Thơ HIỀN NhÂN

 • nguyên hiên nhân

  khoảng 1 tuần trước
 • Khát Giấc Mơ Hồng

  Giấc mơ tôi suốt ngày đêm dài quá
  Đã nhiều năm rồi đất nước tang thương
  Xin ơn trên hãy từ bi hỉ xả
  Để mọi dân lành thoát khỏi nhiễu nhương

  Người khác giống xa cách cả đại dương
  Còn xót đau trước cảnh đời khổ ải
  Bầu với bí lẽ nào quên nhân ái
  Cứ sân si làm đen tối môi trường

  Nhiều gương xấu đã vào tận học đường
  Giáo dục đào tạo thành nơi dâm dục
  Người liêm chính thật thà bị xỉ nhục
  Kẻ xấu gặp thời xảo trá khoa trương

  Tai ương ì xèo ở bộ công thương
  Tòa án tối cao tối om xử án
  Mất nhà mất biển dân oan ai oán
  Bởi lắm vua quan bát nháo phố phường

  Kiếp nô tỳ bỏ xứ sống tha phương
  Đấu trường quan dân mang hình viên đạn
  Khi nào đen tối tan trước nguồn sáng
  Tôi không mơ , hạnh phúc đến đời thường?
  Nguyễn Hiền Nhân


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group