Astrud Gilberto - The Silver Collection

  • 8duyên_dáng

    khoảng 1 10 năm trước
  • Great Jazz, thỉnh thoãng nghe nhạc của AG trên radio thì lại nhớ đến hồi nhỏ cuối tuần sáng thứ 7 đang ngủ thì nghe "The Girl From Ipanema" từ duới nhà vọng lên cùng mùi café và đồ ăn sáng của ba mẹ đàng làm. The good old days ..... Ba mẹ cuối tuần khg ngủ nuớng mà khi nào cũng dậy sớm lục đục duới nhà, nhưng nhờ vậy mà mình còn có đc những dư âm và hình ảnh yêu dấu của ngày đó Grin

    Cí album này chắc chỉ có ĐC thích Jazz (Bossa Nova) mới dl thuiLaugh of loud

    DL link ==> Astrud Gilberto - The Silver Collection


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group