Cái mồm

 • TayThi92

  October 30th 2010, 12:26 pm
 • Tuyển thư ký

  Sau khi sàng lọc khoảng 1 nghìn ứng viên bằng một loạt bài kiểm tra khắt khe thì chọn ra được 7 người xuất sắc nhất.

  Lần cuối cùng này do đích thân ông chủ phỏng vấn với một câu hỏi duy nhất:

  - Phụ nữ có hai cái mồm, làm sao phân biệt được?

  Người thứ nhất:
  -Một cái thì ở trên, một cái ở dưới.
  -Đúng, mời cô ve nhà chờ kết quả.

  Người thứ hai:
  -Một cái nằm ngang, một cái nằm dọc
  -Đúng, mời cô về chờ kết quả.

  Người thứ ba:
  -Một cái có hair, cái kia thì không
  -Đúng, mời cô về chờ kết quả.

  Người thứ tư:
  -Một cái thì để ăn các thứ , một cái để cắm các thứ
  -Đúng, mời cô về chờ kết quả.

  Người thứ năm:
  -Một cái có răng, một cái không có răng
  -Đúng, mời cô về chờ kết quả.

  Người thứ sáu:
  -Một cái biết nói, một cái không biết nói
  -Đúng, mời cô về chờ kết quả.

  Người thứ bảy:
  -Một cái phục vụ tất cả mọi người, còn một cái chỉ phục vụ riêng ông chủ mà thôi!
  -Mời cô vô phòng nhận việc


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group