Lịch sử Phật Thích Ca (truyện tranh)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 1. Từ cung trời Đâu Xuất, Bồ Tát nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên và Tứ Đại Thiên Vương giáng trần.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 2. Lúc đó, Hoàng Hậu Ma Da, mẹ của Bồ Tát thụ thai. Bà nằm mộng thấy một con voi trắng từ núi vàng, núi bạc đến và mang cho bà một cành hoa sen.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 3. Vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, 625 năm trước Tây lịch, Bồ Tát đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni. Sau khi đản sanh, Ngài bước 7 bước, và mỗi bước có hoa sen đỡ chân Ngài. Ngài tuyên bố rằng: "Ta là bậc chí tôn cao quí nhất trên đời".

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 4. Khi đạo sĩ Kàladevila viếng thăm, điều kỳ lạ là Hoàng tử xuất hiện trước mặt Đạo sĩ. Vua Tịnh Phạn (Suddhodana), phụ vương Ngài, và tất cả dòng họ Thích Ca đảnh lễ trước mặt Hoàng tử.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 5. Trong lễ Hạ điền, Hoàng tử Sĩ Đạt Ta (Siddhattha) ngồi thiền định bất động dưới một tàng cổ thụ. Phụ vương của Ngài hoan hỷ và đảnh lễ Ngài một lần nữa.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 6. Hoàng tử Sĩ Đạt Ta (Siddhattha) trình diễn kỹ năng bắn cung bằng cách nhấc một cái cung mà không có ai trong buỗi lễ nhấc và kéo nổi. Sức mạnh phi thường đó người ta tôn vinh Ngài là vua Chuyển Luân Thánh Vương

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 7. Khi Hoàng tử Sĩ Đạt Ta thành hôn với công chúa Da Du Đà La (Yasodhara). Chư Thiên đã ban nước thánh chúc mừng. Hoàng tử sống vô cùng hạnh phúc trong ba tòa lâu đài cả ngày lẫn đêm.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 8. Ngày nọ Hoàng tử Sĩ Đạt Ta đi dạo và trông thấy bốn cảnh tượng: người già, người chết, người bệnh và người xuất gia. Ngài tâm đắc cảnh tượng cuối cùng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 9. Trong ngày La Hầu La (Rahula), con trai của Ngài, chào đời, Hoàng tử Sĩ Đạt Ta quyết định từ bỏ thế gian để xuất gia. Ngài nhìn thấy cảnh tượng đáng nhàm chán thế sự, đó là các cô vũ nữ đang mê say trong giấc ngủ đã biểu lộ những nết xấu xa.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 10. Hoàng tử Sĩ Đạt Ta cùng với người hầu Sa Nặc (Channa) vượt bờ sông Anoma đi xuất gia tìm đạo.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 11. Hoàng tử Sĩ Đạt Ta dùng thanh kiếm cắt tóc để tìm chân lý độ đời.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 12. Hoàng tử Sĩ Đạt Ta tu khổ hạnh 6 năm, cho đến khi thân thể gầy mòn, chỉ còn da bọc xương, nhưng không giác ngộ. Ngài nghe trời Đế Thích hát, Ngài thức tỉnh rằng nếu tiếp tục khổ hạnh thì không thể tìm con đường Trung đạo.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 13. Nàng Sujata dâng Bồ tát bát sữa bằng vàng. Nàng nghĩ rằng Ngài là thiên thần. Sau khi dùng bữa xong, Ngài ném bát xuống dòng sông để phát nguyện.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 14. Bồ tát cảm thắng Ma vương dưới cội cây Bồ đề. Nhờ tu tập pháp độ nhiều kiếp nên Ngài nhiếp phục Ma vương dễ dàng. Sau đó Ma vương thành tâm đãnh lễ Ngài.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 15. Bình minh vào ngày trăng tròn tháng tư Âm lịch, 588 năm trước Tây lịch, Đức Phật giác ngộ Tứ diệu đế: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group