Lịch sử Phật Thích Ca (truyện tranh)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 16. Ba nàng Công chúa của Ma vương cố dùng mỹ nhân kế để lôi cuốn Đức Phật, nhưng cuối cùng họ thất bại hoàn toàn.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 17. Hai nhà thương buôn tên Tapussa và Bhallika cúng dường Đức Phật bữa cơm. Tứ Đại Thiên Vương cúng dường Đức Phật bốn bình bát. Ngài yêu cầu họ dâng một bình bát.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 18. Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên đi hoằng pháp, vì lợi ích của chư thiên và nhân loại

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 19. Đức Phật thuyết pháp lần đầu cho 5 vị ẩn sĩ ở Vườn Nai, xứ Sarmath.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 20. Đức Phật thuyết pháp cho công tử Yasa. Sau đó Ngài cho Yasa và 54 người bạn xuất gia. Cha mẹ và vợ của Yasa là những người quy y Tam bảo đầu tiên.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 21. Đức Phật thuyết pháp cho Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa và Gaya Kassapa, cũng như 1000 đệ tử đắc thánh quả A La Hán.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 22. Vào ngày rằm tháng sáu, Đức Phật giáo giới cho 1250 vị Thiện lai tỳ khưu: Không làm điều ác, thực hiện các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Chư Phật dạy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 23. Trong ngày Hoàng tử Nanda, em trai của Đức Phật, thành hôn, Đức Phật trao bình bát cho Nanda. Nanda mang bình bát theo Đức Phật về tịnh xá. Đức Phật cho Hoàng tử xuất gia và đưa Hoàng tử đi du hành xem những tiên cảnh và cuối cùng đắc A La Hán.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 24. Vu Tịnh Phạn và Công chúa Da Du Đà La gợi ý Rahula xin Đức Phật tài sản. Nhưng Ngài cho Rahula xuất gia Sa di. Vua buồn khổ. Sau đó vua yêu cầu Đức Phật không cho phép giới tử xuất gia mà cha mẹ chưa đồng ý. Đức Phật nhận lời.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 25. Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) người phản nghịch với Đức Phật trong nhiều kiếp luân hồi. Khi xuất gia ông trở thành kẻ phản đạo, mưu mô hại Phật chảy máu. Quả địa cầu không thể dung chứa hạng người như vậy, nên đất rút ông vào địa ngục.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 26. Di mẫu của Đức Phật, Prajapati, dâng Ngài một bộ y do chính bà làm. Nhưng đức Phật từ chối, Ngài khuyên nên cúng dường Chư Tăng phước báu nhiều hơn.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 27. Trong ngày lễ Trà tỳ của vua Tịnh Phạn (Suddhodana), Đức Phật châm lửa hỏa thiêu để nhắc nhở cho hàng tứ chúng về gương hiếu hạnh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 28. Đức Phật dùng thần thông lên cõi trời Đao Lợi (Tavatimsa) để thuyết pháp tác ý độ mẫu thân.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 29. Đức Phật trở về thế gian từ cung trời Đao Lợi, Chư Thiên đưa tiễn Ngài rất đông.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • 30. Tướng cướp Vô Não (Angulimala) cố ý giết mẹ, nhưng khi thấy Phật, ông đổi ý muốn giết Ngài và ra lệnh Ngài dừng lại. Ngài nói Ngài đã dừng từ lâu, nghĩa là Ngài đã dừng sự sát hại, còn ngươi thì chưa. Tướng cướp tỉnh thức và xin xuất gia, sau đó đắc quả A La Hán.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group