 tuổi, kết bạn với một người cùng sở thích. Khi rảnh rang chúng tôi uống trà tâm sự, tình nghĩa thật đậm đà. Bỗng một bữa, bạn tôi phải ra nước ngoài, sợ những báu vật tem xưa tiền cũ, đồ cổ cất giấu sẽ bị đánh cắp, bèn nhờ tôi giữ dùm. Tôi vì một phút tham lam, đem tất cả đồ bạn gởi dời đi nơi khác. Khi người ấy trở về hỏi xin lại tôi các món đã gởi, tôi trả lời: “Khó nói quá nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cấp mất rồi, tất cả những báu vật của tôi sưu tầm cũng bị nó lấy luôn không còn một món nào.” Người bạn tri kỉ của tôi nghe xong, thốn tim buốt óc, than tiếc không dứt. Đã bị đánh cắp làm sao lấy về được, bèn bỏ luôn. Khi tới 56 tuổi, bị ung thư gan chết, hồn xuống âm phủ, dè đâu cõi âm đã biết rõ tôi dấu các món đồ đó ở nhà riêng. Khi đi qua đài gương soi ác nghiệp, những cảnh đó chiếu rõ lại, kết cục tôi phải cúi đầu nhận tội, bị Sở Giang Vương ở Đệ Nhị Điện phán đày 5 năm ở Ngục Giá Băng, hàng ngày chịu cảnh băng đóng cứng, thân lạnh thịt đông, đau đớn muôn phần, hối hận không còn kịp nữa. Xin người nói với Ngục Quan tha tội cho tôi để tôi sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này, có được không?

  Dương Sinh: Xin Ngục Quan giảm bớt tội một hai phần có được không?

  Ngục Quan: Đây là luật Âm Phủ xử phạt, nếu không có lệnh của Minh Vương, tôi không dám sửa đổi. Bây giờ tôi có thể cho uống thêm chút nước gừng cũng kể như là ưu đãi lắm rồi, không được cầu cạnh thêm gì nữa. Có thể hỏi thêm bà lão kia xem vì cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này.

  Dương Sinh: Bà lão này bị đông lạnh chịu không nổi, ngã lăn ra đất, hỏi làm sao bà ta trả lời được? Tướng quân cho bà ta uống chút nước gừng giải lạnh để hồi tỉnh lại.

  Tướng Quân: Được, uống mau đi, để còn trả lời những câu hỏi của Thiện Sinh, trái lệnh sẽ bị xử tội nặng thêm.

  Tội Hồn: Ôi! Tôi đau khổ quá rồi, cái lạnh giá băng giống hệt cái lạnh của nhà xác chuyên ướp tử thi ở dương gian. Người thấy tôi toàn thân xanh mét, thê thảm không còn chút máu. Lúc sống tôi là tú bà, chuyên nuôi em út, ẩn náu nơi nhà nhỏ, phòng dơ, chứa trên mười thiếu nữ, trong số đó có gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. Hàng ngày tôi bắt họ phải tiếp khách, nếu không phục tòng thì bị bắt giam, hoặc bị các tay du côn chuyên dắt mối trừng trị. Trong số đó rất nhiều thiếu nữ được người nhà hoặc khách chơi chuộc ra, cứu thoát khỏi biển khổ, phục hồi lại sự tự do cho tấm thân, tôi bèn lớn miệng đòi một số tiền to, có kẻ không đủ tiền chuộc thân suốt đời chôn vùi tuổi thanh xuân trong động buôn hương bán phấn. Lúc tôi 51 tuổi, vì hút xách rượu chè vô độ cho nên bị xuất huyết mà chết. Sau khi chết mới được rõ là đã bị Minh Vương giảm thọ mười năm. Vì nghiệp ác quá sâu trước bị đày ở Ngục Bùn Phân Nước Tiểu, chịu khổ 5 năm. Sau khi mãn liền bị chuyển qua đây tiếp tại Ngục Giá Băng 31 năm. Mãn hạn kì này chưa rõ sẽ còn bị tái giam ở những ngục nào? Từ khi chết tới nay, nào như chịu khổ vì bùn phân nước tiểu, băng giá lạnh buốt, hiện tại thì thê thảm, tương lai khổ còn nhiều, chỉ biết oán hận chính mình đã tạo quả báo quá nhiều.

  Ngục Quan: Còn tội hồn sau chót này, mau đem chuyện đã làm ở cõi thế khai hết ra. Tướng quân lấy nước gừng đổ cho nó phục hồi nguyên khí để nó nói cho trôi chảy.

  Tướng Quân: Tuân lệnh.... thưa đã giải hàn cho nó xong.

  Dương Sinh: Xin hỏi tiểu thư, vì cớ gì cô phải tới Ngục Giá Băng?

  Tội Hồn: Nói ra càng thêm xấu hổ, lúc 18 tuổi tôi theo một đoàn ca vũ, cùng các đoàn viên đi biểu diễn các nơi, thường là biểu diễn thoát y để câu khán giả. Về sau vì làm ăn không khá, đoàn giải tán, bèn đổi nghề “gái đi khách” thường được kêu đi khách, hoặc biểu diễn thoát y cho khách coi, do đó làm quen với một thương gia giàu có, mướn nhà ở riêng làm vợ bé. Năm 36 tuổi vì hai người không hợp ý nên chia li, có lần vì quẩn trí uống độc dược tự tử. Khi chết bị giam tại thành Chết Oan 5 năm, sau đó bị đày tiếp tại Ngục Giá Băng, đến nay đã 3 năm, còn 20 năm nữa mới mãn hạn. Hiện thời đau khổ quá mức, hàng ngày bị băng đóng, tay chân buốt cóng, khí lạnh thấu tim, hối hận không còn kịp nữa. Khuyên nữ phái ở thế gian, ngàn lần chớ nên đi theo con đường không chính trực của tôi.

  Ngục Quan: Tội hồn này, lúc sống không hành nghề lương thiện, chuyên vũ khỏa thân, biểu diễn các màn dâm đãng, phá hoại các phong tục tốt lành, lúc sống đã không chịu mặc quần áo tươm tất, sau khi chết đã bị xử đày ở Ngục Giá Băng, khiến nàng cố tìm quần áo để che cho bớt lạnh nhưng chẳng được. Có tội thì chịu báo ứng, tội hồn này còn nhiều tội khác, sau khi mãn hạn ở đây, sẽ còn giải giao qua điện khác. Mong phụ nữ trên thế gian coi đó làm gương. Tướng Quân! Mau áp giải ba tội hồn này trở lại ngục.

  Dương Sinh: Địa ngục này sương trắng bốc lên như khói tỏa, thấy hiu hiu lạnh.

  Tế Phật: Đó là khói lạnh, khí lạnh tỏa ra đó.

  Ngục Quan: Phàm kẻ nào ở đời nhận tiền bạc, đồ vật của kẻ khác gởi mà lấy lén, chiếm làm của riêng. Mở nhà chứa điếm, không cho gái giang hồ hoàn lương. Lãng phí xa hoa quá mức, coi thường đồ nội hóa, mặc toàn tơ lụa nhập cảng để chứng tỏ mình giàu. Không biết dùng số tiền mua quần áo đó để giúp đỡ dân nghèo khỏi rét. Đàn bà thích mặc đồ hở hang, dùng toàn quần áo hở lưng, hở bụng, hở đùi cố ý phô trương thân xác để mê hoặc người ta. Các loại người không sợ lạnh giá, những kẻ tham cầu trang sức, sau khi chết tất cả đều bị xử phạt, đày ở Ngục Giá Băng để được hưởng cái thú vị của sự mát mẻ.

  Tế Phật: Bữa nay thời giờ đã cận, chúng tôi sắp trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân đã chỉ giáo. Mong sớm được gặp lại.

  Ngục Quan: Xin tiễn chào.

  Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Thưa thầy con đã sẵn sàng, mình có thể trở về Thánh Hiền Đường...

  Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
  LỜI ÔNG TÁM GIẢNG

  Đọc đến đây chúng ta thấy rõ rồi. Vạn sự do chúng sanh sanh ra thì phải gánh. Ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để minh cảm lục căn lục trần để làm Pháp Luân Thường Chuyển, để thấu triệt cái nguyên lí của ngũ tạng của chúng ta, vì ngũ tạng nó là đại diện Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nó có ngũ sắc ở trong đó, nó biến thể ra, nó tạo thành cái tánh: tánh sân si, tánh buồn tủi, đủ loại tánh; mà nếu chúng ta không dùng những nguyên khí của Trời Phật mà để làm điều hòa cái nội tạng chúng ta thì không bao giờ mong sửa tâm, sửa tánh. Miệng nói tu không hành nội tạng là thiếu tu. Cho nên các bạn đã có một cơ hội rất tốt là trong thực hành. Bất cứ giá nào nói là người kia hành giỏi hơn tôi có thể ngồi ba tiếng đồng hồ, bốn tiếng đồng hồ, làm Pháp Luân nhiều ít, nhưng mà tôi cố gắng làm, nay tôi mở một chút, mai tôi mở một chút. Tôi càng ngày tôi càng thấy cái tánh sân si tăm tối của tôi, chứ đừng thấy cái tánh tốt. Thấy cái tánh xấu, rồi tự mình phải chỉ mặt mình xấu, sửa thì luôn luôn các bạn tiến mà tiến tới vô cùng, không có bị thất bại. Bạn làm sao tìm được cái tánh xấu của bạn là quý lắm rồi. Địa ngục khỏi chứa nhiều người ở tương lai. Địa ngục không có cần chứa các bạn nữa, vì các bạn ăn năn rồi, phải tìm ra cái tánh xấu của chính mình. Cái tánh hư tật xấu của mình, mình phải hi sinh nó đi, không có nuôi dưỡng nó nữa, thì tương lai không bị nữa. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đã ngừa mà phải hành, đừng nói tôi tu tôi ngừa được. Không, tôi không hành làm sao tôi ngừa được. Tôi phải hành, vì tôi học một khóa làm người ở thế gian này. Sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt mà tôi không biết nội tâm nội tạng của tôi. Tôi ôm cái xác này mà tôi không hiểu cái nguyên lí của cái xác này. Cho nên các bạn đã học cái khóa A Di Đà, đã phân tách nội tâm, nội tạng của các bạn, vi diệu vô cùng, chứ không phải tầm thường. Trong đó nó có lục căn lục trần, có vạn linh cộng tác với bạn, mà cái sự trách nhiệm là sự sáng suốt của bạn là phần hồn. Cái phần hồn của bạn là quan trọng. Cho nên mang tội là phần hồn mang tội. Cơ thể các bạn động loạn cũng là phần hồn mang tội. Chúng ta tu để điều hòa cơ thể, sửa tâm sửa tánh đạt tới minh tâm kiến tánh là thấy sự sai lầm của chúng ta là chúng ta không còn tái phạm nữa và chúng ta cố gắng đi nữa... đi nữa... tiến nữa... học nữa để thấy cái siêu văn minh ở bên trên không ngừng nghỉ phát triển. Chúng ta thấy vật chất ở thế gian đã phát triển chưa? Miếng cây biến thành vật đồ để trang trí trong nhà, rồi cái tâm của chúng ta cũng phải thay đổi chớ! Phải tiến chớ! Cái đạo tu học của chúng ta cũng phải tiến đúng theo thời đại cho nên các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển là hít cái thanh khí vô: Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, nay một chút, mai một chút, nó càng ngày càng dài, nó càng dài thì càng định, càng định thì càng xuất. Các bạn không còn bị kẹt ở trong cái ô nhục nữa mà đi trình diện với địa ngục. Các bạn tiến về thanh giới đúng theo trong kinh kệ đã chỉ rõ đường lối cho các bạn tu. Làm cái gì trở về thanh tịnh? Giải nghiệp tâm mới về thanh tịnh, mà các bạn không dùng nguyên ý của Trời Đất để giải tỏa cái sự ô trược trong cái nội tâm, nội tạng, trung tâm của ngũ tạng của các bạn thì làm sao mà các bạn trở về thanh được mà nói tôi giải nghiệp tâm, là phải hành, phải làm chúng ta mới giải được, nếu không làm không giải. Không có ông thần ông thánh nào mà xuống giải nghiệp cho các bạn được hết, các bạn làm là tạo nghiệp. Hung hăng, giận hờn là tạo nghiệp. Bây giờ tôi giải toả không hung hăng, không giận hờn là tôi đã giải nghiệp. Tôi thực hiện cái gì? Tôi ôm cái nghiệp gì? Tôi ôm cái nghiệp thanh của Trời Phật, cái nghiệp thương yêu và tha thứ. Cái đó là khí giới trường cửu từ bi bác ái, chứ không bị kẹt nữa, thấy không? Các bạn đã làm mẹ làm cha, có người mẹ nào mà không thương con. Người mẹ nào mà không tha thứ con, rầy vậy nhưng mà tha thứ và thương yêu vô cùng. Trong thâm tâm của người là cái quyền năng tối hậu của người mà ngày nay chúng ta tu làm Pháp Luân Thường Chuyển để đào sâu cái quyền năng tối hậu của chúng ta là chúng ta trở về với cái chơn thật hào quang sẵn có của chính mình. Khi mà bộ đầu của các bạn bừng sáng rồi, không lí các bạn đứng ra gây lộn với một người thường sao! Không, các bạn biết thương yêu, các bạn đã khổ nhiều, các bạn mới có cái hào quang sáng suốt đó. Khổ nhiều các bạn mới thấy sự thanh tịnh trong nội tâm về với chính bạn, thì các bạn phải nuôi dưỡng cái sự nhịn nhục đó. Các bạn nhìn tới mẹ hiền của các bạn, mẹ tôi nhịn nhục biết là bao nhiêu để đón tôi lâm trần. Tôi nằm gần bên người mẹ yêu quý, mà mẹ tôi nhịn nhục hết sức mới nuôi tôi đến ngày nay tôi khôn lớn, chứ đâu có phải dễ mà tôi khôn lớn được đâu! Mẹ tôi hết sức nhịn nhục, mẹ tôi đã học nhịn nhục. Ngài là đức nhịn nhục trong gia cang của tôi, tôi mới có sự an toàn ở ngày hôm nay. Rồi chúng ta ngồi nói Trời Phật nhịn nhục biết bao mhiêu để cho chúng ta học và khám phá ra những cái triết lí siêu việt như bây giờ: chúng ta đang nghe Địa Ngục Du Kí và thực hành để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Có phải cái nhịn nhục của Trời Phật đã cho chúng ta có cơ hội ăn năn trở về với chính mình, nhiên hậu mới dâng cái hoa sen tốt đẹp cho Ngài là tâm thanh tịnh của chúng ta. Các bạn tu đây là trở về với tâm thanh tịnh, trước kia các bạn ngồi 5 phút, rồi sau 10 phút, 20 phút, rồi có khi các bạn ngồi tới một tiếng, hai tiếng, ba tiếng và đạt tới thanh tịnh của hạ giới, nó mới ngồi yên. Còn hạ giới mà động loạn, ngồi chừng năm phút là đứng dậy rồi. À! Cho nên, hạ giới, nhiều người tu, tuổi trẻ bị thử thách, định ngồi một tiếng cho nó nhẹ nhưng mà nó kéo xuống đòi hỏi sự dâm dục. Để phân minh hạ giới là cái gì? Và thượng giới là cái gì? Cho nên, có cái phương pháp để cho các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhớ tưởng lên trên bộ đầu là trung tâm, chơn tâm, còn cái tim bằng xương bằng thịt này là phàm tâm. Cho nên đức Phật Thích Ca đã thành công khi hào quang bộc khởi trên đầu Ngài, lúc đó không còn sự lo âu nữa. Ngài tu ở giữa rừng động loạn thú dữ không! Tất cả là trược có thể xâm chiếm Ngài bất cứ lúc nào mà kể cả sự ăn uống cũng không có nữa! Biết bao nhiêu sự tủi nhục, nhịn nhục vô cùng mới đắc đạo. Ngày hôm nay chúng ta có sự văn minh hỗ trợ đầy đủ hết, có băng từ để thu những cái âm thinh mà nhắc nhở chúng ta. Nay chúng ta tu một chút, mai chúng ta tu một chút, rồi chúng ta lần lần cũng đi tới con đường ngộ Ngài. Sự mong muốn của bề trên luôn luôn hướng độ chúng ta và chỉ chờ chúng ta hành mà thôi. Một ngày tới tối chúng ta hít thanh khí điển của Trời Phật chớ đâu có phải là cái chuyện tầm thường đâu? Không có thanh khí điển lấy gì sống mà thanh khí điển đó nó siêu diệu vô cùng. Các bạn hít chừng nào có chừng nấy mà càng hít càng thanh tịnh, càng hít càng minh sự sai lầm của mình là có phải là ánh sáng đi vào nội tâm không? Càng tu, càng thấy sự sai lầm của mình có phải chúng ta đã đem cái lửa thiêng vào đốt sự trần trược và tạo cái hương đăng trong nội thức của chúng ta không? Càng tu, các bạn xem kinh các bạn thấy họ đã đi xa rồi, chúng ta mới đi chập chững thôi. Thực hành để đi tới, rồi chúng ta trước tác những cái lời mà chúng ta gặt hái đó để cho hậu thế noi theo và họ được cứu rỗi trong thực hành chứ không còn sự cầu xin nhờ đỡ rồi tự mình phỉnh phờ mình, và phản bội lấy mình nữa. Cho nên tôi mong rằng các bạn đã thực hành một đoạn đường nên cố gắng thực hành nữa. Đây là những tài liệu quý báu để cho chúng ta thấy ý thức là phải sửa mình mới không có tội, sửa mình mới sáng suốt, sửa mình mới thanh tịnh.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:21 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Mười Lăm

  DẠO ĐỆ TAM ĐIỆN GẶP TỐNG ĐẾ VƯƠNG

  Phật sống Tế Công

  Giáng ngày 9 tháng 10 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Huy loan xiển giáo trứ thư mang
  Thực phỏng u minh tả cẩm chương
  Địa ngục môn khai nghinh đạo khách
  Tu chân hà tất úy Diêm Vương.

  Dịch

  Phát huy đạo giáo sách ra công
  Hỏi chốn u minh viết tỏ tường
  Mở cửa âm ti mời khách đạo
  Thực tu hà tất sợ Diêm Vương.


  Tế Phật: Bữa nay dạo chơi âm phủ tới Đệ Tam Điện, mười ngục của các điện chỉ cần thăm những ngục tiêu biểu chính cũng đủ. Nếu không vậy, đi hết mười cửa ngục sẽ mất mấy năm. Vì quyển Địa Ngục Du Kí phải xuất bản sớm để hóa độ chúng sinh cho nên chỉ viết các phần quan trọng. Dương Sinh chuẩn bị dạo địa ngục, mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Xin vâng lệnh, thưa con đã sẵn sàng, mời thầy lên đường....

  Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen.

  Dương Sinh: Phía trước có một tấm bảng hiệu treo trên lầu, y hệt các bảng quảng cáo trước lan can các cửa tiệm chốn dương gian, trên dán miếng giấy đỏ, có nhiều quan quân âm phủ bu quanh đọc, mình cùng đi tới coi thử xem viết gì?

  Tế Phật: Ta đã biết rồi, còn con muốn rõ hãy đi tới coi đi.

  Dương Sinh: Tại sao quan quân âm phủ thấy mình tới họ đều lộ vẻ sợ hãi, tránh xa?

  Tế Phật: Vì họ biết con là người phàm, đích thân mang ngọc chỉ, nên tránh xa không dám đụng chạm, con thấy giấy đỏ trên lan can viết gì?

  Dương Sinh: À thì ra là ngọc chiếu của Thượng Đế nói rằng: “U Minh Giáo Chủ thừa ủy nhiệm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ra lệnh: Trẫm ngự ở điện Linh Tiêu, cai quản 3.000 thế giới, nắm quyền sinh sát ở chín cõi u linh, sáu đường luân hồi. Nhớ lại từ khi nguyên linh giáng thế đến nay, thời đại thượng cổ, lòng người hồn nhiên tính Trời thuần hậu chân thật, cho nên được sinh làm người, sau khi chết về Trời, vốn không thiết lập địa ngục. Đến thời trung cổ lòng người dần dần ác độc, tính Trời ngày càng nhiễm bụi trần, luân thường đảo lộn, các thứ ăn chơi được bày ra, do đó mà tự tạo địa ngục. Trừ những người giữ trung, hiếu, tiết, nghĩa cùng tu nhân tích đức luyện đạo ra, tất cả đều đắm chìm trong sáu cõi luân hồi là Trời, người, atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Nay gặp buổi thế gian tồi tệ, lòng người quá nhiều tham dục, ham làm những điều quá tàn ác, các thói gian manh, dâm đãng, phạm pháp gia tăng. Chính khí nguyên linh của Trời Đất phú cho đã sa đoạ, tự lãnh lấy tai họa, cho nên hoạn nạn không dứt. Trời vốn hiếu sinh, không nỡ để cho chúng sinh chìm đắm hết, cho nên phổ giáng chân đạo để dẹp tai ương, cứu giúp người lương thiện. Nay có Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trực thuộc sự cai quản của Châu Nam Thiên, Nam Thiểm Bộ nhận lãnh sắc chỉ phát huy đạo giáo, trên kế tục, nhân nghĩa của Khổng Mạnh dưới thừa tiếp đạo Phật chân tông, chấn hưng đạo đức văn hóa, phổ độ thiên hạ chúng sinh, sự nghiệp huy hoàng. Trẫm muốn cho người đời biết cảnh địa ngục ở âm phủ nên ra lệnh cho Thánh Hiền Đường viết cuốn sách quý Địa Ngục Du Kí, sai Phật Sống Tế Công dẫn thánh bút Dương Thiện Sinh dạo thăm mười điện, đem những hình phạt mắt thấy tai nghe ở các ngục âm ti tiết lộ cho người đời rõ. Cùng lúc dạo chơi âm phủ, khai thị chân lí, phá trừ mê hoặc của chúng sinh. Trong thời gian viết sách, nếu như Phật Sống Tế Công dẫn Dương Thiện Sinh tới, quan quân các điện phải nghinh tiếp, hỗ trợ công việc viết sách để cuốn sách quý này sớm hoàn tất. Ngày ngọc chỉ đến, các đạo phải tuân theo, nếu như vi phạm, sẽ bị nghiêm phạt chẳng tha. Nay ra lệnh. Ngày 15 tháng 8 năm Bính Thìn."

  Dương Sinh: À thì ra là sắc chỉ của Ngọc Hoàng ra lệnh cho các ngục ở âm ti.

  Tế Phật: Đúng đấy, muốn viết nên Địa Ngục Du Kí, ngoài việc giáng chỉ cho dương gian, còn phải thông báo cho cõi âm. Mau tới trước Đệ Tam Điện bái kiến Tống Đế Vương.

  Dương Sinh: Thưa Đệ Tam Điện còn cách đây bao xa? Trên đường chỉ thấy các vong hồn cùng âm binh lui tới, không thấy điện phủ.

  Tế Phật: Chẳng còn bao xa nữa sẽ tới, tiết kiệm thời gian, mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Dạ phải, xin thầy khởi hành.

  Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen, phía trước là Đệ Tam Điện, mau tới vái lạy Minh Vương. Tống Đế Vương cùng các quan văn võ đều ra khỏi điện nghinh tiếp chúng ta.

  Dương Sinh: Đúng đúng. Xin ra mắt Tống Đế Vương cùng chư vị Tiên Quan. Hôm nay chúng tôi phụng chỉ dạo thăm âm phủ để viết sách, kính xin chỉ giáo tường tận cho.

  Tống Đế Vương: Mời Dương Thiện Sinh đứng dậy, xin chớ quá lễ độ, sớm được rõ quý Thánh Hiền Đường ra sức hoằng dương Thánh giáo, khuyến hóa được nhiều kẻ ác cải tà quy chính, cùng hướng dẫn được nhiều người tu đạo đạt thành chánh quả, từ lâu ngưỡng vọng. Mời hai vị vào trong điện nghỉ ngơi rồi đàm đạo.

  Dương Sinh: Cảm tạ Minh Vương khen ngợi, nhưng xấu hổ không dám nhận, tệ Đường từ Khổng Thánh Đường ra lãnh đạo tới giờ, toàn thể các môn sinh đều đồng tâm hiệp lực, thay Trời giáo hóa, chỉ gắng làm hết thiên chức mà thôi, đâu dám nhận là đức lớn.

  Tế Phật: Chớ quá khách sáo, chúng ta vào trong điện nghỉ ngơi.

  Minh Vương: Mời hai vị ngồi, bàn ghế bằng gỗ thô sơ, không thể so sánh với sa lông êm ái trên dương gian. Tướng quân mau đem trà mời hai vị.

  Dương Sinh: Đa tạ. Gian phòng khách này trưng bày nhiều đồ cổ rất thanh tịnh, trên tường treo đầy tranh thủy mặc, có rất nhiều sách đạo.

  Minh Vương: Đúng vậy, các quan viên của bản điện khi rảnh rang thường đến đây đàm đạo, bàn bạc suốt ngày. Các quan viên ở âm phủ là những người lúc tại thế chịu tu hành có đạo đức mới được đề cử, cho nên được ở vào hoàn cảnh như ý muốn, bởi vậy không phải cứ xuống địa ngục là khổ hết. Địa ngục như nhà tù ở dương gian, chỉ những kẻ phạm tội mới phải chịu khổ sở. Các kẻ tả hữu giúp đỡ tôi ở đây giống hệt các quan viên coi nhà giam ở trên dương thế, họ làm việc tự do. Cho nên những kẻ lòng không độc ác, lúc tại thế thường làm việc thiện, hồn đến cõi âm, chúng tôi đều lấy lễ mà đối xử. Điều này tôi rất mong thế gian tỏ tường. Nếu như lúc sống hành động gian manh, không theo chính đạo sau khi chết ắt xuống địa ngục, tay bị xiềng xích, cổ bị cùm gông, roi da đánh dập, chẳng được hưởng cảnh thanh nhàn như ở đây.

  Tế Phật: Bữa nay đã hết giờ rồi, Dương Sinh sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường, đa tạ Minh Vương đã chỉ giáo, ngày khác có duyên hẳn còn gặp lại.

  Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương cùng Tướng Quân đã hậu đãi, vì thời giờ eo hẹp chúng tôi phải về, xin từ giã quý vị.

  Minh Vương: Miễn lễ. Kính tiễn hai vị, mong bữa khác gặp lại.

  Tế Phật: Mau rời điện, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Thật là gấp gấp gáp gáp, thực tại thời gian quá ngắn.

  Tế Phật: Thôi chớ nhiều lời, chúng ta lên đường trở lại Thánh Hiền Đường.... Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:21 pm với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Mười Sáu

  DẠO ĐỊA NGỤC MÓC MẮT

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày 19 tháng 10 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Hoàng tuyền lộ thượng bức nhân hàn
  Thảm khiếu ai thanh cảm tị toan
  Nhứt niệm chi sai di cổ hận
  Dương gian thích thích tổng nan man.

  Dịch

  Suối vàng đường sá lạnh run người
  Tiếng khóc bi thương dạ ngậm ngùi
  Một ý sai lầm ngàn thuở hận
  Dương gian thận trọng chớ sai lời
  Tế Phật: Mùa đông lại tới, tiết Trời hết sức lạnh lẽo, nhưng các môn đồ của Thánh Hiền Đường lòng vẫn ấm áp không cảm thấy lạnh chút nào, thật khiến ta cảm động vô cùng. Nếu như sách Địa Ngục Du Kí sau khi viết xong, lưu truyền muôn thuở, môn sinh cứ nối tiếp không dứt. Dương Sinh, bữa nay sửa soạn dạo âm ti.

  Dương Sinh: Đêm nay khí Trời giá băng lạnh lẽo, đường âm phủ càng ảm đạm thê lương, xin ân sư ban cho con một viên thuốc tiên để trợ giúp nguyên khí, không rõ cao ý của thầy thế nào?

  Tế Phật: Được, ta lại cho con ba viên thuốc Ôn Nguyên, mau uống đi để trợ giúp dương khí, ích lợi cho việc dạo âm ti.

  Dương Sinh: Đa tạ ân sư... con đã uống xong, cảm thấy toàn thân ấm áp. Con đã lên đài sen, mời thầy khởi hành...

  Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen.

  Dương Sinh: Thưa đây là đâu? Lại có mấy vị tướng quân vận đồ như người thường đã tới thềm đá phía trước.

  Tế Phật: Trên thềm đá này là Tam Điện, khu cai quản của Minh Vương, phía trên là một dãy tù ngục bất tận. Mau tiến tới trước đón chào Tướng Quân.

  Dương Sinh: Xin ra mắt chư vị Tướng Quân, thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, hôm nay đi tới đây, xin Tiên Quan chỉ giáo tường tận cho.

  Tướng Quân: Miễn lễ, xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong nhà nghỉ ngơi. Sảnh đường này là nơi quản lí tất cả các ngục thuộc Đệ Tam Điện, phía sau sảnh đường là các nhà ngục.

  Tế Phật: Vì thời giờ có hạn, tôi thấy chẳng cần ngơi nghỉ, xin hướng dẫn Dương Sinh đi thăm các ngục là được rồi.

  Tướng Quân: Càng hay, quý Thánh Hiền Đường phụng chỉ viết Địa Ngục Du Kí, chúng tôi đã sớm biết như vậy, giờ lại được Tế Phật trực tiếp cho hay muốn dạo thăm chốn này, mời hai vị theo chúng tôi đi về phía bên trái.

  Dương Sinh: A, một quảng trường quá lớn, các phòng ốc đều kiến trúc bằng gỗ, gần đây có tiếng kêu đau đớn vọng ra, phía trước có một cái ngục, trên đề “Địa Ngục Móc Mắt“.

  Tướng Quân: Bữa nay, chúng tôi hướng dẫn quý vị thăm Địa Ngục Móc Mắt, trước hết phải vào nhà này để tôi trình với quan coi ngục.

  Ngục Quan: Vui mừng đón tiếp hai vị tới thăm bản ngục, tôi xin hướng dẫn quý vị vào xem xét bên trong ngục, nếu như có chỗ nào không rõ, Dương Thiện Sinh chớ ngần ngại, cứ hỏi.

  Dương Sinh: A, những phạm nhân trong nhà ngục này, đều bị móc hết mắt, máu tươi chảy ròng ròng, kẻ nào kẻ nấy khóc lóc thảm thương, hai tay chận máu chảy từ trong hốc mắt ra, quả là tàn nhẫn. Phía bên trái có một kẻ trung niên đang bị âm binh dùng chĩa sắt móc mắt ra, tránh né không được, kêu thất thanh, tròng con mắt trái rớt ra, hồn mê sảng thân ngất xỉu, nhưng vì bị trói vào cây cột, nên chỉ có đầu gục xuống, âm binh móc thêm mắt còn lại. Tôi chẳng dám nhìn, hành vi dã man quá.

  Tế Phật: Dương Sinh, con chớ hoảng sợ mà quá lời. Đây là luật báo ứng ở cõi âm, tại sao lại phát ngôn bừa bãi, quá vô lễ.

  Tướng Quân: Chúng tôi không ngạc nhiên, Dương Sinh chẳng cần giữ ý, có điều chi thắc mắc cứ hỏi.

  Dương Sinh: Tôi vừa lỡ lời xin Ngục Quan cùng Tướng Quân lượng thứ. Xin hỏi Ngục Quan tình hình Địa Ngục Móc Mắt ra sao? Có thể trình bày rõ ràng cho tôi được biết không?

  Ngục Quan: Có thể được, phàm những kẻ bị phán xét giam ở ngục này, khi vào tới ngục, trước tiên bị trói vào cây cột, rồi sau móc hai mắt, tội hồn ắt đau đớn kêu la, chết đi sống lại. Mỗi ngày bị hành hình ba lần, trước khi hành hình thì lại đem hai mắt ráp vô, dùng nước hoàn hồn rửa, tri giác của tội hồn tức khắc hồi phục, sau đó lại thụ hình, như vậy mới làm tội hồn đau đớn được.

  Dương Sinh: Không rõ phạm tội gì mới phải tới ngục này?

  Ngục Quan: Để tôi gọi mấy tội hồn tới tự thuật rõ chuyện thực. Tướng Quân mang tới đây ba tội hồn đã ráp mắt, rửa nước hoàn hồn để tiện khai rõ những tội mà nó đã phạm lúc còn sống, để viết vào sách quý, khuyên răn người đời.

  Tướng Quân: Tuân lệnh. Đã lo liệu xong, tội hồn này sẽ thuật rõ tội ác đã làm cho mấy vị từ dương gian xuống nghe, cùng tâm trạng bị hành hình sau khi chết để Thiện Sinh truyền lại những tiếng lòng của tội hồn hầu khuyến hóa thế nhân.

  Tội Hồn: Ô hô! Hai mắt tôi đau nhức chịu không nổi, còn bắt tôi nói cái gì?

  Ngục Quan: Tướng Quân, mau dùng nước phép rửa sạch để tội hồn trấn tĩnh lại.

  Tế Phật: Khỏi cần, nhìn ta hóa phép...

  Tội Hồn: Bây giờ bớt nhiều rồi, đa tạ sự giải cứu của hòa thượng. Tôi, lúc sống quá kiêu ngạo, vì sau khi tôi tốt nghiệp đại học, lại đương có gia đình, do đó xem khinh các kẻ cùng khốn và những người không học tới đại học. Vì cao ngạo khinh khi, nhìn người bằng nửa con mắt, lúc sống hưởng thụ cảnh giàu sang, kết giao cùng giới thượng lưu quyền quý. Sau khi chết liền bị Minh Vương phán tội, phạt tôi vì lúc sống nhãn quan quá cao, khinh thị tất cả những người bình thường, bảo mắt tôi là “mắt thế lợi”. Tôi tới ngục này đã được hai năm ba tháng ngoài, còn hai năm nữa mới có thể ra khỏi ngục, vì lúc tại thế còn phạm nhiều tội khác, sau khi xuất ngục, đường đi dữ nhiều, lành ít. Xin các vị thiện nhân phải khuyên răn người đời là dù có tiền bạc, có thế lực cũng không được “dương mắt chó coi khinh kẻ khác”. Vì coi rẻ khinh khi người khác, sau khi chết sẽ bị đày đọa như tôi. Kính nhờ thiện nhân thay mặt tôi xin với Minh Vương giảm bớt tội dùm tôi.

  Dương Sinh: Xin hỏi Tướng Quân, tội hồn này đã hợp tác nói rõ tình trạng phạm tội để khuyên răn người đời, nghĩ thấy có công có thể tha thứ cho tội hồn này được không?

  Tướng Quân: Tôi không dám tự tiện.

  Ngục Quan: Việc này về điện tôi sẽ thưa lại với Chúa Công, tội hồn có thể được tha thứ một đôi phần. Mau áp giải tội hồn này về, đem hai tội hồn khác ra đây để họ thuật lại tình trạng phạm tội khi còn sống.

  Tướng Quân: Tuân lệnh, đã đưa hai tội hồn tới, cũng được rửa nước phép, thân thể đã tự nhiên khôi phục. Trước hết, tội hồn phía tay mặt, hãy thuật lại cho Dương Thiện Sinh là người dương gian rõ những tội ác đã phạm khi còn sống.

  Tội Hồn: Tôi lúc còn sống thường đắm say nữ sắc, xã hội dương gian chẳng lạ gì cảnh ấy. Tôi thường nhìn lén thiếu nữ hàng xóm cùng đàn bà lúc tắm rửa. Cũng từng để cho bạn bè rủ rê tới những căn phòng kín đáo xem phim con heo. Về sau ham thích quá độ, tự động tìm kiếm kích thích, cuối cùng theo chân bạn bè đến một khách sạn, có sẵn gái, chỉ việc kêu tới biểu diễn thoát y để hưởng lạc. Một năm trước đây, tôi chết vì tai nạn xe cộ, hồn tới âm phủ nhưng tuổi thọ chưa hết, liền bị Minh Vương phán giam tại Ngục Móc Mắt, hàng ngày chịu hình phạt móc mắt vô cùng thê thảm, con cháu tại thế hoàn toàn không hay biết, có hối cũng chẳng còn kịp nữa. Mong Thiện Sinh sau khi về trần, tuyên bố giáo hóa nhiều để cho người đời được rõ cảnh này. Những điều mình làm khi sống tưởng là thần không biết, quỷ không hay nhưng sau khi chết, hồn tới trước đài gương soi ác nghiệp thì lập tức những tội lỗi hiện hết ra, không sót một mảy may.

  Tướng Quân: Tội hồn này già mà không nên nết, già còn ham cô đầu con hát, lúc sống có tiền của không biết hưởng tuổi già cho trọn tuổi thọ lại đi ham hố những chuyện bậy bạ, chuyên dòm lén sự dâm ô, hai mắt thất đức, do đó phải tới địa ngục móc ra rửa ráy cho sạch sẽ. Lại kêu tội hồn phía trái tới, bắt phải cung khai những việc ác đã làm khi còn sống một cách mau lẹ.

  Tội Hồn: Tôi bị đày ở ngục này do tội của tôi đã phạm từ khi còn là học sinh, gặp kì thi đã gian dối, dòm lén bài của thí sinh khác, cùng mở sách ra coi. Ham thích đọc tiểu thuyết dâm ô, xem hình lõa thể cùng phim ảnh khiêu dâm. Sau khi chết bị Minh Vương phán tới ngục này để thụ hình. Tôi đã bị đày ải nửa năm, còn hơn ba năm nữa mới có thể ra khỏi ngục.

  Dương Sinh: Thiệt sợ quá, con lúc còn đi học, gặp kì thi cũng xem bài của kẻ khác, đều không bị giám khảo bắt được, sau khi chết chắc cũng phải tới đây thụ hình?

  Tế Phật: Gian dối phạm trường quy, nhưng con cũng đừng quá sợ hãi, Trời cao không nỡ kết tội kẻ đã biết ăn năn hối cải, con đã quy y cửa Thánh Hiền Đường, thay Trời giáo hóa, làm sứ giả của Trời, công đức to lớn, đem công bù cho tội, hẳn là được miễn tới đây.

  Ngục Quan: Tướng Quân, mau đem tội hồn tống giam vào ngục. Nếu như có điểm thất lễ, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha thứ.

  Dương Sinh: Không dám.

  Ngục Quan: Phàm mắt của người đời bất chính, thích ngắm sắc đẹp, xem sách dâm ô hoặc nhìn người bằng con mắt khinh thị, những kẻ mắt không lương thiện, sau khi chết ắt bị đày ở Ngục Móc Mắt. Nếu như sau khi coi sách Địa Ngục Du Kí mà tự biết hối cải cùng phát tâm ấn tống sách này để khuyên răn giáo hóa người đời, thì sau khi chết tội này sẽ tiêu tan hết.

  Tế Phật: Bữa nay thời giờ eo hẹp, thầy trò chúng tôi sắp phải ra về, xin đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân. Dương Sinh mau cám ơn quý vị đi con, sửa soạn rời ngục trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân đã chỉ giáo, xin từ biệt.

  Ngục Quan: Xin tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh.

  Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng...

  Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:21 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Mười Bảy

  DẠO ĐỊA NGỤC DAO SẮT DAO ĐỒNG LÓC DA MẶT

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày 29 tháng 10 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Dâm phong biến bố thực kham thương
  Tội ác thao thiên thắng hổ lang
  Kí ngữ dương gian tham sắc bối
  Cải đầu hoán diện mạc dương cuồng.

  Dịch

  Thói dâm tràn ngập thật là thương
  Tội ác lòa Trời quá hổ lang
  Nhắn nhủ dương gian phường hám sắc
  Đổi đầu thay mặt chớ điên cuồng.

  Tế Phật: Lối đạo gian nan, người tu đạo bị ma quỷ thử thách không ngừng, ai là kẻ thuận buồm xuôi gió tới cõi Phật? Giữ vững niềm tin dẫu chết chẳng rời, bởi chết vì đạo linh chứng sẽ tối cao. Gặp nghịch cảnh càng thêm nổ lực, cắn chặt răng còn sợ gì gió quỷ mưa ma đầy Trời. Thánh nhân đã nói “Kiến quái bất quái, quái tự vong” (Thấy sự kì quái mà không cho là kì quái, sự kì quái đó tự tiêu tan). Đường đạo gặp chướng ngại cản trở, rút gươm tuệ chém tan tơ rối, phải trải qua một phen lạnh thấu xương, mới mong hái được hoa mai nở, hương thơm ngào ngạt. Bữa nay dạo âm phủ sửa soạn lên đường. Con hãy lên tinh thần, phải cố gắng đi hết con đường gian truân này mới đủ gọi được là tay hảo hán kiên trì vì đạo.

  Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã khuyến khích, con tự biết nghiệp nặng không tu khó thoát khỏi ma nạn trùng trùng. Xin thầy yên lòng, con sẵn sàng theo thầy dạo cõi âm ti...

  Tế Phật: Đã tới, mau xuống đài sen, bữa nay thầy trò mình dạo thăm Địa Ngục Dao Sắt Dao Đồng Lóc Da Mặt.

  Dương Sinh: A! Ngục Quan cùng Tướng Quân đã ra trước ngục. Kính lạy ra mắt chư vị Tiên Quan, tôi là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường, bữa nay do Tế Phật dẫn đường xuống thăm quý ngục để viết sách Địa Ngục Du Kí hầu khuyên răn giáo hóa người đời để họ hiểu rõ những hình phạt mà các tội phạm phải chịu ở các ngục nơi âm phủ. kính xin chư vị Tiên Quan cấp cho tôi các phương tiện để tìm hiểu.

  Ngục Quan: Không có chi, chớ quá khách sáo. Thôi đừng quỳ, hãy đứng lên. Hoan nghênh Dương Sinh cùng Tế Phật đã tới thăm bản ngục, xin mời vào trong ngục tham quan.

  Tướng Quân: Bản ngục là Địa Ngục Dao Sắt Dao Đồng Lóc Da Mặt, chuyên xử phạt những kẻ phàm nhân vô liêm sỉ, chẳng biết yêu da mặt. Mời hai vị vào trong.

  Dương Sinh: Trước ngục âm binh áp giải biết bao tội hồn, nào gái nào trai, tuổi tác lớn có nhỏ có, kẻ nào kẻ ấy gục đầu, vẻ mặt kinh hoàng tán đởm. Trước tiên dẫn tới cửa ngục biện lí để làm thủ tục khai báo, sau đó mới áp giải vào trong ngục.

  Tế Phật: Chớ có ngó lâu, mau theo Ngục Quan cùng Tướng Quân tiến vào trong ngục tham quan.

  Dương Sinh: Ái chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ trong ngục vọng ra... các tội phạm bị trói vào những cột sắt, quỷ binh đầu trâu mặt ngựa đang hành hình bằng cách dùng dao đồng, dao sắt lóc da mặt tội nhân, giống y hệt đồ tể lóc da heo ở các lò heo. Các tội hồn kêu khóc thảm thương, toàn thấy thịt đổ máu rơi, chỉ nghe tiếng la mà không nhận ra mặt. Sau khi lột da, đầu bầy nhầy trơ sọ đỏ lòm, trông thật tàn nhẫn. Xin hỏi Ngục Quan, các tội hồn này đã phạm tội gì mà tới nổi phải phạt tới ngục này để chịu khổ đau.

  Ngục Quan: Một lời nói khó hết, chẳng thà kêu mấy tội hồn ra để Thiện Sinh hỏi cho tỏ tường.

  Dương Sinh: Vậy thì tốt quá, có được chứng cớ cụ thể.

  Tướng Quân: Nam tội hồn kia mau ra đây, hồi còn sống làm ác thế nào, kể hết sự thực ra cho Dương Thiện Sinh người ở dương gian nghe.

  Dương Sinh: Xin hỏi tội hồn, tại sao lại đọa lạc ở ngục này?

  Tội Hồn: Lúc còn sống, cha mẹ tôi mất sớm, tôi không được giáo dục, bị người sai khiến cảm thấy khổ sở. Tôi bèn nghĩ ra kế đổi nghề làm ăn mày, mỗi nhà nếu cho một đồng, một ngày chìa tay xin một trăm nhà cũng đủ sống rồi, có tiền tiêu lại đỡ cực. Nhưng thân thể tôi tráng kiện, sợ rằng chủ không cho nên mới ăn đói hai tháng, hàng ngày chỉ ăn chút cháo cùng uống nước lạnh, quả nhiên thân thể ốm o yếu đuối, lại còn lấy bùn đất bôi mặt cho lem luốc, mặc quần áo rách rưới, chân giả què, đi khắp nơi kêu gọi lòng thương xót của người để xin tiền. Gặp ai cũng than thở hoàn cảnh khổ sở, thân đơn chiếc, chân tàn phế, nhiều người nhìn tôi thương xót cho tiền. Có tháng được tới bốn, năm ngàn đồng. Về nhà lấy làm sung sướng lắm vì rất dễ dàng có tiền, tối đến mặc đồ mới, ra phố ăn uống no say hoặc đến khu ăn chơi đàng điếm trụy lạc, cũng thường tới quán rượu say sưa, nghe nhạc dâm dục. Về sau vì muốn làm giàu, nên mỗi lần xin, xin từ mười đồng trở lên, người ta cho hai ba đồng đều không thèm lấy, do đó thường bị những kẻ hà tiện chửi mắng, không thèm ngó mặt. Sau khi chết bị Diêm Vương phán đày ở ngục này để chịu hình phạt lột da mặt, đau đớn vô cùng, hối hận thì đã trễ rồi.

  Ngục Quan: Nghiệp súc sanh, nói về tội hồn này, kiếp trước không tu, sinh vào gia đình bất hạnh, không nghĩ là mình tuổi trẻ, sức lực cường tráng, chăm chỉ làm việc để mưu sinh, lại giả dạng tàn phế, mặt dạn mày dày đi ăn xin. Phàm kẻ có huyết khí phải lăn lóc cho tới sơn cùng thủy tận, chứ đâu lại cúi đầu, chìa mặt ngửa tay ăn xin. Đã vậy lại còn đem tiền xin được tiêu phí trong chốn tửu sắc, thật quả là ngỗ ngược, quả là vô đạo. Lúc còn sống không thương da mặt để tới nỗi sau khi chết phải chịu hình phạt lóc da mặt khiến không còn mặt mũi nhìn kẻ khác. Mong người đời đề cao cảnh giác. Trở lại ngục mau. Tôi kêu một tội hồn nữa ra để Dương Thiện Sinh hỏi tiếp.

  Dương Sinh: Đa tạ Tướng Quân. Xin hỏi tội hồn, tôi thấy tội hồn chỉ mới khoảng ngoài ba mươi tuổi, tại sao còn trẻ mà đã chết, lại còn bị xử phạt đày ở ngục này?

  Tội Hồn: Nói ra đã xấu hổ, lại càng thêm nhục tổ tiên. Năm mười bảy, mười tám tuổi, khi tôi còn học ở bậc trung học, thường rủ rê bạn bè tới công viên chơi, gặp con gái chạy theo chọc ghẹo, hoặc tán tỉnh kiểu đầu đường xó chợ, thường bị chửi là “đồ lưu manh”, “đồ mất dạy”, “đồ mặt dày”. Càng bị chửi tôi càng lấy làm hãnh diện khoái trá. Gặp những con đường vắng tôi thường chạy theo chọc ghẹo đàn bà, ôm đại eo con gái, hoặc lạng xe thò tay quấy phá thân thể phụ nữ, có lần còn dám cả gan cưỡng dâm một thiếu nữ. Tuy lúc sống chưa từng bị cảnh sát trừng trị, nhưng có lần cỡi xe thò tay mò bậy, bị một cô la to, tôi hoảng kinh, xe lao xuống vực tôi chết ngắc. Minh Vương giận dữ la tôi là có tánh ác mà không chịu sửa cho nên giảm tuổi thọ của tôi mười năm. Sau đó phán đày tôi vào ngục này để chịu hình phạt khổ đau. Đến nay đã hơn năm năm, phải trên mười ba năm nữa mới ra khỏi ngục. Rồi lại còn bị giao cho các điện khác xử tội để chịu hình phạt tiếp, thực đáng thương. Mong người nhân từ thay tôi xin với Minh Vương giảm bớt một hai phần tội của tôi.

  Ngục Quan: Không được nhiều lời, ai biểu mi lúc sống chơi bời lêu lỏng, không biết giữ lễ nghĩa liêm sỉ; dâm là đầu của mọi tội ác, làm tội thì mang họa. Đã thiếu học còn làm nhục tổ tiên, cha mẹ. Lúc còn sống không thương mặt của mi, chết đi chịu quả báo vì tội cưỡng dâm. Sau khi thụ hình xong sẽ giao mi qua điện khác để trừng phạt tiếp. Tướng Quân mau đem tội hồn này tống giam vào ngục.

  Tướng Quân: Tuân lệnh.

  Tế Phật: Thời giờ đã trễ, thầy trò ta chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh mau rời ngục.

  Ngục Quan: Có điều chi thất lễ, xin Tế Phật cùng Dương Sinh tha thứ.

  Dương Sinh: Không dám, đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân đã giúp đỡ để hoàn thành trách nhiệm viết sách. Xin từ biệt hai vị.

  Tế Phật: Mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, thầy có thể trở lại Thánh Hiền Đường.

  Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.

  LỜI ÔNG TÁM GIẢNG Ở thế gian luôn luôn tưởng rằng Trời Phật không biết. Tưởng hồn chúng ta chỉ một kiếp này mà thôi cho nên làm những chuyện che dấu loài người, lười biếng từ ở trong xương tủy mà ra rồi áp dụng hàng ngày tự mình sa đọa không hay cho nên tuổi trẻ phải cần tìm con đường tu. Tu để làm gì? Tu để khôi phục lại sự quân bình mà để cảm thức sự ân độ của Trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta mọi người đang ngồi đây ai cũng có tội vì quá khứ không biết, không minh, không hiểu, làm sai; rồi bây giờ chúng ta ăn năn để chúng ta thấy tội ta. Chứ không phải nói - chú đó có tội, tôi không tội. Tất cả mọi người đều có tội. Vì sao tạo thành tội, vì sự tăm tối không hiểu biết nhưng mà Trời vẫn thương, độ cho mọi người có cơ hội ăn năn là để có dịp tu, để thức tâm, để trở lại với cái sự chơn chánh thánh hiền sẵn có trong nội thức chúng ta và lập lại quân bình nhiên hậu mới chuộc lại cái tội của quá khứ nhiều kiếp đã luân hồi tại thế học hoài, học mãi mà học không xong. Thì đâm ra nhiều khi các bạn tu ngồi thiền cũng vậy nữa cảm thấy mình động loạn. Đó là cái nghiệp chướng còn bao vây trong cái tâm thức mà chính ta chưa gỡ được cho nên phải dày công, làm sao gỡ? Phải dày công trong kiên nhẫn tu học trì chí giữ niềm tin bất diệt đó thì các bạn mới mong gỡ rối. Cũng như trong bóng tối mà thanh tịnh thì tự nhiên nó bật ra một điểm sáng trong nội tâm. Phải trì chí mới đạt tới điểm đó còn nếu mà chúng ta nửa chừng nghi đạo này nghi đạo nọ thì chẳng có cái đạo nào thành hết. Các bạn đi khắp thế giới thiếu gì đạo nhưng mà có đạo nào thành. Đạo nào cũng nói giải thoát mà tâm ta thiếu kiên trì thì không bao giờ hưởng được cái chơn pháp thể hiện trong nội tâm. Cho nên các bạn phải cố gắng kiên trì, trì chí cái kiếp làm người là rất quý. Ngày hôm nay, chúng ta được làm con người trọn lành, được nghe thánh hiền, được truy tầm chơn lí để tìm hiểu con đường phải mà tự đi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hướng thiện để tìm sự lạc an trong nội thức nội tâm chúng ta thì chúng ta phải đầy đủ nhịn nhục ngày qua ngày, năm qua năm, tháng qua tháng nhưng mà dòm lại thấy nháy mắt tóc bạc mắt lờ, lớn tuổi rồi tôi sẽ đi đâu mà giờ phút này tôi làm con người tôi còn chưa ăn năn, tôi còn chưa trở về với thực chất của chính tôi. Tôi còn chưa thấy rõ cái tội trạng của tôi và tôi ăn năn, hối cải để tôi hi sinh cái tánh hư tật xấu đang ôm ấp hàng ngày trong nội thức của tôi. Tôi bỏ nó đi. Tôi lìa khỏi nó đi. Tôi trở về với sự thiện giác ở bên trên thì nhiên hậu tôi mới tìm ra một sự giải thoát rõ ràng cho chính tôi. Cho nên mỗi người tự tu tự đắc là vậy. Nó là một kì công chớ không có Tiên Phật thần thánh nào giúp mình hết. Đã giúp hết rồi, giúp trong lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian các bạn có tay, chân, mình, đầu, đầy đủ, có thượng trung hạ biết phê phán cả Trời Phật nữa có sự thông minh đầy đủ nhưng mà các bạn không xử dụng cái quyền năng tối hậu để sửa mình trong chu trình tiến hóa là tha thứ và thương yêu thì luôn luôn bị kẹt và không có mở được trí thông minh. Nhiều người nói là tôi có lá bùa này là tôi được rồi. Nhiều người nói là tôi có ông sư này là tôi được rồi. Nhiều người nói là tôi có đọc chú này thì tôi không có sợ ma, mà chính mình đã đọc chú mà không sửa đổi tâm tánh ma quỷ, quỷ quyệt của chính mình thì mình là con ma mà bùa chú có xài được đâu! Càng đọc ma càng hiện, càng đọc nghiệp càng kéo; chứ không phải đọc chú là hết nghiệp đâu. Chỉ có tu, ăn năn hối cải mới hết nghiệp. Cho nên nhiều bạn không hiểu, lấy cái dâm tánh làm đầu rồi bầy chuyện này, bầy chuyện kia, chuyện nọ. Tu được chút xíu tưởng là mình đắc đạo, kì thật vô cùng. Đức Phật tới ngày hôm nay thành công cũng không có nói chuyện đắc đạo. Cầu xin được đắc đạo mà thôi, không dám xưng là ta đắc đạo vì con đường đạo là con đường vô cùng tận. Mọi người phải học phải tiến nó mới đi tới chỗ sáng suốt. Cho nên nhiều người không hiểu mà nhầm lẫn ở chỗ đó, rồi bất chấp Trời Phật, bất chấp Thần Thánh, Tiên Phật, nuôi lòng phản nghịch tự chôn sống lấy mình mà thôi. Cho nên những hành động ở thế gian, có tay, có chân, có mặt, có mày đi đứng hung hăng với thiên hạ rồi một ngày nào xuống Địa Ngục để lóc da mặt, mặt mày gớm ghiếc nhìn ai nhưng mà đó là cơ hội cuối cùng mà Thượng Đế ân ban cho mọi người thấy rõ. Hồn của người chết xuống âm phủ bị giam, bị hành hình để chi? Đó là tình thương yêu của Thượng Đế vô cùng tận để độ con ngài thức tâm. Xuống ngộ cảnh đau đớn thức tâm mới có hồi sinh trở lại. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây trở lại làm con người, chúng ta đã trải qua cuộc hành hạ đau đớn đó. Bây giờ, chúng ta nghe tới sự đau đớn khổ cực đó lòng ta cũng cảm động. Nhưng mà chúng ta không chịu thức tâm thì chừng nào chúng ta mới cứu rỗi lấy phần hồn của chúng ta. Cho nên các bạn tu được nhiều tài liệu để các bạn có cơ hội thức tâm, có cơ hội nhìn lại cái thực chất của chính mình thì các bạn mới thấy rõ rằng - - tất cả thế gian là tạm. Tôi phải buông bỏ những tánh sân si, tăm tối để trở về với thực chất tha thứ và thương yêu. Càng ngày càng nới rộng, thức hòa đồng càng ngày càng rộng để khai triển khắp nơi, khắp giới để chuyển tiếp những cái thanh lời, những cái nguyên lí của Trời Phật đã ân ban cho mọi nơi, mọi giới có cơ hội tu học, tự sửa, tự tiến.
  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:21 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Mười Tám

  DẠO ĐỊA NGỤC TREO NGƯỢC

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày mồng 9 tháng 11 năm bính Thìn (1976)


  Thơ

  Thi Lâm biến dã dục chiêu hồn
  Ố huyết thành hà nhiễm thảo căn
  Đảo trí luân thường hình đảo điếu
  Di lưu nghiệt họa báo nhi tôn.

  Dịch

  Đầy nội rừng thây muốn gọi hồn
  Tràn sông ngập cỏ máu nhơ tuôn
  Luân thường đảo lộn thân treo ngược
  Mầm họa để dành báo cháu con.

  Tế Phật: Giữa mùa đông giá, vô cùng lạnh buốt, nhà giàu sửa soạn lò sưởi, củi đốt, mình mặc áo lông, áo da cừu, ăn đồ đun nóng trên bếp lửa. Nhìn lại nhà nghèo, ai nấy áo lạnh mỏng manh, hai hàm răng trong miệng đánh vào nhau nghe côm cốp, muôn phần thê lương. Kiếp trước không tu, kiếp này chìm nổi, mùa đông tới thân lạnh lẽo. Mong những ai no cơm ấm áo ở cõi đời này phải có tinh thần cứu giúp những kẻ nghèo đói khốn cùng, phải tu nhân tích đức để kiếp sau được phúc báo dồi dào, nếu không phúc sẽ hết, kiếp sau phải đầu thai vào gia đình nghèo khổ. Kẻ có trí tuệ, giỏi lo toan không thể không trù tính trước. Bữa nay sửa soạn dạo âm phủ, Dương Sinh mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành...

  Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen.

  Dương Sinh: Ái chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ đàng trước vọng lại, giống hệt tiếng heo kêu lúc bị đồ tể trói, khênh ra chọc tiết ở làng quê.

  Tế Phật: Không được nhiều lời, phía trước Ngục Quan cùng Tướng Quân đã tới, mau tới đón chào.

  Dương Sinh: Kính chào Ngục Quan cùng Tướng Quân. Tôi và Tế Phật phụng chỉ dạo địa ngục viết sách Địa Ngục Du Kí để khuyên đời, xin chỉ giáo nhiều cho.

  Ngục Quan: Miễn lễ, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh lớn Thánh Hiền Đường. Quý Thánh Hiền Đường phò thánh giáo mở rộng đạo, ấn tống kinh hay, sách quý dạy điều thiện để phổ độ chúng sinh, khuyên răn giáo hóa tinh thần người đời, khiến rung chuyển cả ba cõi, đã thức tỉnh được biết bao kẻ liều mạng, mê lầm, công lao hỗ trợ luật pháp khiếm khuyết ở thế gian thật là to lớn. Bữa nay có duyên gặp gỡ, mời Tế Phật cùng Dương Sinh theo tôi vào trong ngục tham quan.

  Dương Sinh: Đa tạ. A! Thì ra đây là Địa Ngục Treo Ngược, trên cửa có bảng đề rõ ràng.

  Tế Phật: Đúng đấy, bữa nay chúng ta dạo thăm Địa Ngục Treo Ngược, mau theo Ngục Quan cùng Tướng Quân vào trong ngục.

  Dương Sinh: Hàng loạt tiếng kêu than như tiếng khóc đám ma, trong ngục là một bãi đất rộng trên mặt hãy còn máu đỏ tươi nhuộm đẫm cỏ.

  Ngục Quan: Đây là Địa Ngục Treo Ngược thuộc quyền cai quản của Đệ Tam Điện.

  Dương Sinh: Cảnh hành hình ở trên sân cỏ rộng hiện ra trước mắt, những trụ sắt trồng thành hàng, trên đầu có căng dây, tất cả tội hồn đều bị treo ngược. Dây thép cứng xuyên qua lòng bàn chân, đầu thòng xuống đất, máu tươi ở chân phọt ra, giãy giụa, kêu gào. Nhưng càng giãy càng đau đớn. Có kẻ bảy lỗ đều chảy máu, im lìm bất động. Tội hồn ở trên cột giống hệt mì sợi đem phơi nắng. Xin hỏi Ngục Quan tại sao các tội hồn đều phải chịu hình phạt này?

  Ngục Quan: Người trần thế, luân thường đảo ngược, đạo đức đồi bại, trò khinh thầy không phân biệt ngũ luân, cho nên những tội hồn bị giam tại ngục này ngày một nhiều. Mấy tội hồn bị phạt máu tươi nhỏ giọt xuống đất làm mọc lên thứ nấm màu đỏ. Vì máu đỏ tươi tưới xuống đất lâu ngày tự nhiên sinh ra loại nấm màu đỏ mà dương gian hiện cũng có trồng. Huyết dịch của tội hồn nhơ bẩn sinh ra vi khuẩn sau đó mọc thành nấm vậy.

  Dương Sinh: Mùi tanh xông vào mũi, khó chịu quá, chỉ muốn mửa.

  Tế Phật: Hãy trấn tỉnh tinh thần, để tránh phương hại tới nhiệm vụ viết sách.

  Ngục Quan: Tôi kêu vài tội hồn tới kể lại rành mạch trường hợp phạm tội của họ để Dương Sinh nghe.

  Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan.

  Ngục Quan: Tướng Quân hãy hạ một tội hồn đang treo ngược trước mặt xuống để nó thuật lại tình trạng đã phạm tội cho Dương Sinh nghe.

  Tướng Quân: Tuân lệnh... Đã hạ tội hồn xuống rồi. Dương Sinh: Xin hỏi tội hồn, vì cớ chi mà bị treo ngược giữa chốn gió lạnh lùa thổi này?

  Tội Hồn: Ối chà chà, tôi đau đớn quá, hai chân đứng không vững, đau nhức lắm, bị treo ngược ruột gan cơ hồ muốn ói luôn ra. Tôi lúc còn sống cư ngụ tại Đài Nam, nhân chú tôi không có con, từ bé tôi đã rời nhà tới ở với chú, nhận chú làm cha, được chú nuôi cho tới khi khôn lớn, học hết bậc trung học. Vì chú tôi mở công ti bách hóa, lại chỉ có tôi là con trai duy nhất, cho nên chú tôi rất thương mến tôi, do đó những nghiệp vụ của công ti chú tôi giao cho tôi toàn quyền lo liệu. Tới năm tôi 37 tuổi, có người láng giềng mách cho hay là tôi không phải con đẻ của chú tôi, lòng tôi liền nẩy sinh ý muốn trở về sống với cha mẹ ruột mình thì hay hơn. Từ đó tôi lén lút chuyển tiền bạc về nhà cha mẹ đẻ. Cha tôi thấy vậy cũng không ngăn cản, tôi còn đem hàng hóa giá trị của công ti bán hết đi cùng biên thêm một số chi phiếu, sau đó bỏ nhà chú trở về nhà cha mẹ ruột lo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khi rõ được sự tình chú tôi nghiến răng trợn mắt, bầm gan tím ruột, chửi Trời trách đất. Chi phiếu tới kì hạn không tiền bảo chứng, các chủ nợ rần rần kéo tới cửa đòi tiền, vì chú tôi đứng tên trương chủ; do đó phần bị bức bách, phần không có cách nào giải quyết nên đành nuốt hận tự tử. Hồn chú tôi tới âm phủ liền tố cáo tội của cha con tôi với Diêm Vương. Diêm Vương liền thụ lí án này. Chú tôi mất được một năm thì cha con tôi bị bệnh ma nhập vào thân, đã tiêu phá hết tiền của, bệnh lại nhập vào tim phổi nên cả hai đều thác. Hồn cha con tôi xuống tới âm phủ mới biết là đã bị giảm bớt tuổi thọ. Tam Điện Minh Vương quá giận phán đày tôi vào Địa Ngục Treo Ngược. Nghe nói cha đẻ tôi cũng bị xử đày nơi ngục khác để chịu hình phạt.

  Ngục Quan: Quân súc sanh ngược ngạo, mi được chú nuôi nấng khôn lớn, không biết đền ơn, nửa đường thay lòng đổi dạ, đảo ngược luân thường đến nỗi phải xử đày ngục này để thụ hình, còn nói năng gì nữa? Tướng Quân hãy áp giải nó đi hành hình, cởi trói thả hai tội hồn phía trái xuống để nó khai tội với Dương Thiện Sinh hầu chép vào sách Địa Ngục Du Kí.

  Tướng Quân: Tuân lệnh... Đã dẫn tội hồn tới.

  Ngục Quan: Mau khai hết tội mà mi đã phạm lúc còn sống cho Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở dương gian nghe.

  Tội Hồn: Tôi hiện tại muôn phần thống khổ! Hàng ngày chịu hình phạt treo ngược, có miệng mà như câm, hai mắt muốn lòi tròng. Lúc còn sống tôi ngụ ở Đài Trung, đã có gia đình còn kết giao với một thiếu nữ, lén lút sống chung với nhau, lần lần bị bại lộ, thiếu nữ đó không cha, chỉ có một bà mẹ cô đơn, tuổi đã ngoài bốn mươi mà nhan sắc còn mặn mà. Tôi thường mượn cớ này cớ nọ lui tới nhà bà, dùng lời đường mật quyến rũ, bà liền bị tôi mê hoặc rồi thất tiết vì tôi, ngựa quen đường cũ, lui tới gặp gỡ hoài, cuối cùng ăn ở với nhau công khai, hưởng thụ mọi khoái lạc. Vì quá sung sướng thành lóa mắt không tự biết kềm chế bớt. Cuối cùng bị tai nạn xe hơi, thân thể nát bấy, hồn bất tỉnh. Trong lúc hôn mê quỷ đầu trâu mặt ngựa mang chĩa sắt, xích sắt tới áp giải xuống âm phủ, khi tới trước đài gương soi ác nghiệp, những hành vi xấu xa bẩn thỉu trước đây hiện rõ lại nguyên hình, thẹn nhục tới nổi chẳng còn dám ngó mặt một ai. Minh Vương quá giận dữ liền xử đày tôi vào Địa Ngục Treo Ngược với thời gian là ba mươi năm, hiện thời tôi mới chịu tội được hai năm, như vậy còn quá lâu, không biết tới bao giờ mới dứt khổ? Ngục Quan: Quân súc sinh, mi chẳng khác gì gà chó, cha mẹ không nhìn, tội gian dâm là tội đứng đầu muôn nghiệp ác. Mi gian dâm với con gái nhà người ta là tội lớn, đã không tự biết lại còn làm tới, phá hoại thêm tiết hạnh của người quả phụ, gian dâm cả mẹ lẫn con, tội mi đáng chết. Sau khi thụ hình ở ngục này, mi còn bị đày tiếp tại ngục A Tì, vĩnh viễn không được đầu thai.

  Tế Phật: Không gìn giữ ngũ luân, làm bại hoại đạo đức, người đời nếu như không tôn kính thầy, dùng lời xấc xược đối với người trên, không hiếu thảo với cha mẹ, gian dâm với cả hai mẹ con mà bị xử phạt đày ở Ngục Treo Ngược này kể cũng còn là nhẹ, phải đày xuống Ngục A tì mới là chỗ chôn thân. Người đời mau sớm tỉnh ngộ, để sau khi chết khỏi phải đày xuống ngục này. Bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò chúng ta sửa soạn phải trở về.

  Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân đã mở đường khai lối, chúng tôi phải trở lại Thánh Hiền Đường, xin từ giã hai vị Tiên Quan.

  Ngục Quan: Miễn lễ, có chỗ nào sơ xuất xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lượng thứ cho.

  Tế Phật: Xin đứng khách sáo. Dương Sinh mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.

  Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:22 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Mười Chín

  DẠO PHỦ HOÀN HỒN BỐN LOÀI SINH VẬT

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày 19 tháng 11 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Phi mao tái giác thất nhân tâm
  Tại thế phi vi chủng nghiệt nhân
  Vạn vật đồng tuần thiên lí chuyển
  Tứ sinh bội đạo thái vi nhân.

  Dịch

  Thân người hóa vật mọc sừng lông
  Làm quấy trần gian giống ác trồng
  Chuyển biến lẽ Trời muôn vật đổi
  Bốn đời phản đạo phá cương thường.

  Tế Phật: Bữa nay sửa soạn dạo địa ngục, Dương Sinh mau theo thầy lên đài sen.

  Dương Sinh: Thưa vâng, nhưng không rõ bữa nay mình đi đâu?

  Tế Phật: Lần dạo âm phủ bữa nay thật khác xa các lần trước, có một cảnh đặc biệt phải lên tinh thần, tâm chớ hoang mang, kẻo ảnh hưởng tới việc viết sách.

  Dương Sinh: Vâng vâng, con đã lên đài sen, xin thầy khởi hành... A, tại sao phía dưới lại lóng lánh ánh vàng, có người đầu tỏa hào quang, ngời sáng không trung.

  Tế Phật: Ai biểu con lén mở mắt ra? Đó là ánh đạo ngời tỏa từ Thánh Hiền Đường, bởi vì chúng ta tọa đài sen nổi ở giữa không trung nên trong Thánh Hiền Đường có chư thần phò hộ, có các môn sinh thiền định tập trung tinh thần, hai khí âm dương hội tụ ở tiêu điểm, tự nhiên phóng ra ánh sáng. Đó là công trình tu tập gian lao của các môn sinh tại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Xin hỏi ân sư, ánh đạo của các môn sinh trong Thánh Hiền Đường có thể bảo trì mãi mãi được không?

  Tế Phật: Phàm sau khi rời Thánh Hiền Đường, đạo tâm không bỏ, hành đạo chuyên cần, ánh sáng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng. Nếu như sau khi rời Thánh Hiền Đường, bỏ mất tâm đạo, muốn gì làm nấy, lén lút làm chuyện tổn đức, ánh sáng liền biến thành bóng tối, mất đi vẻ sáng ngời. Nếu như trong Thánh Hiền Đường có tam giới cao chân giáng lâm, thì ánh đạo mạnh vô cùng. Do đó, kẻ gần gũi người có đạo hay chùa miễu, thánh đường, ma ở ngoài chẳng dám xâm phạm. Sau khi rời Thánh Hiền Đường, nếu như hành động bất nhân ác đức, đèn tâm lập tức tắt ngấm, ma quỷ thích tối sợ sáng, do đó dễ xâm nhập vào trong người, khi ánh sáng ban mai ló dạng, quỷ ma tức khắc thối lui. Người đời không thể không thận trọng điều đó. Dương Sinh mau nhắm chặt hai mắt, để tới âm phủ dạo thăm.

  Dương Sinh: Dạ dạ, con đã nhắm thật chặt hai mắt, mời ân sư khởi hành...

  Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Tại sao phía trước lại có dã thú, gà vịt cùng chim chóc tụ họp, có nên theo đường nhỏ này tới đó xem?

  Tế Phật: Đó là bốn loại sinh vật sau khi chết trở lại địa ngục, vì phía trước là ranh giới giữa cõi âm với cõi trần.

  Dương Sinh: Bữa trước tới đây, tại sao con không nhìn thấy cảnh này?

  Tế Phật: Bởi vì con là người phàm, ta sợ con thấy quá nhiều, tinh thần sẽ bấn loạn, bởi vậy tạm dùng pháp thuật che mắt để con khỏi trông thấy cảnh bốn loại sinh vật trên đường trở về âm phủ.

  Dương Sinh: Thì ra con đã bị ân sư đem phép tam muội ra rỡn mà không hay. Những động vật này tới âm phủ tại sao lại kinh hoàng kêu la, bay nhảy, giống như bị người ta lùa đuổi vậy?

  Tế Phật: Bốn loài sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn hoảng kinh chưa an định, một sớm đoạn tuyệt dương khí, liền bị âm khí bổ vây, tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả. Nghiệp chướng của bốn loài sinh vật này khá nặng, tính linh u tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về, điểm này người đời phần lớn đều chưa rõ.

  Dương Sinh: Đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời. Chúng ta đi về phía trước phải không?

  Tế Phật: Đúng đấy, chúng ta theo đám gia súc trâu, ngựa và dê này mà đi, đến như các loại hóa sinh, thấp sinh, hình dáng li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất lẹ, mắt phàm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ họp ở âm ti, đợi sau khi đã hoàn hồn, sẽ được xét xử lại, hầu rõ về ba kiếp nhân quả.

  Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cửa ngục của quỷ, tại sao hồn bốn loại sinh vật này không đi vào cửa lớn?

  Tế Phật: Vì cửa ngục quỷ do linh hồn người làm chủ, bốn loài sinh vật này nghiệp quá nặng, cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên.

  Dương Sinh: Đã vào trong cửa ngục quỷ, tại sao nó không tới Giao Bộ Sảnh báo cáo?

  Tế Phật: Có nơi khác lo liệu cho chúng, nơi đó cách đây cũng chẳng xa, ta hãy đi theo chúng, mau mau lên...

  Dương Sinh: A! Phía trước có một khu đất xanh mướt, giống như khu chăn nuôi, phía tay phải có một điện phủ, trên đề “Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật”. Bốn loại sinh vật này vừa kêu la thảm thiết vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ gật gù lạy tạ như muốn giải bày tội trạng.

  Tế Phật: Phía trước chính là phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật. Phàm bốn loài sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo, sau khi trả hết nghiệp báo ắt trở lại phủ này để hoàn hồn trở lại hình người, mau đi tới trước phủ.

  Dương Sinh: Ba vị quan viên từ trong phủ đi ra, không rõ họ là ai?

  Tế Phật: Đó là Thiên Tuế cùng quan viên phủ này, mau tới trước chào ra mắt.

  Dương Sinh: Kính lạy Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan.

  Thiên Tuế: Miễn lễ, mau đứng dậy, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã quá bộ xuống thăm bản phủ.

  Tế Phật: Bữa nay tôi dẫn Dương Thiện Sinh là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường, ở Côn Đảo thuộc Đài Trung trên dương gian, tới quý phủ tham quan. Xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho.

  Thiên Tuế: Được được, mời hai vị theo tôi vào trong ngục nghỉ ngơi.

  Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đãi quá nồng hậu.

  Thiên Tuế: Mời hai vị ngồi, tướng quân mau dâng trà.

  Dương Sinh: Nơi đây tiêu điều, tất cả đều cảm thấy hoang vắng, xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho.

  Thiên Tuế: Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật này, người đời rất ít kẻ biết, còn trường hợp quý Thánh Hiền Đường vì phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Kí, có lệnh đặc biệt của Ngọc Hoàng nên Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật phải mở cửa để quý vị vào tham quan. Quả thực đó là hành động náo loạn cõi Trời.

  Dương Sinh: Cảm tạ thiên ân thánh đức, xin Thiên Tuế chỉ giáo cho.

  Thiên Tuế: Tôi cai quản phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật này, làm chức Thiên Tuế vì bốn loài sinh vật này như loài rùa, sống tới 1.000 năm, do đó bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi là Diêm Vương. Phàm lúc sống tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đọa ở Thập Điện xong còn bị phán đày tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loài sinh vật luân hồi, giáng thế bèn thay đầu đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quý báu. Tứ sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. Bốn loài: thai sinh là cấp một, noãn sinh là cấp hai, thấp sinh là cấp ba, hóa sinh là cấp bốn. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn; thấp sinh, hóa sinh nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy hai loại này khó mà hoàn hồn, phải đợi toàn thể hồn linh tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được.

  Tế Phật: Đã tới giờ rồi, thầy trò tôi phải trở về Thánh Hiền Đường, lần khác lại xin tới làm rộn nhiều hơn nữa.

  Dương Sinh: Được nghe lời chỉ giáo quả là sung sướng, xin tạm biệt, đa tạ Thiên Tuế đã chỉ vẽ cho. Chúng tôi cần phải trở lại Thánh Hiền Đường.

  Thiên Tuế: Có điều chi khiếm lễ xin rộng lòng tha thứ. Lần tới xin trở lại thăm bản phủ.

  Tế Phật: Dương sinh mau rời phủ, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Thiên Tuế: Xin tiễn chào.

  Tế Phật: Cảm tạ lời vàng ngọc của Thiên Tuế. Xin được bao dong che chở.

  Thiên Tuế: Chớ quá lễ độ. Vì giờ trở lại Thánh Hiền Đường của Dương Sinh đã tới, tôi không tiện lưu giữ.

  Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin thầy trở lại Thánh Hiền Đường...

  Tế Phật: Thánh Hiền Đường đã tới, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.

  LỜI ÔNG TÁM GIẢNG Hôm nay chúng ta đọc đến đây đã thấy rằng một người làm tội bị đày biết bao nhiêu cửa ngục, rồi còn trở lại thế gian làm con thú, rồi luân hồi lục đạo khổ biết là bao nhiêu! Cho nên ngày hôm nay, chúng ta làm con người chúng ta đã cảm thấy thống khổ rồi. Sanh, lão, bệnh, tử là đã thống khổ rồi! Các bạn đã sống nhờ cái xác này, si mê trong cái xác này, nhưng mà cái xác này càng ngày càng già nua, thống khổ nó đi tới rồi; nó tới sát một bên các bạn. Cho nên các bạn phải cố gắng tu nhiều hơn, trì niệm danh Phật nhiều hơn, trì niệm lục tự nhiều hơn để sớm khai minh tâm thức và đã thấy rõ tội trạng. Người thế gian tu thì tội sẽ xóa liền, nhưng tu đúng pháp phải dày công trì chí chứ không phải tu kiểu, tu chơi, tu để lòe mắt người khác, không được. Tu là trong thực tâm của chúng ta, tu bổ sửa chữa để khôi phục sự quân bình trong nội thức của chính ta. Chúng ta cảm thấy thể xác này trần trược may mắn hơn con thú, nhưng mà cũng còn ôm lấy sự tranh chấp nặng trược mà chúng ta phải rời bỏ những cái tánh ý đó để trở về với sự thanh nhẹ. Cái phần thanh nhẹ đó là phần siêu thoát, thường độ, thăng hoa. Lúc đó các bạn mới mong rằng có cơ hội để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay các bạn tu về điển giới, thực hành trong cái công phu để thấy rõ điển giới, quy tụ điển giới trong cơ tạng các bạn. Cả ngày ăn uống này kia, kia nọ; Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ vô trong cơ tạng các bạn. Các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển trụ đảnh ngay trung tim bộ đầu, ý niệm Phật là các bạn thấy nó có sự di chuyển thanh quang ở trên bộ đầu rõ ràng. Càng ngày tâm thức của các bạn càng ngày càng nhẹ. Càng làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, các bạn thấy rõ nhiều ngày, nhiều giờ các bạn thấy nó đã mở bên trong rồi. Nó mở nay một chút, mai một chút. Hồi trước kia các bạn muốn suy nghĩ một cái gì nó khó khăn, bây giờ các bạn vừa chớp nhoáng là các bạn đã hiểu rồi, thì tương lai thế nào? Niệm, thường niệm, vô biệt niệm, các bạn đâu còn phải nhớ cái cảnh dâm ô tại trần gian nữa, nhưng mà nhớ sự thăng hoa tiến hóa để cứu độ, cứu ta và ảnh hưởng người khác, trường kì khai triển tới vô cùng. Khi mà chúng ta đi xuống, chúng ta thấy xuống địa ngục đã bị giam mười cửa địa ngục nhưng mà cũng phải luân hồi trở lại rồi làm con thú rồi thử thách nữa. Bề trên mới chứng giám, chúng ta mới có cơ hội thăng hoa tu học. Những con thú đó mới có cơ hội thăng hoa tu học. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta đã trọn lành, hồn phách đã hội tụ, cơ thể có, đi đứng ngồi nằm có, phước duyên tại thế có, có gia cang, có biết thương yêu, có biết đường lối tu học, tại sao chúng ta không trì chí mà thực hành để đi tới. Cho nên, không nên phản lấy chính mình và không nên tiếp tục lường gạt ta. Trong cơ tạng của chúng ta có dâm dục là hàng đầu mà nhiều người đã biện hộ cho sự dâm dục và lấy sự dâm dục làm thành một đạo thánh tại thế. Cái đó cũng có chỗ phán xét, có chỗ xét xử sau khi họ rời thế... thì họ cứ bất chấp phần hồn, họ không hiểu hồn là cái gì, họ không thấy rõ cái hồn đang nhập cái thể xác này, nhưng mà họ tưởng cái thể xác này là của thiên đàng tại thế. Không đâu bạn! Xác này hiện đang giam hãm phần hồn của các bạn, cái phần hồn của các bạn đang bị kiểm soát bởi thể xác này. Thể xác này nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, các bạn phải nhờ thanh khí bên ngoài các bạn mới sống không? Nhờ ăn uống Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, luồng điển âm dương các bạn mới có đi đứng được không? Thì sự liên hệ này của tiểu thiên địa này với càn khôn vũ trụ là một, cái thể xác này đã đang kiểm soát phần hồn bạn, chứ ai nắm chìa khoá đó? Chỉ Đại Thanh Tịnh là người nắm chìa khoá này. Ngài di chuyển một chút là chúng ta đã đi luân hồi không biết bao nhiêu kiếp mới trở lại làm con người và di chuyển một chút thì chúng ta sẽ tan rã tới bảy ức niên mới có cơ hội hồi sinh, hội tụ đủ điều kiện mới làm một con người. Cái điều kiện siêu việt, siêu văn minh mà nó hướng độ cho các bạn. Bây giờ các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn suy xét, các bạn có thể phóng điển ra. Các bạn ngồi thiền đây, nhưng mà điển của các bạn được kéo lên không trung, bên trên chư tiên đi ngang cũng thấy ánh sáng của căn nhà này, mọi người hướng tâm để thấy rõ nguyên năng sẵn có. Vốn của chúng ta là không, vốn chúng ta là hào quang, vốn chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta phải nắm cái đó mà để trở về với nguồn cội, chỉ có phần đó mới phần di chuyển mau lẹ cấp tốc và hỗ trợ trong tinh thần khai triển theo thiên cơ của càn khôn vũ trụ. Thượng Đế đã ấn định cho chúng ta có cơ hội cho chúng ta có một cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không có ai có thể tạo các bạn ra tại thế. Các bạn phải thấy cái duyên dáng đó, thấy cái may mắn đó, thấy cái ngộ nghĩnh đó, thấy cái sự siêu việt đó của Thượng Đế đang ban cho các bạn, các bạn nên giữ và trở lại sự thanh tao, sự cao cả, sự nhẹ nhàng ở bên trên chính là bạn đó, là phần hồn của các bạn. Các bạn có thể giao du ba cõi, không thể phủ nhận không có hồn, chúng ta phủ nhận không có hồn là chúng ta sai lạc. Cuốn sách Địa Ngục Du Kí này người thế gian đặt ra để chế một cuốn sách như thế này cũng không có thể được. Nó nằm trong cái nguyên lí siêu phàm và để cho các bạn thấy rõ thiên đàng do tâm, địa ngục do tâm, ma quỷ cũng là tâm. Ngày hôm nay các bạn thức tâm rồi các bạn tu để giải tỏa những phần ô trược trong tam giới của cái tiểu thiên địa này thì các bạn thấy không: nó càng ngày càng co thúc, nó hội tụ đủ điều kiện thanh nhẹ thì các bạn mới thấy rằng sự giao cảm của các bạn là vô cùng, đối với các cõi nó không có khó khăn. Các bạn đã thấy rõ một máy điện não tại thế gian, các bạn khen tặng mừng rỡ đã có cái máy điện não. Tôi muốn cái gì, tôi bấm nó ra cái nấy thì cái óc của các bạn chỉ chia cho nó mới có một phần thôi! Mà nếu các bạn trở về với sự thanh nhẹ của các bạn thì hỏi chớ cái điện não nào của bạn là vô cùng lớn rộng, vật chất ở thế gian hữu hạn không có thể chứa hết điện não của con người... không thể chứa hết! Một phần nào thôi! Nhưng nó không có điện thì không thể hiện được một cái hình gì trên màn ảnh hết. Ngày hôm nay các bạn đã có một bộ đầu có điện đầy đủ. Cái điện này là cái điện thanh nhẹ vô cùng, thanh quang liên hệ với Thượng Đế, càn khôn vũ trụ mà các bạn không biết trở về để sử dụng tận hưởng cái nguyên năng đó, mà chạy theo vật chất nữa, thì còn bị kẹt. Các bạn thấy không? Cái điện não đó không có điện thì không thể hiện cái gì hết, mà bạn không cần gắn điện nhưng mà thể hiện tất cả những gì trong thế gian gọi là tư tưởng. Trong tưởng nó có tượng, nó vẫn có hình ảnh đàng hoàng. Khi các bạn tưởng người đó là nó có cái hình người đó. Các bạn càng thanh tịnh thì các bạn càng thấy rõ. Cho nên cái Minh Cảnh Đài nó mở do đâu? Ở đâu nó mở cho bạn? Do sự cố gắng, sửa chữa thanh lọc từ trược tới thanh hội tụ đủ điều kiện hòa cảm với càn khôn vũ trụ, hưởng ứng với đại thanh tịnh thì ở trên chiếu chúng ta, thì chúng ta thấy có Minh Cảnh Đài rồi, nháy mắt là thấy rồi, ý tưởng là ngộ rồi. Các bạn thấy không? Tuy nhiều người, tại sao tôi hồi nào tới giờ, tôi không có vô chùa, tôi không có đọc kinh, tôi không có đi vô nhà thờ, tôi không có đọc kinh nhưng mà tôi mới học cái môn Thiền này mà ngày nay tôi ôm cuốn kinh Thánh tôi quý vô cùng. Tôi thấy lời vàng tiếng ngọc của Ngài đã ban cho tôi biết là bao nhiêu kiếp mà tôi chưa ngộ. Tôi thấy trong kinh chùa bao nhiêu cuốn kinh, một chữ đáng ngàn vàng mà hướng độ tôi, mà tôi không hay, tôi lại khinh khi. Tôi cho đạo này là đạo bịp, đạo ăn cướp chính tôi là ăn cướp, tôi không hiểu đạo. Tôi ăn cướp, tôi tăm tối, tôi củng cố cái sự tăm tối và tôi không hiểu đạo. Tôi không chịu nghiên cứu cái đạo thì tôi mất cái TÂM. Mất tâm là mất gốc, cái tâm của các bạn biến thể vô cùng, tốt xấu do bạn mà thôi, thấy rõ chưa? Chúng ta phải thấy rõ điều này mà ăn năn hối cãi trở về với chính ta. Các bạn sống có mấy chục năm ở thế gian, cơ hội cuối cùng này. Những cái cảnh kích động và phản động để dồn các bạn trở về với sự chơn giác thanh tịnh của bạn, để minh cảm cái đại thanh tịnh, giá trị của đại thanh tịnh đã và đang làm việc gì cho bạn? Các bạn không còn sự mê tín nữa. Các bạn thấy rõ đường đi nước bước. Tu trở về thanh tịnh và hướng dâng tất cả những sự thanh tịnh của chính chúng ta để theo dõi một cuộc thanh tịnh hướng về đại thanh tịnh thì việc làm của các bạn đâu có phải việc nhỏ. Bạn đi tới đâu là một vị cứu tinh, bạn tới một gia đình đó mà bạn hướng thượng thì bạn đem tin lành cho mọi người. Bạn thấy cái thức hòa đồng của bạn tràn lan khắp thế giới chỗ nào các bạn cũng có thể đến được. Mỗi người chúng ta tu cho tất cả, không phải tu riêng cho cá nhân. Tu cho tất cả là tại sao? Các bạn trở về với sự cấu trúc siêu nhiên. Cấu trúc siêu nhiên, bảy ức niên mới tạo thành cái thể xác của các bạn hiện tại. Có hồn có vía mà các bạn trở về được rồi, thì các bạn làm gì đây? Một chuyện vĩ đại, chuyện lớn vô cùng. Các bạn phải đi và phải giải, phải mở, phải dìu dắt vạn linh. Lúc đó các bạn mới quý Thượng Đế cũng chưa muộn. Chịu tu thì lúc đó các bạn mới quỳ trước mặt Thượng Đế và thấy 72 diệu tướng của Ngài là vô cùng. Còn chúng ta chỉ có một bần tướng thôi mà dám khinh khi Thượng Đế, dám khinh khi Chúa, dám khinh khi Phật, đáng tội vô cùng. Sự phục vụ của Trời Phật rất tận tâm đối với chúng ta, pháp thủy luôn luôn rưới tươi trong tế bào chúng ta, hạ mình hết sức để tận độ chúng ta, dẫn dắt chúng ta tiến hóa mà chúng ta còn từ chối! Vì sự tăm tối, đáng thương! Cảnh địa ngục các bạn đã đi cùng tôi qua âm thinh tôi đọc để diễn tả những hình ảnh cho các bạn thấy. Chúng ta cùng đi để tìm hiểu sự đau khổ của vạn linh, của oan hồn đang nhận tội, mong được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cũng mong nhìn nhận sự thật tội lỗi của chúng ta để chúng ta có cơ hội giải thoát, để thực hiện một cơ đồ siêu văn minh ở tương lai, nhân loại không còn lầm than nữa. Các bạn thấy càng ngày càng văn minh, vật chất càng tiến thì âm thinh chúng ta truyền cảm lưu lại năm này tháng kia trong máy móc cũng còn, khởi diễn và nhắc nhở chúng ta. Vật chất đã tiến bộ rồi, hỏi tâm linh chúng ta còn trì trệ nữa không? Cố gắng tu đi thì các bạn mới sử dụng tất cả là siêu văn minh, tinh vi trong khối óc hào quang sẵn có của các bạn. Nền văn minh đó mới là nền văn minh thật sự đóng góp hòa bình cho nhân loại, nền văn minh đó mới đem lại cái nhân quyền cho các bạn thấy rõ. Hồn các bạn giáng lâm xuống thế gian ngự trong cái tiểu thiên địa này mà các bạn không biết luật nhân quyền của Thượng Đế. Luật nhân quyền của Thượng Đế ở đâu các bạn thấy không? Các bạn có một thể xác, có tim, gan, tì, phế, thận, có mỗi bộ phận 250 vị tì kheo theo bạn mà bạn đã chưa hề quán độ nó, chưa lo cho nó. Các bạn chỉ hướng ngoại, lo ngoại, lo sự tranh chấp, lo sự lợi lộc tạm thời vô lí mà không đi đến đâu. Rồi các bạn sớm ăn năn trở về ngự trị trong cơ cấu chúng ta, sửa sang và trả lại cho nhân quyền và để hướng độ vạn linh trong tiểu thiên địa này đồng tu đồng tiến với chính chúng ta. Không hướng vào cái nhân quyền sai lầm giết chóc và không có bờ bến tự giác được. Thượng Đế đã ban cho chúng ta đầy đủ rồi! Các bạn có Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Các hướng, phương chuyển nhưng mà các bạn quên bạn. Cho nên cố gắng tu thanh tịnh để trở về sự chơn giác đó, rồi chúng ta mới phân tách ra, chúng ta mới trở về nguyên năng của chính chúng ta thì các bạn làm một việc cho mọi việc. Việc các bạn thành công thì mọi người khác cũng sẽ đồng đi tới sự thành công và tận hưởng phúc lạc Trời Phật ân ban trong nội thức của chúng ta. Hôm nay chúng ta được dạo một phần địa ngục tiếp để hiểu rõ cái quyền năng luật pháp của người đời, của Trời Phật, của Địa Phủ đã làm gì và đã phục vụ chúng sanh bằng cách nào, phần hồn bằng cách nào và dẫn tiến phần hồn đi đến đâu? Có phải đi về vô cùng không các bạn? Cho nên trên đường đi tu học của chúng ta phải hướng về con đường vô cùng. Chúng ta không có cái đầu không làm việc được, mà cái đầu chúng ta hội tụ đầy thanh điển mà chúng ta không chịu hướng thượng để tận hưởng niềm thanh tịnh và hướng thẳng trong đại thanh tịnh để được tận độ và thăng hoa nhẹ nhàng thì rất uổng! Các bạn phải cố gắng nghe đi nghe lại, rất đại duyên, đại phước; ngày hôm nay chúng ta mới có duyên lành hội tụ. Chúng ta ở trong khu vực này, tâm tư mọi người hướng thượng lo tu và để nghe cái chơn lí và để thực hành đóng góp cái phần thanh quang sẵn có của chúng ta trong cả ba giới: Thiên, Địa, Nhơn. Mỗi ngày chúng ta đều làm một chút rồi đây chúng ta sẽ thức tâm càng sớm càng tốt.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:22 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Hai Mươi

  LẠI DẠO PHỦ HOÀN HỒN BỐN LOÀI SINH VẬT

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày 29 tháng 11 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Thiên lí chiêu chiêu thùy thuyết vô
  Nhân duyên các dị biệt hình khu
  Tu tòng lục đạo khai tân lộ
  Mạc học thiềm tiền kết võng thù.

  Dịch

  Lẽ Trời vằng vặc chẳng nên bàn
  Khác biệt căn duyên khác biệt thân
  Sáu ngã tối tăm tìm ngã mới
  Đừng giăng lưới nhện trước thềm hiên.

  Tế Phật: Ai nói đạo Trời không có báo ứng? Hãy nhìn bốn loài động vật trâu ngựa, gà vịt, cá tôm, côn trùng, nhân duyên kiếp trước bất đồng cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau. Người đời là loại chúng sinh cao quý nhất nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài, cho nên phải biết quý trọng thân mình, mau tầm đạo tu đức, để tránh khỏi phải bị đầu thai làm một trong bốn loài động vật, mỗi loài phải giữ một bổn phận để tiêu tan các nghiệp báo chất chứa. Từ trong đường súc sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tới kì phục hoàn nhân thân, đừng giống như con nhện trước rèm, tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó, suốt đời bị trói buộc không thoát ra nổi. Dương sinh sửa soạn dạo địa ngục.

  Dương Sinh: Tuân lệnh, còn đã sẵn sàng...

  Tế Phật: Đã tới, phía trước Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, thấy Thiên Tuế cùng quan viên đã chờ sẵn nơi cửa phủ để nghinh tiếp chúng ta.

  Dương Sinh: Bái kiến Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan, bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, xin chỉ giáo nhiều cho.

  Thiên Tuế: Chớ lễ độ quá mức, bữa trước chưa được đàm luận nhiều, bữa nay mừng đón Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại quá bộ tới thăm. Mời vào trong nghỉ ngơi, đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm.

  Dương Sinh: Không cảm thấy khổ cực chút nào, khi ngồi đài sen chỉ nghe tiếng gió thổi mà thôi.

  Tế Phật: Chúng ta theo Thiên Tuế vào trong phủ nghỉ ngơi một lát.

  Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đãi trọng thể.

  Thiên Tuế: Mời uống trà, xin chớ khách sáo.

  Dương Sinh: Bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Kí, do tôi đảm nhiệm việc dạo âm ti, biết là hết sức vinh dự, nhưng còn nông cạn về đạo học, tình hình ở Minh phủ hầu hết lại chưa tỏ tường. Vậy xin Thiên Tuế chỉ cho tôi biết thêm về tình trạng hiện thời của Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, hầu người đời biết rõ mà tránh phạm phải những lỗi lầm.

  Thiên Tuế: Tôi đích thân dẫn Dương Sinh đi thăm sân hành hình, cùng ở bên cạnh giải thích cặn kẽ, như vậy hẳn là sẽ hiểu rành mạch.

  Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế.

  Thiên Tuế: Dương Sinh hãy theo tôi tới chính điện.

  Dương Sinh: Tuân lệnh. Kìa! Con nai rừng kia tại sao lại đón đường chào Thiên Tuế, hình như nó có điều chi muốn nói?

  Thiên Tuế: Đúng đấy, con nai này kiếp trước là đệ tử của Phật, nhưng vì thân nhuốm trọng bệnh, sinh lòng oán ghét Phật Tổ vì đã không bảo bọc, bèn bỏ chay phá giới, phản tục hoàn trần, lập gia đình đẻ con, nhưng vẫn còn hủy báng Thần Phật. Sau khi chết phải đầu thai làm thân nai. Lần này là lần luân hồi thứ ba, nai được sanh tại núi sâu, ăn cỏ xanh, uống nước suối, suốt đời chịu khổ vì gió sương, để trả nghiệp kiếp trước. Ở chốn non sâu, ăn cỏ, uống sương sống như một vị đạo sĩ tu hành, đó gọi là nhân quả báo ứng. Hiện nay con nai đã hoàn toàn trả xong nghiệp báo, bị âm khí dắt đến điện địa phủ, nghiêng đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu, để phục hồi nhân thân.

  Dương Sinh: Một niệm nghĩ sai, bèn bị ác báo, âm luật khó thoát, thiệt là đáng sợ, nhưng tôi còn có điều chưa rõ, bốn loài sinh vật, sau khi chết đi tại sao lại tự nhiên bị âm sai dắt dẫn xuống âm phủ, lẽ đó là thế nào vậy?

  Thiên Tuế: Tôi xin thưa rõ là: Thiên địa tạo hóa hoàn toàn do một khí vận hành, cho nên trong đạo giáo có thuyết “Nhất khí hóa tam thanh” (một khí hóa ba trong), kì thực không phải một khí chỉ hóa được ba trong, mà một khí có thể hóa muôn ngàn. Trời có thiên khí, đất có địa khí, người có nhân khí; Trời Đất người không lúc nào không một thở ra, một hút vào. Nếu như thiên khí dứt tuyệt, Trời ắt sa xuống; địa khí dứt tuyệt, đất ắt sụp đổ; nhân khí dứt tuyệt, người hẳn chết queo. Cái điểm chân khí này tức là tâm khí. Gần đây khoa học gia ở dương gian mới chỉ khám phá được cái gọi là “Địa tâm dẫn lực”, nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết đó là “Thiên tâm dẫn lực” và “Nhân tâm dẫn lực”. Cái gì trong nổi lên trên là Thiên, đó là do “Thiên tâm dẫn lực”. Cái gì đục thì ngưng đọng xuống dưới làm đất, đó là do “Địa tâm dẫn lực”. Tính dục động, đó là “Nhân tâm dẫn lực”. Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới. Như trong bốn loại thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh đều do kiếp trước nghiệp trần sâu nặng, sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn, tự động đọa địa ngục để Diêm Vương phán xét. Nếu như có kẻ nào tu hành, một điểm tính linh trong nhẹ tự nhiên bay lên Trời, âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được. Giống như một khinh khí cầu chứa đầy hơi, bay lên trong không trung, muốn kéo lại, ắt bị kéo theo luôn. Cho nên người đời thành Tiên Phật hay thành ma quỷ đều do kiếp trước tu hay không tu. Còn nếu muốn siêu độ linh hồn tổ tiên thì phải tạo công đức hiện tại, nếu không sẽ tốn ngàn vàng mà vô ích. Kẻ muốn siêu độ tổ tiên trừ việc lo tu hành bản thân ra, nên ấn tống kinh sách để dạy điều thiện mới là công đức lớn nhất. Bởi Tiên Phật lấy việc xuất thế, độ người thoát khổ làm đại nguyện, thì kinh sách dạy điều thiện là tiếng lòng của Tiên Phật, cốt yếu giúp người đời tu tâm dưỡng tính, cho nên phổ biến kinh điển, ấn tống sách dạy điều thiện chính là phù hợp với lòng của Tiên Phật, công đức đó lớn vô cùng, lấy công đức đó mà hồi hướng cho linh hồn tổ tiên, thì tổ tiên thoát khổ mau lẹ nhất. Như muốn tụng kinh siêu độ cũng phải có kinh sách làm bằng, điểm đó người đời không thể không biết. Ngoài ra, giúp kẻ nghèo thương kẻ khổ, công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp.

  Dương Sinh: Lời vàng của Thiên Tuế rất đúng lẽ đạo. Tiên Phật truyền pháp thuyết giáo đều ghi vào kinh sách, phổ kinh in sách đúng là hợp ý Trời, công đức đó lớn vô cùng, linh hồn tổ tiên tự nhiên được “Thiên tâm dẫn lực” hút lên chốn siêu sinh cực lạc.

  Tế Phật: Lời của Dương sinh thật hợp nghĩa đạo “Thiên Kinh” tức là “Địa Nghĩa”, người đời phải hết lòng nhân nghĩa, đó là nhân cách hoàn toàn, sẽ được dự phần Thiên Tiên vậy. Thiên Tuế: Con nai này đã luân hồi ba kiếp ở thế gian là do cái nhân quả trước, ta xóa bỏ các tội xưa, sai Tướng Quân dẫn con nai này tới “Dinh Hoàn Hồn“ cho nó uống nước hoàn hồn.

  Tướng Quân: Tuân lệnh, xin mời Dương Thiện Sinh đi với tôi hầu quan sát cho thật tỏ tường.

  Dương Sinh: Phải phải, đa tạ Tướng Quân. Kế bên quả nhiên có một cái dinh trên đề Dinh Hoàn Hồn, trong có một ông già đưa từng chén nước cho mỗi con vật uống, con nào con nấy đều hiện lại hình người, có trai, có gái, có già, có trẻ.

  Tướng Quân: Dương Sinh hãy đứng ở bên cạnh mà coi, để tôi lấy một chén nước hoàn hồn cho con nai này uống.

  Dương Sinh: Được, xin cứ tùy tiện. Ý! Giống hệt như ma bày thuật. Con nai rừng sau khi uống xong thì hình hài lập tức thay đổi biến thành một ông già khoảng ngoài 50 tuổi, đầu trọc, trên đỉnh sọ quả nhiên có dấu hương châm thụ giới, đó là tướng mạo sau khi hoàn tục ư?

  Tướng Quân: Đúng đó. Người này đã xuất gia còn hoàn tục, bỏ chay phá giới, cho nên mới bị chuyển kiếp thành loại thú, vì sau khi uống xong nước hoàn hồn ảo thân biến hóa, tức khắc hoán xác thoát thai, khôi phục nguyên hình.

  Dương Sinh: Không biết vị người nai này hiện tại xử lí ra sao?

  Tướng Quân: Vị người nai này hoàn hồn xong thì ngừng, đó là nhiệm vụ của phủ tôi sau khi hồi phục hồn và xác xong, giao qua Thập Điện Diêm Vương chuyên lo việc chuyển kiếp. Ở đây tra xét theo nhân kiếp trước, cho tái đầu thai làm người. Theo tôi biết, những kẻ mà do bản phủ giao, khi chuyển kiếp luân hồi đều giáng sinh vào các nhà nghèo khổ, hoặc thành người bất toàn, phải lãnh nghiệp báo đày ải. Nếu kẻ nào biết tu hành, ngày sau sẽ được chuyển sang cảnh giới tốt đẹp.

  Tế Phật: Dương Sinh, thời giờ có hạn, chúng ta từ giã Tướng Quân, trở lại nơi phủ cáo từ Thiên Tuế.

  Dương Sinh: Đa tạ sự chỉ giáo của Tướng Quân, vì giờ trở lại Thánh Hiền Đường đã tới, không thể ở lâu, xin tạm biệt.

  Tế Phật: Đa tạ sự chỉ giáo của Thiên Tuế, vì đã trễ giờ, chúng tôi phải sửa soạn trở về Thánh Hiền Đường gấp, ngày khác gặp lại xin lãnh giáo thêm.

  Thiên Tuế: Miễn lễ. Giữ quý vị không tiện, mong lại sớm được tiếp đón quý vị tại bản phủ.

  Tế Phật: Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, đa số chúng sinh trong thiên hạ đều không rõ, cho nên ta dự tính dẫn Dương Sinh tới xem xét cho thật tỏ tường, hầu tả lại cho người đời hiểu thấu, chắc lần tới sẽ còn làm rộn nhiều hơn nữa.

  Thiên Tuế: Rất hoan nghênh. Tướng Quân thân hành tiễn đưa Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh.

  Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan, xin cáo từ.

  Tế Phật: Mau lên tòa sen, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin tiễn bước.

  Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống tòa sen, hồn phách nhập thể xác.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:22 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Hai Mươi Mốt

  DẠO PHỦ HOÀN HỒN BỐN LOÀI SINH VẬT LẦN THỨ BA

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày mồng 9 tháng 12 năm Bính Thìn (1976)


  Thơ

  Thủy tộc phù du khổ hải trung
  Phi cầm tẩu thú trụy hàn phong
  Sinh tiền thiên ái tà đồ lạc
  Xuân mộng hồn hồi sắc tướng không.

  Dịch

  Tôm cá nổi chìm biển khổ oan
  Chim bay thú chạy lạnh tràn lan
  Kiếp trần tham dục đường mê lạc
  Xuân mộng hồn lìa sắc tướng tan.

  Tế Phật: Đường âm phủ lạnh lẽo, mỗi ngày đều vang tiếng khóc than, người chết thì khóc lóc buồn rầu, thú vật chết thì kêu thương không ngớt. Bốn loài vật ra đời ở nhân gian bị người đời giết hại quá nhiều. Chúng bị thọc tiết, cắt cổ, mổ bụng do đó còn kinh hồn hoảng vía, muốn tìm đường sống nhưng sức yếu chẳng thể thoát thân, nên chỉ còn biết kêu la cầu khẩn, giống y như những kẻ bị xử trảm ở pháp trường. Điểm tánh linh phất phơ rơi rớt lạc xuống cửu tuyền được Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật thâu giữ những hồn phách đó để phục hồi lại hình người, rồi căn cứ vào nghiệp chướng cùng cái nhân tạo ra từ các kiếp trước mà tùy duyên xét xử. Chúng sinh nếu không tuân hành chánh đạo, lòng lang dạ thú làm thương tổn lẽ Trời mà không sợ, sau khi chết ắt bị luân hồi thành bốn loại sinh vật: thai, noãn, thấp, hóa. Dương Sinh sửa soạn dạo âm ti.

  Dương Sinh : Thưa ân sư, thân phụ một môn sinh của Hiền Đường vừa khuất núi, nên lòng còn đau đớn không nguôi, tại sao Trời không gia ân cho kẻ hiền lành được sống lâu để góp công vào sự nghiệp phổ biến đạo giáo của Thánh Hiền Đường mà lại sớm gọi về Trời?

  Tế Phật: Sinh, lão, bệnh, tử, dù công, hầu, khanh, tướng sống vinh hoa phú quý, cả giang sơn trong tầm mắt tầm tay mà còn phải buông xuôi chầu Trời, huống chi người bình thường. Chỉ cần lúc còn sống biết tu nhân tích đức, ắt khi chết, thân tuy mất mà tinh thần đạo đức còn lưu mãi ở thế gian, cho nên tinh thần triết nhân mới bất tử. Ở thế gian có người nào là không chết đâu, con chớ quá đau lòng.

  Dương Sinh: Con muốn được gặp mặt ông ấy để biết rõ tình trạng sau khi quy tiên. Nghe con cháu ông ấy nói trước lúc mất hai ngày, tự biết là duyên trần đã hết, sắp về cõi Phật, thì con không hiểu công phu tu đạo tới mức nào mới đạt được cảnh giới đó?

  Tế Phật: Vì cơ duyên chưa đủ, cho nên không có cách nào gặp mặt được. Còn việc tu đạo mà biết ngày chết, đó là lòng chân thành đã cảm động tới thiên địa quỷ thần, nên được báo trước việc sẽ đến. Đó cũng là để chứng minh có quỷ thần thực chứ không phải chỉ là chuyện hoang đường. Nếu như siêng năng tu đạo ắt việc sanh tử ở trong lòng bàn tay, lật ra là thấy, chẳng có gì li kì cả, chỉ là sự cảm ứng thôi. Để khỏi trễ giờ dạo âm ti, mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Xin vâng lời. Thưa con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành.

  Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen.

  Dương Sinh: Đã thấy Thiên Tuế và các vị Tiên Quan của Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài sinh Vật ở phía trước.

  Tế Phật: Mau tới trước vái chào.

  Dương Sinh: Kính chào Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan, hôm nay lại đến làm rộn quý vị để được chỉ giáo thêm.

  Thiên Tuế: Miễn lễ. Thầy trò quý vị không ngại bản phủ súc vật đầy nghẹt, ba lần tới lều tranh, tôi vô cùng sung sướng, xin mời hai vị theo tôi vào trong phủ.

  Tế Phật: Đa tạ. Vì thời giờ eo hẹp, xin Thiên Tuế dẫn Dương Sinh đi thăm các cơ quan ở bốn nơi cho tỏ tường để còn viết vào sách Địa Ngục Du Kí.

  Thiên Tuế: Không có chi. Xin đi theo thăm các cơ quan.

  Dương Sinh: Ở đây bày biện thật là kì diệu, y như máy hút bụi ở dương gian, từng con muỗi một không biết từ đâu, lại bị hút vào cả đàn rơi xuống trắng phau như mảng bông tuyết, cứ giãy giụa hoài.

  Thiên Tuế: Đó là những con muỗi bị người ta đập hoặc bị phun thuốc chết, được địa khí hút xuống bản phủ, mỗi bầy có khoảng 500 con, các linh hồn tán loạn tụ lại thành một linh hồn duy nhất, rơi xuống một bên, lấy nước hoàn hồn rưới liền phục hồi nhân thân.

  Dương Sinh: Thiết bị như vậy thật là hoàn chỉnh, nhưng làm cách nào mà hay quá vậy?

  Thiên Tuế: Đó là sự diệu dụng, của địa tâm dẫn lực, địa khí đã dẫn đưa nó, bởi vì linh hồn muỗi bị phân tán, tính nó đục, sau khi chết tự nhiên bị hút tới đây. Tính linh tan nhỏ ra như cát, tụ lại thành từng đống, cái khéo của hoàn hồn là như thế. Chúng ta đi coi nơi khác.

  Dương Sinh: Cái khu đất rộng này nhốt toàn thú vật, bình thường ít thấy các loại thú lạ lùng này, cọp và sư tử đều có như ở sở thú, còn gà vịt heo thì nhiều vô cùng... Đã về tới phủ rồi, không rõ Thiên Tuế có điều chi chỉ giáo thêm không?

  Thiên Tuế: Tôi đang lo xử một vụ kiện, con gà trống phía trước kia, đến khiếu nại, để tôi đưa hồ sơ lí lịch của con gà này cho Dương Sinh coi. Con gà trống này lúc còn sống là con trai nhà giàu, sanh ở Bắc bộ Đài Loan, vì ỷ giàu có thường gian dâm với vợ con kẻ khác, đã từng dùng tiền bạc phá trinh nhiều thiếu nữ để thỏa mãn nhục dục, cùng ham thú khoái lạc ở các động mãi dâm. Ác nghiệp quá nặng, cho nên phải đầu thai làm gà trống suốt năm kiếp, nay nợ ác nghiệp đã trả xong, hồn tới bản phủ xin được hoàn hồn.

  Dương Sinh: Thật sợ quá, gà do người biến ra, vậy người ăn thịt gà có tội không?

  Thiên Tuế: Các vật cùng một sinh linh, chỉ có hình thể khác nhau mà thôi, linh tính của nó với người tương đồng. Người đời thường thích ăn thịt các loài, đương nhiên nếu luận về việc dinh dưỡng thì các chất thịt trứng, tính dinh dưỡng rất cao, ăn thì thân thể cường tráng. Nhưng họ không biết rằng bốn loài sinh vật đó đều do người có tội đầu thai, thân họ có một thứ khí bất chính. Và lúc người giết chết loài vật, nó cố gắng chạy trốn, lòng sợ hãi, máu trong mình xáo trộn, ngũ tạng lục phủ sanh ra chất độc, người đem nó giết đi, rồi ăn máu thịt nó, tuy là có lợi ích, nhưng cái hại ngầm ẩn náu ở bên trong. Người ta, lúc lòng bấn loạn, kinh hoàng, máu cũng biến chất, nếu như gặp trường hợp này hoài, thân thể ắt sẽ ngã bệnh. Đó là bệnh chung do tâm lí phát sinh ra ở sinh lí. Người ta nếu khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, khi chết thì toàn thân xám xịt gọi là tử thi. Người ăn thịt động vật chết có nguyên tố không sạch, thiếu nguyên tố tinh khiết ban đầu ở bên trong, lợi và hại đều tồn tại. Khoa học gia cũng có luận về điều này trong mục dưỡng sinh. Phàm là kẻ tu đạo, không thể một lúc cấm ngay đồ ăn hôi tanh, nhưng nếu giảm bớt từ từ được thì tốt, để miễn trừ trược khí xâm nhập vào thân, nếu không vậy thì muốn đạt đạo quả thanh nhẹ tinh khiết sẽ rất khó khăn. Còn bàn về tội hay vô tội thì xin dành vào dịp khác.

  Dương Sinh: Điều Thiên Tuế nói rất hợp với nguyên lí của khoa học, muốn ăn hay không ăn tùy ý mỗi người. Nhưng điều lợi điều hại đã biết rõ, muốn như thế nào thì đều do tự mình quyết định. Xin hỏi lại Thiên Tuế, phía trước có một con khỉ đột cùng con chim anh vũ, cử chỉ của con khỉ đột giống như người, tiếng của chim anh vũ y hệt tiếng người, như vậy có phải chúng thuộc hàng cao cấp trong loài động vật không?

  Thiên Tuế: Cử chỉ của khỉ đột giống người, đầu óc cũng rất thông minh là bởi khi còn sống là kẻ sáng suốt song tu lầm lẫn cho nên kiếp này đầu thai làm thú. Chim anh vũ kiếp trước là kẻ nói nhiều, cùng hại kẻ khác tan nhà mất mạng nên kiếp này bị nhốt trong lồng, học nghe và nói tiếng người, ngoài ra không hiểu gì hơn, đáng tiếc anh hùng thiếu đất dụng võ. Người đời nhất cử nhất động nếu sai đạo lí, sau khi chết đều đầu thai làm chim bay thú chạy, không biết chừng nào mới giải được nghiệp, không thể không cẩn trọng.

  Tế Phật: Vì thì giờ eo hẹp, việc thăm phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật của chúng ta kể như đã xong. Đại khái thì thế nhân có thể hiểu được rằng nơi đây là chốn hoàn hồn, còn các việc khác nếu bị Vua Chuyển Kiếp ở Thập Điện phán chuyển bốn loài sinh vật nếu chưa hoàn chuyển hồn xong, không phải phần việc ở đây, điểm này người đời nên rõ. Dương Sinh, chúng ta sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Đa tạ Thiên Tuế cùng các vị Tiên Quan đã hết lòng chỉ giáo, vì đã cận giờ rồi, thầy trò chúng tôi phải trở lại dương gian, xin cáo biệt chư vị.

  Thiên Tuế: Không dám. Có điều chi sơ suất xin rộng lòng tha thứ, chư vị Tướng Quân hãy đưa chân Tế Phật cùng Dương Sinh.

  Tế Phật: Mau rời điện, chuẩn bị lên đài sen.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành.

  Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:22 pm với 3 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Hai Mươi Hai

  DẠO ĐỆ TỨ ĐIỆN GẶP GỠ NGŨ QUAN VƯƠNG

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Tị (1977)


  Thơ

  Nhân sanh tẩu mã khán hoa đăng
  Hãn lộ hốt hốt tuế nguyệt tăng
  Vạn tượng canh tân đơn chính thực
  Nhất nguyên phục thủy dục phi thăng.

  Dịch

  Hoa đèn ngựa chạy kiếp người ta
  Năm tháng qua mau thoáng chốc già
  Tâm kết bồ đề muôn vẻ mới
  Đầu năm bay vút cõi Trời xa.

  Tế Phật: Năm Bính Thìn đã qua, Thánh Hiền Đường từ rằm tháng tám năm con Rồng phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Kí, nháy mắt đã hơn nửa năm, người đời quay cuồng ví như đèn kéo quân, trong một sát na thời gian vút qua, người đời gặp được bao đêm rằm tháng giêng? Cảm thấy tuổi tác mỗi ngày một lớn, trước mặt thấy nhiều trẻ thơ cầm đèn lồng đi chơi, soi gương giật mình thấy tóc trắng, mặt sạm! Không sớm tu thân còn đợi tới khi nào? Tại trung tâm đan điền, nơi khí Trời Đất tụ hội, hòa hợp thành viên thuốc tiên, tới lúc vòng tuần hoàn của một năm trở lại điểm khởi đầu, lúc vạn vật canh tân mới mẻ, tiên đơn chín rụng kết quả bồ đề thì có thể tự thoát xác phi thăng lên cõi Đại La. Kế hoạch của một năm ở mùa xuân, sự quý báu của cả đời người là lúc nhỏ phải thương tiếc thời gian, kính trọng mạng sống, ấp ủ niềm tin, sợ gì ma nạn bủa vây, hi vọng ở tương lai sáng sủa, đi theo đường ngay thẳng, nguyện cầu đạo lớn thuận buồm xuôi gió. Bữa nay chuẩn vị dạo âm ti, Dương Sinh hãy lên tinh thần.

  Dương Sinh: Kính chúc phát tài.

  Tế Phật: Chúc mừng, chúc mừng. Làm sư ta không nghĩ đến “Phát tài” ta đã có “Ngọc vàng đầy nhà” chỉ mong “Sớm đẻ con cưng”.

  Dương Sinh: Người xuất gia sao lại còn mong “Sớm đẻ con cưng”, không phải là tự hủy hoại giới trong sạch của Phật hay sao?

  Tế Phật: Con hiểu sai ý rồi. Ta nghĩ rằng Trời có thể đẻ nhiều con cưng thông minh trí tuệ, đẻ ít loại thông minh gian xảo thì thiên hạ sớm được thanh bình, ta cũng có thể tiêu diêu tự tại không phải lặn lội phong trần, chỉ vì độ chúng sinh mà phải quá lao tâm khổ trí.

  Dương Sinh: Lời thầy nói thật siêu diệu, nhưng hiện tại người đời mong sanh quý tử để cầu con mình lớn lên tương lai kiếm được nhiều tiền, phát tài lớn. Cho nên chúc mừng sớm sanh quý tử cùng phát tài, người đời sung sướng lắm.

  Tế Phật: Biết lừa lọc kiếm tiền chẳng phải chỉ toàn “Quý tử” mà cũng còn có nhiều “Tiên nữ” nữa! Ha ha! Vui miệng nói chơi tạo nên khẩu nghiệp! Tội quá! Tội quá! Chúng ta chuẩn bị dạo âm phủ, con mau lên đài sen.

  Dương Sinh: Đài sen năm nay tại sao lại lớn hơn năm ngoái?

  Tế Phật: Trách nhiệm thì nặng mà đạo thì xa, đài sen mở rộng, mau mau tiến đức tu nghiệp, đây là vị đài sen của con, chứng tỏ con có tiến bộ.

  Dương Sinh: Con không dám, tự biết nghiệp chướng còn sâu, làm sao mà có thể lên tới địa vị đài sen nổi?

  Tế Phật: Hoa sen mọc lên từ bùn nhơ, tự yêu thân sạch, có chi sai lầm. Lên đài sen mau, hôm nay thầy trò mình dạo chơi Đệ Tứ Điện ở âm phủ.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành.

  Tế Phật: Bữa nay máu trong tim chảy mạnh, đặc biệt ngâm một bài thơ khuyên người đời:

  Hỡi người đời, sao bận rộn?
  Đều vì ba bữa, bận không ngớt.
  Hỡi người đời, cầu mong gì?
  Đều vì danh lợi, suốt ngày lo.
  Hỡi người đời, mê say gì?
  Đều vì tình ái, thân gầy mòn.
  Hỡi người đời, nghĩ điều chi?
  Đều vì vọng niệm đầu rối bời.
  Hỡi người đời, được những gì?
  Suốt đời bận, tới chết hai tay không.
  Hỡi người đời, dâm ra sao?
  Vợ con bị hiếp, hận giàu sang.
  Hỡi người đời, đợi cái gì?
  Quay về bờ giác, lo tu đạo.
  Hỡi người đời, tu cái gì?
  Lìa bùn không nhiễm, chỉ ngao du.
  Hỡi người đời, ngao du đâu?
  Cùng lên thuyền từ, vui mênh mông.
  Đã tới nơi, xuống đài sen mau,
  Đệ Tứ Điện Minh Phủ ở ngay trước mặt.

  Dương Sinh: Kìa Đệ Tứ Điện ở phía trước.

  Tế Phật: Ngũ Quan Vương cùng chư Tiên Quan đã xuất điện, chúng ta mau tới trước vái chào.

  Dương Sinh: Kính chào Ngũ Quan Vương cùng chư vị Tiên Quan, tôi là Dương Sinh môn đệ của Thánh Đế thuộc Đài Trung Thánh Hiền Đường, phụng mệnh viết sách, bữa nay do Tế Phật dẫn đạo được may mắn tới thăm quý điện xin chỉ giáo nhiều cho.

  Ngũ Quan Vương: Miễn lễ, mau đứng dậy, năm mới khai bút lao khổ, vì viết sách mà phải bôn ba ở chín suối, tinh thần môn đệ Thánh Hiền Đường thật đáng khen. Mời Tế Phật cùng Dương Sinh theo tôi vào điện nghỉ ngơi, đàm đạo.

  Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương đã tiếp đãi nồng hậu. Minh Vương: Mời ngồi, Tướng Quân mau dâng rượu Quỳnh Tương.

  Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương.

  Tế Phật: Dương Sinh, con có phước lắm mới được Ngũ Quan Vương đặc biệt ban cho rượu Quỳnh Tương của người chỉ để dùng riêng. Đó là của quý của tiên gia. Con uống xong trí tuệ sẽ được bồi bổ thêm.

  Minh Vương: Xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh chớ khách sáo, mau dùng rượu.

  Dương Sinh: Mùi vị thơm ngát, ngập tràn tim phổi, cảm giác vô cùng ấm áp sảng khoái. Cảm tạ Minh Vương đã đặc biệt ân ban, tôi nguyện đem hết sức mình hoàn thành trách nhiệm viết sách.

  Minh Vương: Chớ khách sáo, rượu Quỳnh Tương này do cung Dao Trì ban tặng, Thập Điện Diêm Vương đều có, uống nó linh tính sẽ tăng thêm điện quang. Các phán quan ở âm phủ chỉ được uống trà tiên, âm binh chỉ được uống thanh trà, vì quả vị bất đồng cho nên sự đãi ngộ hưởng thụ tự nhiên cũng khác.

  Dương Sinh: Tình trạng phán xét các tội hồn của quý điện ra sao?

  Minh Vương: Tôi cai quản mười sáu địa ngục nhỏ, ngoài ra còn có các địa ngục mới lập thêm để phòng hờ, vì người đời càng ngày càng phạm nhiều tội ác. Địa ngục chia ra nhiều tầng phụ trách, mỗi tầng có các ti. Phàm tại thế, khi làm điều xấu xa tồi tệ, sau khi chết vào ngả Quỷ Môn Quan, lên đứng trước đài gương soi nghiệp ác (Nghiệt Kính Đài) để chiếu lại nguyên hình. Sau khi có chứng cớ, biết rõ phạm những tội gì mới giải giao cho điện đó giam giữ cùng xử trí. Tôi đang xử một vụ án, mời hai vị theo tôi thẳng đường tham quan.

  Dương Sinh: Phải phải. Phía trước có hai Tướng Quân đầu trâu mặt ngựa áp giải một nam tội hồn tới, chức vụ có vẻ cũng vào cỡ Tổng giám đốc hoặc Thanh tra gì đó, mặt mày hồng hào, đầu hơi hói, không rõ phạm tội gì mà cử chỉ tỏ ra sợ hãi kinh hoàng.

  Minh Vương: Tội hồn này đầu óc thông minh, tại thế chuyên bán thuốc tây, nhưng về sau muốn làm giàu mau lẹ, vì biết thuốc men rất rành, bèn chế tạo thuốc giả, hại rất nhiều bệnh nhân. Nay tuổi thọ đã hết, bị âm binh áp giải tới đây xử tội.

  Tế Phật: Đã cận giờ, thầy trò mình sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường, lần sau tới vào trong ngục hỏi lại tội hồn này cũng được. Còn đối với Ngũ Quan Vương có điều chi khiếm khuyết, xin lượng thứ.

  Minh Vương: Không có chi. Lệnh cho Tướng Quân cùng quân lính xếp hàng tề chỉnh tiễn đưa.

  Tế Phật: Dương Sinh mau rời điện, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương cùng chư vị Tiên Quan đã tiếp đãi quá nồng hậu, xin tạm biệt.

  Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Tuân lệnh, con đã sẵn sàng, xin thầy lên đường.

  Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:22 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hồi Hai Mươi Ba

  DẠO ĐỊA NGỤC ĐỔ THUỐC

  Phật Sống Tế Công

  Giáng ngày 19 tháng giêng năm Đinh Tị (1977)


  Thơ

  Ngụy dược dong y thực hại nhân
  Tham tiền tổn đức nghiệt tùy thân
  Hoa Đà tế thế thi nhơn thuật
  Bồ tát tâm trường hóa ngọc tân.

  Dịch

  Thuốc giả giết oan vẫn cố dùng
  Tham tiền tổn đức nghiệp đeo mang
  Hoa Đà cứu thế ban ơn phước
  Tấc dạ bồ đề hóa ngọc trong.

  Tế Phật: Thế gian không thiếu gì kẻ đánh mất lương tri, mê say tiền bạc, không nghĩ tới đạo đức, như thầy thuốc dở làm chết người, thậm chí chế thuốc giả bán lấy tiền, coi mạng sống con người như cỏ rác, tội ác ngập Trời, luật pháp của dương gian tuy nghiêm ngặt nhưng vẫn còn những con thiêu thân không sợ lửa, đem mạng sống ra thử thách pháp luật. Sau khi chết, xuống địa ngục thống khổ không kể xiết, nếu chẳng tin, để ta dẫn Dương Sinh xuống địa ngục hầu chứng minh lời ta nói là thật. Hôm nay sửa soạn dạo âm ti. Dương Sinh lên đài sen.

  Dương Sinh: Không rõ bữa nay mình đi đâu?

  Tế Phật: Đến ngục giam trực thuộc Đệ Tứ Điện, mau sửa soạn lên đường.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành.

  Tế Phật: Đã tới nơi, xuống đài sen.

  Dương Sinh: Tới cửa ngục, nghe tiếng than thở cùng nhiều tiếng ói mửa, trên cửa ngục có đề "Ngục Uống Thuốc". Hai vị Tướng Quân đầu trâu mặt ngựa áp giải nhiều nam nữ tội hồn vào ngục. Kìa, Ngục Quan cùng Tướng Quân thân hành ra phía trước đón tiếp chúng ta, Dương Sinh mau tiến lại vái chào.

  Ngục Quan: Rất vui mừng được đón tiếp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường tới thăm bản ngục. Trước đây ít phút tôi có nhận được sắc chỉ của Chúa Công dạy, nên được biết nhị vị sẽ xuống thăm bản ngục hầu tìm rõ thực trạng để viết vào sách Địa Ngục Du Kí cho người đời hiểu rằng địa ngục là có thật, xin mời hai vị đi theo tôi.

  Dương Sinh: Đa tạ sự tiếp đón nồng hậu của Ngục Quan. Hai bên cửa ngục chất từng đống dược phẩm đủ các loại. Tiến lại gần coi thì thấy có đủ các loại nhãn hiệu của bao thứ tiếng như Hoa, Anh, Nhật, v. v... bao che trông thật khéo đẹp. Xin hỏi Ngục Quan, có phải quý ngục cũng buôn bán dược phẩm? Nếu không tại sao ở đây lại bày biện đủ các thứ thuốc thế này? Đến ngay các nhà thuốc lớn ở dương gian cũng không trưng bày số lượng thuốc lớn lao như vậy.

  Ngục Quan: Bản ngục tuyệt nhiên không buôn bán thuốc men. Đây là các thứ thuốc người phàm ở dương gian làm giả. Ở cõi trần chế tạo một vật gì thì ở âm phủ tức khắc hiển hiện ngay ra hình tượng đó. Cho nên chế tạo một lò thuốc giả, hiện ra ngay ở âm phủ, chứng cớ tội lỗi của dương gian lộ ra ngay tại đây, không sai một mảy may, như mặt trăng mặt Trời đối chiếu. Điểm này người đời nên biết, đừng nói rằng trong nhà kín có thể làm chuyện xấu xa, nên biết rằng trong chỗ tối tăm cũng có quỷ thần giám sát. Nếu không vậy tội ác của người đời làm sao theo dõi được để mà trừng phạt? Chương Thái Thượng Cảm Ứng có nói: “Họa phước vô môn duy nhân tự chiêu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình”. (Họa phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc. Thiện ác quả báo, như bóng theo hình). Điều đó đúng với lẽ này vậy.

  Tế Phật: Người đời phần lớn không tin nhân quả, nên biết rằng báo ứng của thiện ác, như bóng với hình dưới bóng đèn sáng, người ta có thể thấy hình bóng của chính mình. Khi vào nhà kín không thấy được bóng, vì lẽ đó cho rằng thần không biết quỷ không hay. Nào ngờ trong nơi đen tối, là nơi cư trú của quỷ thần, tự mình đút đầu vào lưới, còn trách gì ai?

  Ngục Quan: Mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh: Trong ngục đều có chấn song sắt vây quanh, cho nên thấy rõ các tội hồn khóc lóc kêu la, âm binh đang dùng từng thùng, từng thùng trong có các vật màu đen đổ vào miệng các tội hồn, kẻ nào cũng cố tránh né để cho thuốc khỏi đổ vào miệng mình.

  Tế Phật: Ta dẫn con đến chỗ này xem các giai đoạn đã qua của một vị tội hồn bị phán đến ngục này.

  Ngục Quan: Được, để tôi dẫn Dương Sinh vào trong ngục tham quan.

  Dương Sinh: Thiệt là đáng thương, tội hồn này hôm trước ở Đệ Tứ Điện mặt mày hãy còn hồng hào, mới có ba ngày thôi, hiện tại không còn chút máu, tai mắt mũi miệng gò má đều bị chất nước đen dính đầy, không rõ là chất gì?

  Ngục Quan: Tội hồn lúc tại thế chuyên chế tạo thuốc giả làm hại rất nhiều người. Sau khi chết bản ngục dùng thuốc màu đen đổ cho uống, loại thuốc này rất đắng, lại có chứa độc tố, khó nuốt trôi, một khi vào miệng thì ruột gan quặn thắt, vừa đau đớn vừa muốn ói, nhưng ói không ra, đó là sự báo ứng của việc chế thuốc giả.

  Dương Sinh: Tội hồn mặc âu phục này mình mẩy cũng ướt đẫm thuốc màu đen, dơ dáy chịu không nổi, hai mắt thất thần.

  Tội Hồn: Xin cứu mạng tôi! Hỡi Hòa Thượng Đại Phật Tổ cùng người cõi trần, hãy mau giải cứu cho tôi, tôi chịu không nổi nữa. Xin bái lạy, như cứu được tôi, kiếp tới tôi xin làm trâu chó để báo đáp ân đức cao dầy. Trên dương gian tôi còn nhiều tiền bạc lắm, hai vị có thể kêu con cái tôi nó đưa cho.

  Ngục Quan: Câm miệng! Vị này là Phật Sống Tế Công không phải là Hòa Thượng ở dương gian, mi đưa tiền cho, Phật sống đâu có sử dụng được. Tạm cho mi ra để mi thuật lại hết các chuyện làm bậy lúc còn sống cho người này ở dương gian biết rõ. Đây là môn sinh của Quan Thánh Đế Quân, tên Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung phụng chỉ dạo âm ti viết sách quý để khuyên đời. Mi phải khai rõ ràng hầu có thể giảm bớt chút ít tội lỗi.

  Tội Hồn: Cảm tạ đại nhân, nói ra càng thêm xấu hổ nhưng cũng để đời sau sửa chữa lỗi lầm. Tôi lúc còn sống mở nhà thuốc tây, chuyên buôn bán thuốc Trung Hoa và ngoại quốc, lần lần quen thuốc, lâu ngày biết được chút ít thuốc men thông thường, liền nghĩ ngay tới việc làm giàu, mà muốn giàu không làm bậy không được, cho nên đã mua một cái máy nhỏ, dùng bột mì hòa với bột màu, ngụy tạo các loại thuốc bán chạy, in các loại bao nhãn giống hệt, chế tạo số lượng lớn. Trừ tiệm của tôi ra đều gởi tới các tiệm khác bán, kiếm được nhiều tiền không biết bao nhiêu mà kể. Đầu xuân năm nay, không may mắc bệnh chết, hưởng được 52 tuổi. Lúc chết bị hai Tướng Quân đầu trâu mặt ngựa áp giải tới Đài Gương Soi Ác Nghiệp để chiếu rõ lại lúc tôi chế tạo thuốc giả cùng tình trạng buôn gian bán lận, khiến tôi thất sắc kinh hoàng, không rõ tại sao âm phủ lại có loại máy lợi hại tới mức này, cho nên tôi đã không thể chối cãi được. Ba hôm trước bị Ngũ Quan Vương ở Đệ Tứ Điện xử phạt đày vào Ngục Đổ Thuốc 30 năm. Lúc tôi sắp sửa thụ hình, quá hãi hùng khi nhìn thấy tất cả các loại thuốc giả mà tôi đã chế tạo lúc còn sống gồm đủ loại, chất đống trước cửa ngục, phép thần thông của âm phủ quả là lớn rộng. Chứng cớ tội lỗi đã rành rành làm sao chối cãi được? Ba bữa sau bị âm binh đổ cho uống loại thuốc nước đen, thiệt là khó nuốt, nếu không uống thì bị đánh đập, bị ép uống, đau đớn mà than không được, sau khi nuốt xong, ruột xé gan bào, muốn mửa mửa không được, hối hận cũng đã lỡ rồi. Hỡi những kẻ buôn bán thuốc men ở thế gian, chớ nên bắt chước tôi. Nếu như có ai lỡ phạm pháp hãy mau mau cải hối, nếu không sau khi chết đi, có khổ thì ráng mà chịu.

  Ngục Quan: Quân súc sanh, mi còn nhiều chuyện phi pháp khác, hãy nói mau, không được giấu giếm, nếu cưỡng lại ta sẽ ra tay xử trị ngay.

  Tội Hồn: Vâng vâng, để tôi nói tiếp. Lúc tôi buôn bán thuốc, vì tham nhiều lời nên có lén bán cả ma túy để cho thanh niên nam nữ uống, khiến chúng quay cuồng điên đảo, tạo nên nhiều việc bất hạnh, tội thiệt đáng chết. Có một lần một ngưòi bạn đưa cho tôi một cuốn sách, khuyên đời dạy điều thiện tựa đề là Tiên Phật Thánh Hiền Đường Phủ Thánh Giáo, muốn tôi đọc và nghiền ngẫm để làm việc thiện. Tôi lật xem qua vài trang đều thấy toàn là chuyện Tiên Phật Thần Thánh giáng đàn thuyết luận thi văn, tôi liền quăng đi, nghĩ rằng thời đại khoa học tân tiến này làm gì còn có quỷ thần Tiên Phật, chỉ có bọn mê tín mới tin lời quỷ nói. Nào dè khi chết đi, Diêm Vương lại căn cứ vào lời hủy báng cùng hành động quăng ném sách gia thêm hình phạt 5 năm. Thì ra Thiện Sinh người thế gian đây cũng là môn sinh của Thánh Hiền Đường ở trên dương thế, tôi thật quá ngu si, xin Phật Sống Tế Công cùng Thiện Sinh giúp đỡ nói với Ngục Quan để sớm thả tôi ra.

  Dương Sinh: Bạch thầy, tội hồn này còn một điểm lương tri, còn hiểu được hai chữ Thánh Hiền Đường. Con nhận thấy nên giảm bớt một vài phần tội, không hiểu có được chăng?

  Tế Phật: Lúc sống không tin Tiên Phật, quỷ thần, tự khoe khoa học văn minh, sau khi chết mới hối hận. Ngươi hiện tại ở trong tay quỷ thần, hối hận thì đã muộn, ta vì nghĩ tình ngươi đã có công kể hết những hành vi lúc phạm tội, hầu khi cuốn Địa Ngục Du Kí in xong, có thể cảm hóa được thế nhân, ta căn cứ vào một phần công đức trong muôn ngàn đó giúp cho ngươi thoát khỏi khổ đau.

  Ngục Quan: Tội thì phải báo ứng, hình phạt dữ để trị kẻ không tuân hành luật pháp, chớ có van xin. Tuy việc chế tạo thuốc giả không trực tiếp hại mạng người nhưng cũng di hại cho cơ thể về sau, đó là gián tiếp sát nhân. Cho nên Minh Vương mới phạt trọng hình.

  Tế Phật: Thời giờ đã cận. Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường, lần sau có duyên hẳn còn trở lại tham quan.

  Dương Sinh: Đa tạ Ngục Quan cùng chư vị Tướng Quân đã tận tình chỉ giáo, tôi phải về Thánh Hiền Đường, mong gặp lại.

  Tế Phật: Mau lên đài sen sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.

  Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành.

  Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen. Hồn phách nhập thể xác.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày June 6th 2011, 3:22 pm với 2 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group