Math problem!

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Use a double integral to find the area of the region.
  One loop of the rose r = 8cos(3θ).

  The area of the region is ?

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Bo tay

  Trong calc text book có formula mà :)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • trong đó để công thức chung chung a<=x <= b, c<=y<=d thôi àh .. quan trọng phải tìm a --> b, c--> d là bi nhiêu á! Cryin

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • ặc, dễ mà, coi công thức coi có biến số nào .. cosin thì range [-1,1] thui. Set up integral theo polar coordinate lun chứ đổi qua x,y chi cho mệt Laugh of loud

 • katkatt

  khoảng 1 10 năm trước
 • Nhìn bài giải thì nó đâu complicated như Ken nghĩ đâu, cái bài này là first calculus course có rồi, cứ take intergral là ra tuốt luốt Giggling . Hic! Phải chi hồi đó ai cũng có shiêng post bài giải lên internet thì Kat đâu cần take hơn nửa đời người để đi học chi cho mệt Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • katkatt wrote:Nhìn bài giải thì nó đâu complicated như Ken nghĩ đâu, cái bài này là first calculus course có rồi, cứ take intergral là ra tuốt luốt Giggling . Hic! Phải chi hồi đó ai cũng có shiêng post bài giải lên internet thì Kat đâu cần take hơn nửa đời người để đi học chi cho mệt Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud  Nghe Kát nói cũng hơi hơi có lý Laugh ..

 • katkatt

  khoảng 1 10 năm trước
 • Ý Ken nói có lý chỗ nào dzị Rolleyes . Google để làm HW hay là take an extra effort to think other possiblity to solve a problem Giggling Giggling

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Kát có lý ở chỗ nếu có sách giải thì Kát sẽ hong phải tốn nửa đời người để học, mà có thể chỉ tốn 1/5 của nửa đời người thôi.

  Nói về chuyện tìm bài giải thì đơn giản, hiểu cách giải không mới là quan trọng . Nếu không, ra thi sẽ rất đau khổ .

  Cũng dễ hiểu như ngày xưa người ta làm thủ công giày dép, ngày nay công nghệ kỹ thuật phát triển, có thể dùng máy thay người, năng suất cao, thời gian tiết kiệm .

  Bởi dzậy cho nên vì thế thì là mà Ken mới nói Kát có lý :P

 • katkatt

  khoảng 1 10 năm trước
 • Nói chơi thôi chứ toán không dễ vì nó làm foundation của everything, even though lawyers need to have a logic mind to solve problems (no kidding, LSAT - the test prior to get acceptance to law schools, having one part calls "logic games" ).

  Và những gì học đều không mất đi, cho nên Ken chịu khó shi nghĩ sẽ ra, chứ hỏi bài thì chỉ có solution temporary but you dónt understand the seed of the problem . Then this is the most stupid action of a student cuz just passing the opportunity to learn and gain knowledge alone, not mention waste of money and time in college . Grade is not that important, schooling (or homework) is just a tool . I 'm a average student, but I'm proud to be the one with average of everything Grin Grin

 • Venus

  khoảng 1 10 năm trước
 • Here you go ken: solution for ken's homework --> Bash head Chair hitting Crashed Smack on the head Pokey ken


  đi học mà lo 888 ròi hót toàn mí bài thất tình thê thảm ...ko chịu lo làm hw ... mai mốt dạy con seo hen ???

  còn đi tu thì làm seo dạy đệ tử ta Giggling

 • mtrang

  khoảng 1 10 năm trước
 • hahahha ken bị đánh là đáng ... học như thế sao đc. ??? tự làm đi mới biết chứ đi hỏi solution .....
  lúc đi thi chỉ có 1 mình mới biết đá vàng :))

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Evaluate the line integral, where C is the given curve.

  ∫C sin(x)dx + cos(y)dy

  C consists of the top half of the circle x^2 + y^2 = 9 from (3, 0) to (-3, 0) and the line segment from (-3, 0) to (-4, 5).

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Evaluate the surface integral.

  ∫∫S y dS

  S is the part of the paraboloid y = x2 + z2 that lies inside the cylinder x2 + z2 = 1.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group