Không và Có

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Không và Có
  (từ vietshare.com)

  Một thiền sinh muốn chứng tỏ sở đắc của mình bèn nói với vị thầy:

  - Thưa thầy, con đã thấu hiểu được giáo lý của Thiền môn. Tất cả đều là chữ Không nhiệm mầu. Tâm, Phật, loài hữu tình, rốt ráo tất cả đều chẳng có thật. Bản tánh chân thật của mọi hiện tượng là cái Không. Không có cái có, không có huyền ảo, không có Thánh, không có phàm. Không có người cho, không có vật cho và cũng không có người nhận nốt.

  Thiền sư vẫn ngồi im lặng hút thuốc, không nói gì cả. Bất thình lình, sẵn ống điếu tre trên tay, thiền sư đập mạnh vào vai người đệ tử một cái thật mạnh. Vừa bị nóng vừa bị đau, khiến người đệ tử nổi giận vì bỗng nhiên bị thầy đánh vô cớ. Thiền sư hỏi:

  - Nếu không có gì cả. Thế cái giận của anh từ đâu đến và ai giận đó vậy?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group