THƠ DUYÊN - NGUYÊN BẢO

 • NGUYÊN BẢO

  khoảng 3 tuần trước
 • ẢO ẢNH BUỒN
  Ta nghĩ đến ngày em vu quy
  Xe hoa áo đỏ vẹn xuân thì
  Nhưng ta không phải người em chọn
  ..Có gì âm ấm ẩn trong mi

  Chốn cũ giờ đây chỉ có ta
  Vườn yêu xơ xác lối xưa nhòa
  Dấu buồn khuất lấp vào năm tháng
  Khóa miền kỷ niệm …nhớ về k
  NB


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group