Tóc - Trọng Văn

 • Trọng Văn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Tóc

  Từ lâu những sợi tóc mai
  Mọc rồi đâu đợi tới ngày hôm sau
  Tiếng Việt phong phú lắm nào
  Thấy tóc đen nhánh khen màu tóc xanh!

  Tóc trắng nói bạc cho đành
  Tóc dài trông đẹp gọi thành tóc mây
  Tóc thề vừa chấm ngang vai
  Tóc sương dùng chỉ những ai đã già

  Buộc lên: búi tóc đuôi gà
  Nửa đen, nửa trắng, ngứa... là tóc sâu
  Tóc máu chưa cắt lần đầu
  Hễ to, sợi cứng ghép vào rễ tre!

  Còn tóc là tốt rồi nhe!
  Nhỡ hói, trọc lóc lại e... tốn tiền!


  Trọng Văn - 20100327


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group