MƯỜI THƯƠNG tgan

 • gialang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Một thương mất đảo Hoàng sa.-
  Hai thương Ta tặng Trường sa cũng gần.-
  Ba thương...Tàu chẳng ngại ngần.-
  Lấy cô gái việt về....mần thịt chơi..
  Bốn thương Ngư Phủ ngoài khơi ..
  Anh cũng bắt mất..khổ đời Việt Nam.-
  Năm thương...EM lấy chồng Hàn..
  Đói no ,Ấm lạnh...biết làm sao đây..
  Chiều chiều..Em ngóng trời mây..
  Nhìn về quê mẹ..vặn tay khóc thầm..
  Xứ Hàn trời lạnh căm căm..
  Dù trong nhung lụa...nghỉ thân Em buồn..
  EM buồn..Em bắt chuồn chuồn..
  Em cho cắn rún...lấy buồn làm vui..
  Sáu thương..Bau xit lên ngôi.-
  Bẩy thương..nước thải đầy trời hôi tanh.-
  Tám thương..Em gái Du sinh.
  Học thì 50..bán tình 120 .
  Mười thương...Em lấy chồng Đài .(Loan )
  Gác trọ...Anh cứ thở dài...phân vân.
  Kiếp sau...con tạo xoay vần.-
  Anh xin làm chó..chạy rong ngoài đường...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group