Bố thí đầu năm. Làm chi vậy?

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • :P Bố thí đầu năm. Làm chi vậy? :P  Tiết xuân mai vàng đua nở rộ
  Người người chúc tụng miệng nhi nhô
  Xăm xăm tới chùa: quỳ, vái, lạy
  Chắc rằng năm mới được tiền vô

  Ta say ngất ngưởng bước ra đường
  Nhìn đời bạc bẽo thấy mà thương
  Nhễu nhão miệng cười, rượu cứ nốc
  Hỏi xin nhân thế tí bạc thường

  Thấy ta rách rưới, bao kẻ cười
  Miệng thì khúc khích, gọi: đười ươi
  Đầu năm tránh xa tên dơ dấy
  Chẳng khéo trong năm đói rã rời

  Đuổi xô như thế mà hay đấy
  : Thân tàn, trơ trẽn, cút đi ngay!
  Giàu sang ai cần quan tâm tới
  Quơ chân đạp đại tên ăn mày

  Hỉ hả cười vui, người bỏ đi
  Sau lưng nhang khói cuộn lưng trời
  Ta nằm nhỏ dãi, cười như khỉ
  Lõa thể như rằng chốn thiên nhiên

  Thơ Điên chớ gọi rằng Điên
  Kẻ mê đọc lướt thấy phiền trong tâm
  Thơ ta diệu lý âm thầm
  Tự cao tự đại. Tình ngầm, ai hay?

  -Kentucky-


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group