Lịch sử Phật Thích Ca (truyện tranh)

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 1 10 năm trước

  • 31. Sau khi thuyết pháp độ đời 45 năm, Đức Phật nhập Niết bàn ở thành phố Kusinara, 543 trước Tây lịch.

  • Lòng Trắc Ẩn

    khoảng 1 10 năm trước

  • 32. Bà la môn Dona khuyên 7 đức vua không nên chiến tranh vì xá lợi của đức Phật mà hãy thực hành Giáo pháp. Ông chia xá lợi đồng đều cho 7 vị vua.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group