1 vài khoảnh khăc..

 • D.D.

  June 11th 2010, 7:53 pm
 • Protected Message:
  You need to click on Thanks to see the message.

 • uyeen

  June 11th 2010, 11:21 pm
 • nice pics :) very cute ppls, thích chị ở giữa mái tóc vàng Naughty

 • 4 Beauty

  June 13th 2010, 5:16 am
 • lâu quá hông gặp D.D fẻ hông :)

  kí tên : chíp chãnh choẹ Laugh of loud

 • aZn_kutie2598

  June 13th 2010, 5:48 pm
 • cooll.. ur pix look so fun ..
  cho kutie con teddy bear oki :D

 • billclinton408

  June 13th 2010, 7:01 pm
 • aZn_kutie2598 wrote:cooll.. ur pix look so fun ..
  cho kutie con teddy bear oki :D


  [color= blue] kutie lớn rồi, sắp lấy chồng rùi chơi teddy bear đi, teddy bear chơi hủm dzui bằng chú cao đâu Laugh of loud Laugh of loud [/color]

  @ Nice pixes bro, bro có tương lai đi đấu cho world cup :D :D

 • 8iu_nu

  June 13th 2010, 11:36 pm
 • @thúi kutie: teddy bear có nguyên con còn "sống" kìa =)) còn xin xỏ

  @D.D: nice pic :D

 • aZn_kutie2598

  June 14th 2010, 2:38 pm
 • @chú lùn: sắp gì .. i'm still on da market Laugh of loud Laugh of loud
  @mắm thúi: nghe bài "2 is better than 1" chưa Naughty Naughty

 • 8iu_nu

  June 16th 2010, 1:46 pm
 • aZn_kutie2598 wrote:@chú lùn: sắp gì .. i'm still on da market Laugh of loud Laugh of loud
  @mắm thúi: nghe bài "2 is better than 1" chưa Naughty Naughty


  nhưng mà có nghe la, "có mới nới cũ" chưa Naughty

 • D.D.

  June 26th 2010, 4:30 am
 • ai muốn đồ mới thì dơ tay..... Grin

 • 8cùi_bắp

  June 26th 2010, 7:33 am
 • hahaha pic kissing đẹp wá So funny i love it Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group