Gỏi xoài

  • Venus

    khoảng 1 10 năm trước
  • em bíet cái spagettie squash ròi ... có lần chị của em làm cho em ăn ... gỏi bò khô Drooling

  • mtrang

    khoảng 1 10 năm trước
  • Spagetti Squash ... qc của em đâu có luôc him hâm MicroW 1 phút là ăn đc. rồi ... him lấy 3 chỉa kéo sợi bỏ vô spaguetti ăn ngon ghê :)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group