Nếu Tình ...

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Nếu tình

  Nếu tình đem đếm, đem đong
  Thì tình ấy thấy chắc không xong rồi!

  Nếu tình chả gọi, chả mời
  Chắc là gặp phải tình hời đấy cơ!

  Nếu tình dùng thước vải đo
  Bà con cô bác giả đò hay sao?

  Nếu tình cháo múc, tiền trao
  Đúng loại xếp hạng tào lao thiệt à!

  Nếu tình thơ mộng như hoa
  Là tình chẳng thật có mà như không!

  Nếu tình mãi chạy lòng vòng
  Lỡ thì, nhìn lại, ế chồng, già nua!

  Nếu tình tính toán hơn thua
  Doanh nhân nào thế, khéo mua bán hàng.

  Nếu tình đặt cọc, gởi sang
  Ái chà, nên gọi tình tang, tính tình.

  Nếu tình nồng cháy đến kinh
  Không phải mát điện, tôi xin chết liền!

  Nếu tình đau khổ triền miên
  Kẻ ở trong cuộc, chưa điên cũng khùng!

  Nếu tình như sét nổ: đùng
  Mèn ơi! khủng bố đã dùng tới bom!

  Nếu tình tựa đóa hoa thơm
  Phen nầy để ngắm, để dòm từ xa.

  Nếu tình nghèo vẫn đậm đà
  Hoàn toàn ba xạo, thi/ca nửa vời.

  Nếu tình nửa thật, nửa chơi
  Đây là kiểu mới, theo thời cho vui.

  Nếu tình mang nét bui bui
  Đâm đầu vô đống bùi nhùi còn hơn.

  Nếu tình đủ cánh đủ lông
  Tự dưng bay mất, khỏi hòng chờ ai.


  20100127


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group