Dũng cảm

 • Lòng Trắc Ẩn

  November 2nd 2010, 12:44 am
 • Dũng cảm


  Ba vị tướng, một người N, một người T và một người M đang ba hoa về sự dũng cảm của quân đội của họ.

  Vị tướng N nói; "Quân đội của tôi rất kỷ luật và sẵn sàng chết theo mệnh lệnh của cấp chỉ huy:. Ông đưa một trung đội vào căn phòng rồi ném một sợi lông gà lên cao và bảo:

  - Khi nào sợi lông kia chạm đất thì các anh phải lấy súng bắn vào đầu mình!

  Vài giây trôi qua, trong phòng đồng loạt có tiếng súng; mở cửa ra, toàn trung đội đã chết.

  Vị tướng T cũng đưa một trung đội vào một căn phòng và ném một sợi lông gà lên cao. Chỉ vài giây, cả trung đội cũng chết.

  Đến lượt một trung đội M vào phòng và vị tướng M cũng ném một sợi lông gà lên cao. 30 giây trôi qua, không có tiếng súng. 10 phút trôi qua, vẫn không có tiếng súng. Ba vị tướng hết sức ngạc nhiên mở cửa phòng vào. Cả trung đội đang năm ngửa trên sàn và thi nhau thổi để giữ cho sợi lông không rớt xuống đất. :P

  -sưu tầm-


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group