Cảnh Sát Mới Ra Trường 2

 • mrchimbocau

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tên tiếng Anh: Police cadet 2
  Số tập: 40
  Ngày phát sóng trên TVB: 28/10/1985
  Giám chế: Chiêu Chấn Cường
  Diễn viên:

  Lương Triều Vỹ - Trương Vỹ Kiệt
  Châu Nhuận Phát - Trương Kính Thành
  Nhậm Đạt Hoa - Hàn Bân
  Tăng Hoa Thiên - Diệp Xảo Nghi
  Lưu Gia Linh - Trương Gia Văn
  Thích Mỹ Trân - Diệp Xảo Nam
  Lữ Phương - Lâm Chí Tuyền
  Trần Đình Oai - Phan Đức Minh
  Tôn Minh Quang - Thi Vĩnh Khang
  Lưu Thanh Vân - Nghê Phong
  Thang Chấn Nghiệp
  Tô Hạnh Tuyền - Hứa Thu Bình
  Lưu Triệu Minh - Trương Phúc Thành
  Hứa Thiệu Hùng - Hứa Triệu Đông
  Huỳnh Khải Hân - Bành Mỹ Phụng
  La Lan - Lý Lệ Mị
  Ngô Mạnh Đạt - Diệp Xương Hoa
  Ngô Hân - Tăng Đạo Mỹ

  http://phimhihi.com/article/phim-bo-online/1000/


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group