Gửi Người không Bao Giờ Đọc

  • key

    khoảng 1 10 năm trước
  • mình vừa đọc bài của seven_pt nó thật giống of minh.jờ có lẽ mình sẽ chọn ở ngoài nhìn 2 người đó hp hơn là chìm trong quá khứ và tự làm khổ mình
    àh seven_pt la người ở đâu thế


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group