Trả báo

 • Lòng Trắc Ẩn

  November 2nd 2010, 12:40 am
 • Trả báo


  Có 3 anh nọ chết đc lên thiên đường.Nhưng tới nơi 3 anh này lại bị xích chung tay với 3 cô gái

  anh thứ nhất bị xích chung với cô gái xấu nhứt thiên đường.Anh bèn hỏi Thánh Peter:"Tại sao?"

  "Vì con đã dùng đá ném vỡ đầu 1 con chim khi con còn nhỏ"-Thánh Peter trả lời

  Anh thứ 2 bị xích chung với cô gái xấu thứ nhì thiên đường.Anh ta cũng hỏi"Tại sao?"

  "Vì con cũng dùng đá ném 1 con chim khi con còn nhỏ"

  Anh thứ 3 được xích chung với cô gái xếch xi nhứt thiên đường.Anh ta thắc mắc tại sao(nhiều chiện).Thánh Peter điềm đạm trả lời:"Vì hồi nhỏ cô ta ném chết chim" :P

  -sưu tầm-


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group