Math problem!

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lòng Trắc Ẩn wrote:Evaluate the line integral, where C is the given curve.

  ∫C sin(x)dx + cos(y)dy

  C consists of the top half of the circle x^2 + y^2 = 9 from (3, 0) to (-3, 0) and the line segment from (-3, 0) to (-4, 5).


  Ủa cái line này cắt vòng tròn ở phía dưới thôi mà Confused ??? Check line segment coordinates.

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lòng Trắc Ẩn wrote:Evaluate the surface integral.

  ∫∫S y dS

  S is the part of the paraboloid y = x2 + z2 that lies inside the cylinder x2 + z2 = 1.


  use formula chuyển dS to dx.dz, y runs from 0 to 1.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • mltr wrote:
  Lòng Trắc Ẩn wrote:Evaluate the surface integral.

  ∫∫S y dS

  S is the part of the paraboloid y = x2 + z2 that lies inside the cylinder x2 + z2 = 1.


  use formula chuyển dS to dx.dz, y runs from 0 to 1.  bài này Ken phải chuyển ds thành sqrt(1 + (dy/dx)^2 + (dy/dz)^2), y = r = x^2 + z^2. interval dr.dalpha 0<=alpha<=2pi, 0<=r<=1 Innocent

 • katkatt

  khoảng 1 10 năm trước
 • Cách suy nghĩ của Ken complicated quá, hình như mí ngừ xì mạt hay shi nghĩ complicated/overthinking Innocent

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lòng Trắc Ẩn wrote:
  mltr wrote:
  Lòng Trắc Ẩn wrote:Evaluate the surface integral.

  ∫∫S y dS

  S is the part of the paraboloid y = x2 + z2 that lies inside the cylinder x2 + z2 = 1.


  use formula chuyển dS to dx.dz, y runs from 0 to 1.  bài này Ken phải chuyển ds thành sqrt(1 + (dy/dx)^2 + (dy/dz)^2), y = r = x^2 + z^2. interval dr.dalpha 0<=alpha<=2pi, 0<=r<=1 Innocent


  nếu muốn xài r & alpha cũng đc, possible faster ... you should do both ways .. nếu x & y, range is from [-1,1]

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • kết quả có "pi" nữa .. xài x, y chắc hũm được .. Confused ???

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lòng Trắc Ẩn wrote: kết quả có "pi" nữa .. xài x, y chắc hũm được .. Confused ???


  đc chứ .. to test your answer .. pi has value, hasn't it :)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • mltr wrote:
  Lòng Trắc Ẩn wrote: kết quả có "pi" nữa .. xài x, y chắc hũm được .. Confused ???


  đc chứ .. to test your answer .. pi has value, hasn't it :)  chuyển sang dxdy, interval [-1 -> 1] thì sao kết quả có "pi" được .. Ken bó râu luôn.. Cryin  katkatt wrote:Cách suy nghĩ của Ken complicated quá, hình như mí ngừ xì mạt hay shi nghĩ complicated/overthinking Innocent  Ken làm theo công thức nó dzậy đó muh .. hong biết mấy bài này ứng dụng cho cái gì nữa Laugh ..

 • mltr

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lòng Trắc Ẩn wrote:
  mltr wrote:
  Lòng Trắc Ẩn wrote: kết quả có "pi" nữa .. xài x, y chắc hũm được .. Confused ???


  đc chứ .. to test your answer .. pi has value, hasn't it :)  chuyển sang dxdy, interval [-1 -> 1] thì sao kết quả có "pi" được .. Ken bó râu luôn.. Cryin  katkatt wrote:Cách suy nghĩ của Ken complicated quá, hình như mí ngừ xì mạt hay shi nghĩ complicated/overthinking Innocent  Ken làm theo công thức nó dzậy đó muh .. hong biết mấy bài này ứng dụng cho cái gì nữa Laugh ..


  ráng đợi nó mọc dài 1 chút rùi bó vẫn còn kịp =)) ... thì pi = 3.14, nhân vào là xong =)) .. It's better to know different ways to solve problems :)

  muốn biết nó ứng dụng làm gì thì lấy mấy lớp physics đi :) Laugh of loud

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Evaluate the surface integral.

  ∫∫S (x^2 + y^2 + z^2) dS

  S is the part of the cylinder x^2 + y^2 = 4 that lies between the planes z = 0 and z = 5, together with its top and bottom disks.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group