Con Thanh Tịnh

 • Lòng Trắc Ẩn

  October 19th 2010, 11:59 pm
 • Con Thanh Tịnh


  Ông quan nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính đi bắt, nhưng lại không muốn dùng tiếng "ếch", nghe không sang, bảo là đi bắt con thanh tịnh, ý nói trong sạch, không ăn bẩn.

  Lính nghĩ nát óc mà không hiểu "con thanh tịnh" là con gì, gặp ai cũng hỏi. Hỏi nhà sư, nhà sư nói:

  - ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi!

  Lính mừng quá bắt sư trói lại, lôi về để dưới nhà giam, vội vàng lên công đường thưa:

  - Bẩm con đã bắt được con thanh tịnh về đây rồi ạ.

  Quan truyền: - Thế thì chặt đâu lột da cho ta!

  Sư nghe, sợ mất vía, lạy lục.

  - Nhờ anh lên bẩm quan, hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy, chẳng được thanh tịnh nữa, xin quan xét cho! Laugh

  -sưu tầm-


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group